hits

Råvarer

Oljeprisen kan nå $100 om 3-6 mnd.

11.01.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen (Brent Spot).
 
Vi har lenge vært svært positive til den videre utviklingen for oljeprisen hos Aksjeanalyser.com, og som for eksempel her i vår analyse av oljeprisen for fire måneder siden den 06. september 2017: "Oljeprisen over viktig nivå: kan nå stige kraftig"
 
Når Brent Spot den gang 06. september 2017 var rundt 54 dollar, mens den i dag handles nær 70 dollar per fat, ja så har den altså da steget med hele 30 prosent siden vår positive analyse av Brent Spot den 06. september 2017 for bare rundt fire måneder siden.
 
Vi må vel således kunne si at vi traff innertier eller mer passende kanskje Spot-on med vår positive analyse av oljeprisen (Brent Spot) den gang for fire måneder siden.
 
Nå i dag har vi altså sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen og Brent Spot, og hvor det samlede positive tekniske bildet nå indikerer at Brent Spot kan komme til å stige helt opp i mot 100 dollar.
 
Det gjerne i løpet av bare de neste 3-6 måneder.
 
Så hva passer vel bedre med tanke på en oljepris på full fart mot 100 dollar, og på vegne av hele oljenasjonen Norge nå da, enn å si som John Fredriksen:
 
The Future's So Bright, I Gotta Wear Shades  
 
 
Sterk vekst
 
En sterk verdensøkonomi og globale oljelagre som har falt i 2017, for første gang siden 2013, tegner et bilde av et sterkt oljemarked, men motvekt finnes i sterk vekst i amerikansk oljeproduksjon og eventuelle brudd på kuttavtalene mellom Opec og Russland.
 
Verdens oljeforbruk har økt kraftig siden prisene begynte å rase i 2014. For 2017 endte den på rundt 98 millioner fat pr. dag, en oppgang på 1,5 millioner fra i 2016.
 
 
Teknisk Analyse av Brent Spot
 
Oljeprisen (Brent Spot) viser en sterk utvikling, og innenfor en langsiktig stigende trend som startet i begynnelsen av 2016 (jf. ukediagram nederst i saken her).
 
Brent Spot beveger seg også innenfor en bratt stigende kortsiktig trend, og hvor videre oppgang for oljeprisen nå signaliseres i tiden fremover (jf. dagdiagram nederst i saken her).
 
Det samlede tekniske bildet for oljeprisen er nå svært positivt, og et brudd opp i gjennom 70-dollar nivået vil utøse enda et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Brent Spot.
 
Det vil da være begrenset med teknisk motstand for videre oppgang for Brent Spot før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, helt opp i mot 100 dollar.
 
Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen har også vært i kjøpssignal for Brent Spot i lengre tid nå, og siden begynnelsen av september da Brent Spot var rundt 54 dollar.
 
Det samlede og svært positive tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå altså at vi kanskje får se oljeprisen helt opp i mot 100 dollar om gjerne så kort tid som de neste 3-6 måneder.
 
Så da sier vi altså som John Fredriksen sier...
 
The Future's So Bright, I Gotta Wear Shades  
 
Pass på å få ALT av analyser mv. hos Aksjeanalyser.com og SignalListen.com og benytt deg av vårt svært gode tilbud her nå:
 
 

Teknisk Analyse av oljeprisen (Brent Spot)

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Riggselskap på Oslo Børs: en het oppkjøpskandidat

14.09.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på bore-og oljeservicekonsernet Odfjell Drilling (ticker: ODL) på Oslo Børs.
 
Vi hadde nylig hos Aksjeanalyser.com den 29. august 2017 en positiv analyse av Odfjell Drilling og som du kan lese her: "Storbank tror aksjen er rigget for kursfest".
 
Odfjell Drilling er uten tvil en av de aller mest populære norske riggselskapene blant investorer og analytikere, og ikke minst blant andre riggselskaper.
 
Odfjell Drilling er blant flere analytikere nevnt som en av de heteste oppkjøpskandidatene blant riggselskapene. Du kan lese mer om dette i blant annet en sak hos HegnarOnline her fra 31. august 2017 : "Brennhet oppkjøpskandidat får tommelen opp av analytikerne"
 
Odfjell Drilling har nå alle sine fire semi-rigger i arbeid til begynnelsen av 2019 dersom alle opsjoner utøves.
 
Et annet tegn på riggselskapets popularitet også blant kundene er kontrakten som ble tildelt av Total for en tid tilbake for bruk av den 2010-bygde 6. generasjons-riggen «Deepsea Stavanger» i Sør-Afrika. 
 
Denne kontrakten gjelder boring av én brønn med opsjon på ytterligere én brønn. Kontraktsverdien er på inntil 55 millioner dollar inkludert mobilisering/demobilisering.
 
Oppstart er her forventet mellom juni 2018 og april 2019, avhengig av når den er ferdig med sin nåværende kontrakt på Wintershall på Maria-feltet i Norskehavet.
 
- Total kunne valgt hvilken rigg de ønsket i hele verden for dette arbeidet, men de valgte altså «Deepsea Stavanger», sier konsernsjef i Odfjell Drilling, Simen Lieungh til nyhetsbyrået TDN Finans på dagens Pareto-konferanse.
 
- Det er svært få rigger som kan arbeide i dette området, og potensialet for oss her nede er massivt, sa Lieungh videre til nyhetsbyrået TDN Finans på gårsdagens Pareto-konferanse (som finner sted nå 13.-14. sep. 2017).
 
Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for denne svært så populære rigg-aksjen på Oslo Børs, Odfjell Drilling (ticker: ODL), og som du kan lese om lenger ned i saken her.
 
Odfjell Drilling var for øvrig en av Aksjeanalyser.com sine 15 favorittaksjer i energi-sektoren på Oslo Børs på 6-12 måneders sikt presentert i en større analysesak for betalende medlemmer av Aksjeanalyser.com her den 04. desember 2016: "Våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs"
 
Odfjell Drilling-aksjen var den gang den 04. desember 2016 i 14,00 kroner, mens den i dag endte i 27,30 kroner.
 
Odfjell Drilling-aksjen har således da nesten doblet seg siden den gang, og har nå steget med solide 95 prosent, og siden vi tok den med hos Aksjeanalyser.com blant våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs i en større analysesak for våre betalende medlemmer den 04. desember 2016.
 
Vi skrev i vår tekniske analyse av Odfjell Drilling-aksjen den gang i vår større analysesak den 04. desember 2016 med våre 15 favorittaksjer i energi-sektoren på Oslo Børs:
 

"Odfjell Drilling viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend, og videre kraftig oppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.
 
Det er nå lite teknisk motstand for aksjen videre oppover før opp mot øvre trendlinje i den bratt stigende trenden, opp mot 20,00 kroner på 1-3 måneders sikt.
 
Potensialet for aksjen, og i henhold til den bratt stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor nå, er i første omgang opp mot 20,00 kroner på 1-3 måneders sikt.
 
På 6-12 måneders sikt så kan aksjen ha potensiale for å kunne stige helt opp mot 25,00-30,00 kroner.
 
Fredag endte aksjen i 14,00 kroner, og aksjen kan således ha potensiale til å kunne doble seg på 6-12 måneders sikt fra dagens kursnivå."
 
Les også om våre nye favorittaksjer hos Aksjeanalyser.com innenfor energi-sektoren på Oslo Børs, og som vi presenterte i en sak nå nylig her den 09. september 2017, og hvor Odfjell Drilling fortsatt er med blant våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs for de neste 6-12 måneder: "Aksjetipsene som knuste Oslo Børs"
 
 
Så har vi altså hos Aksjeanalyser.com i dag sett nærmere igjen på riggselskapet Odfjell Drilling, og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer om den videre kursutviklingen for aksjen i tiden fremover.
 
Du kan lese mer om dette i vår oppdaterte tekniske analyse av Odfjell Drilling-aksjen i dag nedenfor annonsen her...
 
 
Kort om Odfjell Drilling (ticker på Oslo Børs: ODL):
 
Odfjell Drilling is an integrated offshore drilling and oil service company with more than 40 years experience, which in addition to owning and operating a fleet of high quality harsh and ultra-deepwater mobile offshore drilling units, has substantial presence in platform drilling, engineering and well services. The company has more than 3,000 employees and is present in several regions worldwide supporting a client base primarily consisting of major oil and gas Companies.
 
Du finner mer informasjon om Odfjell Drilling på deres nettsider her: http://www.odfjelldrilling.com/

Teknisk analyse av Odfjell Drilling (ticker: ODL):
 
Odfjell Drilling viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend (jf. diagram nederst i saken her.
 
En videre sterk utvikling for aksjen signaliseres både på kort og mellomlang sikt innenfor denne stigende trenden som startet rundt midten av 2016.
 
Aksjen utløste et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for en tid tilbake da den brøt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 20-21 kroner.
Onsdag endte aksjen altså i 27,30 kroner.
 
Det er nå lite teknisk motstand videre oppover for Odfjell Drilling-aksjen før opp mot tidligere topp fra 2013/2014 da aksjen var rundt 35-45 kroner.
 
Basert på det samlede svært positive tekniske bildet for Odfjell Drilling-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.
 
Vi har kursmål for aksjen ved 35,00 kroner på 1-3 måneders sikt, og ved 45,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
 
Diagram over kursutviklingen for Odfjell Drilling-aksjen (ticker på Oslo Børs: ODL):
Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Oljeprisen over viktig nivå: kan nå stige kraftig

06.09.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen (Brent Spot), og som i dag bryter opp i gjennom et svært viktig teknisk nivå rundt 53,00 dollar. Oljeprisen (Brent Spot) er i skrivende stund onsdag formiddag opp 1,08 prosent til 54,20 dollar per fat.
 
Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her under vår tekniske analyse av oljeprisen i dag hos Aksjeanalyser.com
 
I går så vi hos Aksjeanalyser.com nærmere på Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX), og som du kan lese her: "Oslo Børs kan nå stige 3 x normalt"
 
Så har vi i dag altså sett nærmere igjen på oljeprisen hos Aksjeanalyser.com, og som i skrivende stund onsdag formiddag er opp 1,08 prosent til 54,20 dollar (Brent Spot).
 
Det er nå i ferd med å utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen, og som da indikerer at oljeprisen nå kan stå foran videre oppgang på kort og mellomlang sikt.
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):
 
Oljeprisen (Brent Spot) har nå brutt opp i gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt USD 53,00, og det utløses med dette et kraftig positivt teknisk signal for den videre utviklingen for oljeprisen på kort og mellomlang sikt.
 
Ja videre oppgang for oljeprisen signaliseres nå både på helt kort sikt og på mellomlang sikt.
 
Oljeprisen bør nå finne god teknisk støtte ved korreksjoner ned i området rundt USD 52,00-53,00.
 
På opp siden så er neste tekniske motstandsnivå av større betydning for oljeprisen (Brent Spot) nå rundt USD 56,00-57,00.
 
Et etablert brudd opp i gjennom USD 57,00-nivået vil føre til ytterligere et kraftig positivt tekniske signal for oljeprisen, og som da ved et slikt brudd opp i gjennom USD 57,00-nivået, vil ha potensiale til å kunne stige helt opp mot USD 70,00-80,00 på en 6-12 måneders sikt.
 
Det samlede tekniske bildet for oljeprisen er nå helt klart positivt, og det både på kort og mellomlang sikt.
 
På helt kort sikt (1-2 uker) så signaliseres nå videre oppgang for oljeprisen opp for en test av det neste viktige tekniske motstandsnivået for oljeprisen, og som nå er opp mot USD 57,00.
 
På 6-12 måneders sikt så indikerer den langsiktige positive trenden som oljeprisen nå beveger seg innenfor (jf. ukediagram for Brent Spot nederst i saken her), at oljeprisen nå har et potensiale til å kunne stige helt opp mot USD 70,00-80,00 på 6-12 måneders sikt.
 
Basert på dette positive tekniske bildet for oljeprisen så har vi igjen hos Aksjeanalyser.com begynt å se nærmere nå på hvilke aksjer som kan være blant de mest interessante med tanke på en forventning om stigende oljepris fremover, og hvor vi i går hadde en analyse av en av de aksjene vi mener er blant aksjene innen olje- og offshore sektoren som kan ha størst potensiale ved en stigende oljepris i tiden fremover.
 
Våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese om denne aksjen i en analyse publisert på Aksjeanalyser.com her i går: "Kanskje en av aksjene med størst potensiale på Oslo Børs nå"

Diagram over utviklingen for oljeprisen (øverste diagram er et dagdiagram og nederste diagram et ukediagram):
Kilde charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen kan nå 100 dollar i 2017


14.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som nylig har utløst et kraftig teknisk kjøpssignal.
 
Det samlede positive tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå at den kan komme til å stige helt opp mot USD 100,00-nivået igjen, og det gjerne i løpet av 2017.
 
Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her under vår tekniske analyse av oljeprisen i dag.
 
Det kan ellers nevnes at med en oljepris i dag på rundt 55,5 dollar så har den altså falt med 45,5 prosent siden sist gang den var i 100 dollar i september 2014, men på grunn av en sterkere dollar mot norske kroner så er oljeprisen målt i norske kroner 'bare' ned 26 prosent siden september 2014 da oljeprisen sist gang var i 100 dollar.
 
Da oljeprisen i september 2014 var i 100 dollar, ja så var den målt i norske kroner da i 640 kroner. I dag så er den med en oljepris på 55,5 dollar og en kurs på USD/NOK ved 8,5 i 472 kroner.
 
Se gjerne diagram nederst i saken som viser utviklingen for oljeprisen og USD/NOK siden 2014 og frem til i dag i samme diagram.
 
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com kommet med flere omfattende analysesaker rundt energi-sektoren på Oslo Børs den seneste tiden.
 
Dette i forbindelse med at det altså nylig ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen, og som indikerer at denne kan komme til å stige opp mot USD 70,00-nivået på 3-6 måneders sikt, og gjerne helt opp mot USD 100,00-nivået på 6-12 måneders sikt.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com mener energi-sektoren kan bli vinner-sektoren på Oslo Børs i 2017.
 
Vi presenterte den 04. desember 2016 hos Aksjeanalyser.com, og kun tilgjengelig for våre betalende medlemmer å lese, en omfattende analysesak hvor vi presenterte våre 15 favorittaksjer i energi-sektoren på Oslo Børs for 2017.
 
Disse 15 favorittaksjene vi presenterte den gang den 04. desember 2016, og for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, er nå opp i gjennomsnitt med hele 36,7 prosent.
 
I samme seks ukers periode siden den gang så er til sammenligning Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) opp 5,9 prosent, mens Oslo Energy Indeks (OSLENX) er opp 9,7 prosent.
 
Les også vår analyse av Funcom her den 15. desember 2016: "Spill-aksje kan gi kjempejackpot!"
 
Fredag ble Funcom dagens vinner på Oslo Børs med en oppgang på hele 19,84 prosent til 2,96 kroner. Aksjen er nå opp med hele 72 prosent siden vår positive analyse av aksjen den 15. desember 2016.

Les også vår analyse av Tesla-aksjen nylig her fra den 08. januar 2017: "Tesla-aksjen kan eksplodere i 2017"
 
Tesla-aksjen fikk et bra løft igjen på fredag og endte da opp 3,55 prosent til USD 237,75. Tesla-aksjen er da opp med solide 27 prosent siden vår første positive analyse av aksjen den 05. november 2016. Vi kom så med en oppdatert analyse av Tesla-aksjen nå nylig den 08. januar 2017.
 
 
Nedenfor annonsen her kan du så lese vår tekniske analyse av oljeprisen i dag, og som nå altså indikerer at oljeprisen kan stige helt opp USD 100,00-nivået, og det gjerne i løpet av 2017.
 

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):
 
Oljeprisen har som nevnt lenger opp i saken her nå nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal.
 
Det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen fra en stor omvendt hode-skulder formasjon da den brøt opp i gjennom USD 53,00-nivået.
 
Det bør nå være god teknisk støtte for oljeprisen (Brent Spot) ned mot USD 53,00-nivået.
 
I henhold til denne store omvendt hode-skulder formasjonen som det nå er utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen i fra, så indikeres et potensiale for oljeprisen nå helt opp mot USD 100,00-nivået på 6-12 måneders sikt.
 
Det ble også utløst et kraftig teknisk kjøpssignal fra en stor rektangel konsolideringsformasjon da oljeprisen brøt opp i gjennom USD 53,00-nivået.
 
Oljeprisen hadde da i lengre tid konsolidert mellom et teknisk støttenivå rundt USD 43, og et teknisk motstandsnivå rundt USD 53,00.
 
Hvis man synes det virker voldsomt at oljeprisen skal kunne stige helt opp mot USD 100,00-nivået, og det gjerne i løpet av bare de neste 6-12 måneder.
 
Ja så la oss se litt tilbake til sist gang oljeprisen stupte tilsvarende mye som den har gjort nå de seneste årene.
 
Ja høsten 2008 så stupte oljeprisen fra en topp rundt USD 145,00 og helt ned til USD 35,00, og det i løpet av bare et halvt års tid.
 
Så startet en bratt oppgang for oljeprisen igjen, og som kan sammenlignes med den oppgangen vi har sett nå fra bunnen ved USD 27,00 i starten av 2016, og opp til USD 53,00-nivået (jf. diagram nederst i saken her).
 
Da oljeprisen i 2009 hadde fått dette kraftige løftet fra USD 35,00-nivået og opp til USD 75,00-nivået.
 
Ja så kom det en større konsolideringsperiode den gang som nå, men da oljeprisen så brøt opp i fra denne konsolideringen i 2010, så steg oljeprisen kraftig igjen.
 
Da steg oljeprisen fra rundt USD 75,00 og helt opp til USD 125,00, og det i løpet av bare en 7-8 måneder.
 
Vi kan altså se flere likhetstrekk ved utviklingen den gang i 2008 siden bunnen ved USD 35,00, og utviklingen nå siden bunnen ved USD 27,0 i starten av 2016.
 
Så da virker det kanskje ikke like voldsomt og urealistisk når vi hos Aksjeanalyser.com i dag mener at vi kanskje kan få se oljeprisen opp mot USD 100,00-nivået igjen i løpet av de neste 6-12 måneder.
 
I første omgang så indikerer nå det tekniske bildet for oljeprisen at den gjerne kan komme til å få et løft opp mot USD 70,00-nivået på 3-6 måneders sikt.
 
Videre så indikerer altså det tekniske bildet for oljeprisen nå at den kan komme til å stige helt opp mot USD 100,00-nivået på 6-12 måneders sikt.
 
Basert på dette svært positive tekniske bildet for oljeprisen nå så har vi altså hos Aksjeanalyser.com den seneste tiden kommet med flere omfattende analysesaker rundt energi-sektoren på Oslo Børs.
 
Her har vi så med stor suksess så langt presentert våre favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs for 2017.
 
For å få tilgang til alle analyser hos Aksjeanalyser.com så må man være betalende medlem.
 
 
Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot) siden 2008 og frem til i dag:

Diagram over utviklingen for oljeprisen (blå graf) og USD/NOK (sort graf) siden 2014 og frem til i dag:

Kilde Charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Nå kan oljeprisen stupe til 30 dollar


14.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på oljeprisen og som nå bryter ned i gjennom et svært viktig teknisk nivå.

Det utløses nå et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen, og som du kan lese mer om lenger ned i saken her under vår tekniske analyse av oljeprisen i dag.

Brent-oljen handles i skrivende stund mandag kveld i 20-tiden rundt USD 44,60, og har lavest i dag vært ved USD 43,55.

Oljeprisen viser igjen en veldig volatil utvikling, og har nå falt under et svært viktig teknisk støttenivå i området mellom USD 45,00-46,00.

Det utløses kraftige tekniske salgssignaler for oljeprisen om den nå ikke i løpet av de nærmeste dagene klarer å etablere seg over USD 46,00-nivået igjen. Skulle oljeprisen nå etablere seg under USD 45,00-nivået, så vil det utløses kraftige tekniske salgssignaler for oljeprisen, og videre kraftig fall vil signaliseres for oljeprisen i tiden fremover.

Bakgrunnen for det markante oljeprisfallet den seneste tiden er blant annet stor skepsis til om Opec klarer å bli enige om kutt i oljeproduksjonen ved møtet den 30. november.

En annen årsak til oljeprisfallet er en sterkere dollar etter Donald Trumps valgtriumf. Bakgrunnen for dette igjen er en tro på at Trump vil satse mye på blant annet infrastruktur, og som igjen har bidratt til oppgang for aksjekurser og prisen på f.eks. industrimetaller. Oljeprisen derimot har fått ytterligere press på seg av en sterkere dollar.

I tillegg har Donald Trump gitt signaler om at han er positiv til en økt oljeskiferproduksjon i USA, og som igjen kan føre til ytterligere forverring av balansen i verdens oljemarked.

Les også vår analyse fra i går: "Fredriksen-aksje kan flerdoble seg"

På bakgrunn av det seneste oljeprisfallet, og hvor oljeprisen altså nå har brutt ned i gjennom et svært viktig teknisk støttenivå i området USD 45,00-46,00. Ja så har vi sett nærmere igjen i dag hos Aksjeanalyser.com på det tekniske bildet for oljeprisen (Brent-olje), og som du kan lese mer om nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent-Spot):

Oljeprisen (Brent-olje) har altså nå brutt ned i gjennom det som var et svært viktig teknisk støttenivå for oljeprisen, rundt USD 45,00-46,00.

Brent-oljen handles mandag kveld rundt USD 44,60, og har da brutt både ned i gjennom dette svært viktige tekniske støttenivået ved USD 45,00, men også ned i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. diagram nederst i saken her).

At oljeprisen nå de seneste ukene har brutt ned i gjennom både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt indikerer at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for oljeprisen nå har vendt negativ igjen.

Neste viktige tekniske støttenivå for Brent-oljen er nå rundt USD 41,00-42,00.

Dersom oljeprisen bryter ned i gjennom USD 41,00-nivået, så vil det utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Da vil det også utløses salgssignal fra en stor dobbel-topp formasjon (jf. nederste diagram i saken her), og da vil videre kraftig fall signaliseres for oljeprisen.

Det vil da trolig kunne komme en ny test av støttenivået helt ned mot forrige bunn for oljeprisen fra i januar da Brent-oljen lavest var ned mot USD 27,00-30,00.

På bakgrunn av de samlede tekniske bildet for oljeprisen nå, og flere negative tekniske signaler som er utløst i løpet av de seneste ukene for oljeprisen.

Ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at det nå er stor fare for at vi i løpet av de kommende 3-6 måneder kan komme til å få se oljeprisen ned i mot tidligere bunn fra i januar, og da oljeprisen var lavest rundt USD 27,00-30,00.

Du kan følge utviklingen for oljeprisen og andre råvarer hos IG her... [sponset lenke]

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for oljeprisen (øverste diagram er et dagdiagram, og nederste et ukediagram):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Gullprisen kan mangedoble seg


02.11.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på gullprisen og som igjen skyter fart oppover.

Gullprisen handles tirsdag til rundt USD 1.305, mens den for rundt ett år siden var nede i USD 1.050.

Dermed har gullprisen altså steget med nesten 25 prosent i løpet av ett års tid, riktignok da målt i dollar.

Men også målt i norske kroner har gullprisen steget kraftig og er det seneste året opp med cirka  20 prosent.

Nå indikerer det tekniske bildet og den langsiktige stigende trenden for gullprisen at den kan stå foran en like kraftig oppgang de neste 10 årene som den gjorde i 10-års perioden fra 2001 og til 2011.

Den gang steg gullprisen med over 600 prosent fra en bunn rundt USD 255,00 i mars 2001 og til en topp rundt USD 1.880 i august 2011.

Deretter fikk gullprisen en kraftig korreksjon ned fra USD 1.880 i august 2011, og ned til en bunn i desember 2015 rundt USD 1.050.

Gullprisen falt altså da med nesten 45 prosent da i løpet av cirka fire år.

Nå indikerer imidlertid det tekniske bildet og den langsiktige stigende trenden for gullprisen at den kan stå foran en ny 10-års kraftig oppgangsperiode.

Les også vår analyse i går av den svært viktige amerikanske børsindeksen S&P500: "Skjebneuker for verdens børser"

Du kan lese vår analyse av Gullprisen i dag hos Aksjeanalyser.com nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av gullprisen:

Gullprisen er i en langsiktig stigende trend, og hvor det samlede tekniske bildet nå indikerer at vi gjerne bare har sett starten på en ny kraftig og langvarig oppgangsperiode for gullprisen.

Kanskje står gullprisen nå foran en tilsvarende kraftig oppgang som den hadde i 10-års perioden fra 2001 og til 2011.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Ifølge den kjente tekniske analysemetoden Elliott Wave Theory så kan den kraftige opppgangen fra 2001 og til 2011 defineres som første kraftige oppgangsperiode i en langsiktig stigende trend, den såkalte bølge '1' (jf. diagram nederst i saken her).

Mens den kraftige korreksjonen ned på rundt 45 prosent fra USD 1.880 i august 2011 og ned til USD 1.050 i desember 2015 gjerne vil vise seg å være den første store korreksjonen ned i den lange positive megatrenden for gullprisen, den såkalte bølge '2' (jf. diagram nederst i saken her).

Oppgangen vi så har sett det siste året for gullprisen på rundt 25 prosent (målt i dollar) kan så gjerne vise seg å bare være den lille starten på den neste kraftige og langvarige oppgangsperioden, såkalt bølge '3' i henhold til Elliott Waves Theory.

Dersom dette skulle vise seg å stemme så kan gullprisen nå gjerne stå foran en mulig mangedobling fra dagens nivå rundt USD 1.300 og kanskje helt opp mot USD 8.000 om en 10-års tid.

Det vil i så fall innebære rundt en seksdobling for gullprisen fra dagens nivå om den skulle stige helt opp mot USD 8.000 om 10 år.

Det er mange flere viktige tekniske indikatorer som også nå signaliserer at gullprisen kan stå foran en ny og langvarig oppgangstrend.

For eksempel så ble det i begynnelsen av 2016 utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for gullprisen fra det som kalles et Golden Cross signal. Dette etableres når underliggende objekt (her gullprisen) sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt bryter opp i gjennom 200-dagers glidende gjennnomsnitt.

Slike Golden Cross signal regnes for å være blant de mest sikre tekniske signaler for en positiv vending for underliggende objekt på mellomlang til lang sikt.

Videre så utløste også MACD momentum-indikator på månedsnivå kjøpssignal for gull i begynnelsen av 2016, og viser nå en stigende tendens og indikerer at gullprisen trolig står foran videre oppgang på mellomlang og lang sikt.

Både kortsiktige og langsiktige tekniske indikatorer signaliserer nå videre oppgang for gullprisen, og det altså både på kort og lang sikt.

På oppsiden så vil første tekniske motstandsnivåer av betydning for gullprisen nå være rundt USD 1.365, og så USD 1.550, og deretter opp mot tidligere topper i 2011 og 2012, rundt USD 1.800-1.880.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror vi i løpet av 2017 kan få se en oppgang for gullprisen opp mot tidligere topper fra 2011 og 2012 rundt USD 1.800-1.880.

Videre så tror vi altså at vi bare har sett den lille starten på en langvarig kraftig oppgang for gullprisen i de neste 5-10 årene.

På bakgrunn av dette så mener vi hos Aksjeanalyser.com at gull nå fremstår som et svært interessant investeringsobjekt på 5-10 års sikt.

Du kan følge utviklingen for gullprisen hos IG her... [sponset lenke]

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for gullprisen helt tilbake til 1980 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen kan falle til 27 dollar


14.09.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som faller videre onsdag.

Dette til tross for ferske oljelagertall fra USA i ettermiddag, og som viste en nedgang i oljelagrene med 559.000 fat, mens analytikerne hadde ventet at oljelagrene hadde lagt på seg med 3,8 millioner fat.

Oljeprisen steg umiddelbart etter kunngjøringen, og steg med en dollar fra 46,30 dollar til 47,30 dollar i løpet av få minutter.

Kort tid etter falt oljeprisen (Brent Spot) raskt tilbake igjen, og handles nå onsdag kveld rundt 46 dollar per fat.

Oljeprisen er nå ved et viktig teknisk støttenivå, men flere tekniske indikatorer signaliserer at dette støttenivået gjerne ikke vil holde, og at oljeprisen kan stå foran videre fall i tiden fremover.

Det samlede negative tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå at den i månedene fremover kan komme til å falle helt ned mot tidligere bunn fra begynnelsen av året da den var lavest rundt 27-30 dollar.

Du kan lese mer i vår tekniske analyse av oljeprisen nedenfor annonsen her...


Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Ja vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen (Brent Spot).

Oljeprisen har de seneste månedene etablert en stor rettvinklet fallende triangel-formasjon (jf. diagram nederst i saken her), og hvor et brudd ned i gjennom et svært viktig teknisk støttenivå ved 42 dollar vil utløse et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Oljeprisen tester også nå et viktig teknisk støttenivå ved 46 dollar, og dersom oljeprisen nå faller under dette nivået så vil den trolig raskt kunne falle ned mot neste viktige tekniske støttenivå som da er ved 42 dollar.

Flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics, og MACD indikerer alle stor fare for videre nedgang for oljeprisen på kort sikt, og dermed vil oljeprisen gjerne komme til å bryte ned i gjennom støttenivået nå rundt 46 dollar.

Dersom det skulle skje, ja så indikerer det tekniske bildet for oljeprisen at den vil kunne falle fort ned mot 42 dollar.

Vet et brudd ned i gjennom det svært viktige tekniske støttenivået for oljeprisen ved 42 dollar, ja så vil det utløses et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Den vil da også bryte ned i gjennom et viktig teknisk nivå ved 200-dagers glidende gjennomsnitt, og som ytterligere vil forsterke det tekniske salgssignalet som da vil utløses for oljeprisen om den bryter ned i gjennom USD 42-nivået.

Det vil også utløses et salgssignal fra en større dobbel-topp formasjon ved et brudd ned i gjennom USD 42-nivået.

Ja kommer det et slikt brudd ned i gjennom det svært viktige tekniske støttenivået ved USD 42,00, ja da vil det være stor fare for videre kraftig fall for oljeprisen. Oljeprisen kan da gjerne komme til å falle helt ned mot tidligere bunn fra begynnelsen av 2016, rundt 27-30 dollar.

Basert på det samlede negative tekniske bildet nå for oljeprisen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at det er stor fare for at oljeprisen kan komme til å falle kraftig i månedene fremover, og at den gjerne kan komme til å falle helt ned mot tidligere bunn i år, rundt 27-30 dollar.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for oljeprisen (øverste diagram er et dagdiagram, og nederste et ukediagram):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen stuper under viktig nivå


07.07.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som stuper torsdag kveld etter nye oljelagertall fra USA.

Oljeprisen er i skrivende stund,  torsdag kveld 19:30, ned med over fem prosent til 46,60 dollar.

Dermed bryter oljeprisen ned i gjennom et svært viktig teknisk støttenivå, og utløser med dette et kraftig teknisk salgssignal.

Dette indikerer videre kraftig fall for oljeprisen i tiden fremover, og vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen.

Allerede for noen dager siden skrev vi om i en analyse til våre medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og på vår tilhørende tjeneste for medlemmer på BullogBear.no, om at vi mente det var stor fare for et nært forestående brudd ned i gjennom det viktige tekniske støttenivået rundt 47 dollar for oljeprisen.

Nå kun få dager senere så bryter altså oljeprisen ned i gjennom dette svært viktige tekniske støttenivået for oljeprisen, og det utløses nå et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen dersom den ikke i løpet av de nærmeste dagene klarer å etablere seg over 47-dollar nivået igjen.

Les også: "Aksje firedoblet seg - nå kan det skje igjen"

Saken fortsetter nedenfor annonsen her....


Bakgrunnen for det kraftige fallet i oljeprisen torsdag kveld norsk tid kan nok mye forklares i ferske oljelagertall fra USA.

Råoljelagrene i USA falt med 2,2 millioner fat i uken som endte 1. juli, viser ferske tall fra det amerikanske energidepartementet (DOE).

Analytikere forventet at lagrene skulle falle med 2,1 millioner fat. Den uoffisielle statistikken fra American Petroleum Insitute viste imidlertid onsdag en nedgang på 6,7 millioner fat.

En forklaring på det kraftige oljeprisfallet i etterkant av lagertallene kan være den store forskjellen mellom den uoffisielle statistikken fra American Petroleum Insitute som onsdag viste en nedgang på 6,7 millioner fat.

Når det faktiske fallet i råoljelagrene i USA i følge ferske tall fra det amerikanske energidepartementet (DOE) viste et fall i råoljelagrene på 'bare' 2,2 millioner fat i uken som gikk. Ja så kan dette være noe av forklaringen til det kraftige oljeprisfallet nå torsdag kveld etter disse nye oljelagertallene.

Videre så viste dagens oljelagertall også at bensinlagrene falt med 0,1 millioner fat, mot et forventet fall på 0,3 millioner fat. Dette kan også være en årsak til at markedet reagerer med å sende oljeprisen nedover torsdag kveld.

Det har også de seneste dagene kommet nyheter om at Libya har sagt de vil åpne en av de store havnene sine, slik at de kan eksportere mer olje.

Ja nå som oljeprisen er i ferd med å bryte ned i gjennom det svært viktige tekniske støttenivået rundt 47 dollar, så har vi altså i dag sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen (Brent Spot).

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Oljeprisen gav de første tekniske signaler om at toppen gjerne var nådd for denne gang, etter at den nylig brøt ut av den stigende trenden som har vedvart siden januar 2016.

Det har de seneste ukene blitt etablert en mulig topp-formasjon, i form av en rettvinklet fallende triangel formasjon, for oljeprisen.

Oljeprisen har flere ganger de siste ukene testet et viktig teknisk støttenivå ved 47 dollar, men torsdag kveld så raser altså oljeprisen over fem prosen, og rett ned i gjennom dette svært viktige tekniske støttenivået for oljeprisen (jf. diagrammer nederst i saken her).

Samtidig så indikerer flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics, og MACD at oljeprisen trolig står foran videre nedgang i ukene fremover.

Nå som oljeprisen er i ferd med å bryte ned i gjennom det viktige tekniske støttenivået rundt 47 dollar, så har vi i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på hvor neste viktige tekniske støttenivåer for oljeprisen vil være fremover.

Ut i fra det kraftige tekniske salgssignal som nå er i ferd med å utløses for oljeprisen så indikerer det samlede negative tekniske bildet for oljeprisen nå at den gjerne kan komme til å falle ned mot 36-37 dollar på 1-3 måneders sikt.

Videre så vil det ved et eventuelt brudd ned i gjennom 36 dollar, utløses enda et kraftig teknisk salgssignal. Skulle det skje så vil oljeprisen trolig falle helt ned mot tidligere bunn i begynnelsen av januar 2016, helt ned mot 27 dollar.

Det samlede tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå altså stor fare for videre kraftig fall for oljeprisen i ukene og månedene som kommer.
Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Charts over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen kan falle til 17 dollar om 6 måneder


24.03.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som har fått en rekyl opp siden slutten av januar 2016.

Etter å ha vært lavest rundt 27 dollar (Brent Spot) den 20. januar 2016 så har oljeprisen fått en kraftig rekyl opp til rundt 42 dollar den seneste tiden.

Nå er det imidlertid ting som indikerer at oljeprisen kan komme til å kanskje mer enn halvere seg fra dagens nivå, og det gjerne bare i løpet av en 6-måneders tid.

Du kan lese vår tekniske analyse av oljeprisen hos Aksjeanalyser.com nedenfor annonsen her...


Ja vi har altså sett nærmere på oljeprisen igjen hos Aksjeanalyser.com i dag, og hva det tekniske bildet for Brent Spot indikerer om den videre utviklingen for oljeprisen i tiden fremover.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no for KUN 999,- inkl mva!

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Ser vi på det tekniske bildet for oljeprisen så har denne altså fått en rekyl opp siden slutten av januar, og i løpet av de seneste cirka to måneder.

En tilsavrende rekyl opp fikk oljeprisen også i begynnelsen av året i 2015 (jf. merkede områder i diagrammet nederst i saken her).

Etter den seneste rekylen opp for oljeprisen, og opp mot et viktig teknisk motstandsnivå rundt 42-43 dollar. Ja så møter oljeprisen nå også betydelig teknisk motstand opp mot øvre trendlinje i den langsiktige fallende trenden for oljeprisen.

Trade CFD-er med en risikofri demokonto hos IG, og øv deg å trade med 100.000 fiktive kroner [sponset lenke]

Samtidig så indikerer nå flere momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD at oljeprisen trolig står foran en ny vending ned i tiden fremover nå.

Dersom oljeprisen får en ny vending ned nå, og faller ned mot nedre trendlinje i den langsiktige fallende trenden. Ja så vil det innebære et fall for oljeprisen helt ned mot 17 dollar, og det gjerne i løpet av bare en cirka 6-måneders tid.

De første tekniske støttenivåer av betydning for oljeprisen når den nå faller under 40 dollar igjen er ved hhv 36 dollar, deretter ved forrige bunn i januar rundt 27 dollar.

Les også: "Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - finn din drømmebolig her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro)" [sponset lenke]

Skulle oljeprisen falle under et viktig støttenivå rundt 25 dollar, ja så vil den trolig komme til å falle helt ned mot nedre trendlinje i denne langsiktige fallende trenden som oljeprisen beveger seg innenfor.

Da kan oljeprisen altså komme til å falle helt ned mot 17 dollar om gjerne bare en 6-måneders tid.

Det som vil kunne endre det tekniske bildet for oljeprisen er om den skulle klare å bryte opp i gjennom, og etablere seg over, det viktige tekniske motstandsnivået rundt 43 dollar samt bryte ut av den langsiktige fallende trenden.

Inntil det eventuelt måtte skje, ja så indikerer nå det samlede tekniske bildet for oljeprisen at det er stor fare for et nytt kraftig fall for oljeprisen i løpet av de kommende 3-6 måneder.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser nå en stor fare for et nytt kraftig fall for oljeprisen i månedene fremover, og da i første omgang gjerne en ny test av forrige bunn fra januar da oljeprisen var lavest rundt 27 dollar.

Dersom oljeprisen skulle falle under 25 dollar så ser vi som nevnt her også stor fare for at den kan komme til å falle så lavt som til nedre trendlinje i den langsiktige fallende trenden, helt ned mot 17 dollar.

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot) siden 1998 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen stuper igjen - kan falle under 10 dollar


25.01.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen (Brent-olje).

Oljeprisen fikk en kraftig rekyl opp i slutten av forrige uke, og etter å ha falt kraftig den seneste tiden.

Mandag stuper oljeprisen igjen, og det er den seneste tiden utløst nye kraftige tekniske salgssignal for oljeprisen.

Oljeprisen (Brent Spot) er mandag kveld helt nede i 30,07 dollar, og har da falt nesten syv prosent mandag, og nærmer seg altså 20-tallet igjen.

Når oljeprisen (Brent-olje) nå nylig falt under 34 dollar-nivået, og som var bunn-nivået fra under finanskrisen i desember 2008. Ja så ble det utløst enda et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Les også vår analyse av Oslo Børs, og viktige utenlandske børsindekser nå på lørdag den 23. januar 2016: "Stor fare for nye kraftige børsfall"

Slik vi har skrevet om i tidligere analyser av oljeprisen hos Aksjeanalyser.com så kan den nå falle helt ned mot tidligere bunn rundt 9-10 dollar som den var lavest i 1998 (jf. diagram nederst i saken her).

Allerede for ett år siden i januar 2015 skrev vi om hos Aksjeanalyser.com at oljeprisen kunne komme til å falle ned mot 25 dollar: "Oljeprisen under 50 dollar - kan stupe til 25 dollar"

Nå indikerer altså det tekniske bildet for oljeprisen at den kan komme til å stupe så lavt som i 1998, og kanskje helt ned mot 9-10 dollar som den var lavest den gang.

Les også: "Hotelltrikset - slik får du billigere hotell" [sponset lenke]

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...


Ja vi har altså sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen (Brent-olje) hos Aksjeanalyser.com i dag, og som du kan lese nedenfor her.

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent-olje):

Ser vi på det tekniske bildet for oljeprisen (Brent-olje) så ble det som nevnt lenger opp i saken her utløst et nytt kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen da den børt ned i gjennom bunnen fra under finanskrisen i slutten av desember 2008 da den var lavest rundt 34 dollar.

Det er nå teknisk motstand opp mot dette nivået rundt 34 dollar ved rekyler opp for oljeprisen (Brent-olje).

Oljeprisen var da også nær opp mot dette nivået etter den kraftige rekylen opp i slutten av forrige uke, og på morgenen i dag mandag da den var høyest i 32,73 dollar.

Men så begynte altså oljeprisen å falle kraftig igjen utover mandag ettermiddag og kveld, og i skrivende stund rundt stengetid på de amerikanske børsene klokken 22 norsk tid så er Brent-oljen (spot) falt helt ned til 30,07 dollar.

Oljeprisen har da stupt med over seks prosent mandag, og er nå snart nede på 20-tallet igjen.

Les også: "Slik kan du unngå kraftige børsfall"

Ser vi på det tekniske bildet igjen for oljeprisen (jf. diagram nederst i saken her) ja så ble det utløst et kraftig teknisk salgssignal fra en kjempestor dobbel-topp formasjon da oljeprisen nå nylig brøt ned i gjennom 34 dollar nivået.

I henhold til denne store dobbel topp formasjon, så indikeres det at oljeprisen kan komme til å falle helt ned mot tidligere bunn tilbake til 1998 da oljeprisen var lavest rundt 9 dollar.

Så slik det tekniske bildet for oljeprisen nå ser ut så indikeres altså fare for at oljeprisen kan komme til å falle så lavt som til kanskje under 10 dollar som den gjorde i 1998.

I førte omgang så gjentar vi hos Aksjeanalyser.com i dag våre tidligere analyser av oljeprisen og hvor vi har ment at oljeprisen gjerne kan komme til å falle ned mot 20-25 dollar i løpet av første halvår 2016.

Vi ser imidlertid ikke bort i fra at oljeprisen kan komme til å falle så lavt som til bunn-nivåene fra 1998, helt ned mot 9-10 dollar, ved en siste kraftig sell-off. Da ser vi imidlertid for oss en rask og kraftig rekyl opp igjen, og at oljeprisen så gjerne stabiliserer seg i området rundt 30-50 dollar i løpet av de neste par årene.

Du kan følge utviklingen for oljeprisen og andre råvarer hos IG her... [sponset lenke]

Slik kan du spare mye penger ved netthandel i rundt 250 nettbutikker som Zalando, Expedia, CDON, SAS, Cubus, LensOn, Sportamore,  Apollo, Nike og mange flere...  [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent-olje):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen snart på 20-tallet - kan stupe til 10 dollar


[Bilde: Oseberg A/Statoil: Foto: Harald Pettersen]

12.01.2016 [oppdatert 13.01.2016 kl 16:45] - Vi så i går hos Aksjeanalyser.com nærmere igjen på oljeprisen.

I dag onsdag, så var oljeprisen først noe opp, men faller nå kraftig igjen etter publiseringen av de ukentlige lagertallene  fra det amerikanske energidepartementet (EIA).

De amerikanske råoljelagrene steg 0,2 millioner fat til 482,6 millioner fat i uken frem til 08. januar. Til sammenligning var det ventet at lagrene ville være opp 2,0 millioner fat, i følge estimater innhentet av Bloomberg News.

Bensinlagrene økte derimot med 8,4 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 6,1 millioner fat forrige uke. Dette var langt mer enn ventet. Det var på forhånd ventet en økning på 2,7 millioner fat for bensinlagrene, og 2 millioner fat for destillatlagrene.

Oljeprisen (Brent Spot) er i skrivende stund onsdag ettermiddag rundt 30,50 dollar.

Det ble nylig utløst nye kraftige tekniske salgssignaler for oljeprisen (Brent Spot) da den brøt ned i gjennom USD 35,00-nivået.

Det vil nå være teknisk motstand for oljeprisen rundt USD 35,00-nivået ved eventuelle rekyler opp.

Det er imidlertid lite som tyder på at oljeprisen skal få noen større rekyl opp den nærmeste tiden.

Det er nå lite teknisk støtte videre nedover for oljeprisen (Brent Spot) før ned mot USD 20,00-25,00.

Dersom også støttenivået rundt USD 20,00 skulle bli brutt, ja så vil det kunne komme et fall helt ned mot tidligere bunner i 1988, 1993, og 1998, helt ned mot USD 10,00-15,00 (jf. diagram nederst i saken her).

Saken fortsetter nedenfor annonsen...


Vi har i mange analyser av oljeprisen hos Aksjeanalyser.com det seneste året ment at oljeprisen gjerne kan komme til å falle helt ned mot 10-20 dollar, slik vi skrev om for eksempel her i en analyse den 21. August 2015: "Oljeprisen kollapser - kan stupe til 10 dollar"

Diskuter aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på Nettavisens nye aksjeforum.

Oljeprisen er nå på sitt laveste nivå på 12 år, og det er altså like før vi kan se oljeprisen på 20-tallet når den nå onsdag ettermiddag faller kraftig igjen, og i skrivende stund er rundt USD 30,50.

Tirsdag uttalte Nigerias oljeminister, Emmanuel Ibe Kachikwu at to Opec-land vil ha krisemøte om den lave oljeprisen, skriver Bloomberg News.

Flere oljeanalytikere mener imidlertid det er usannsynlig at Saudi-Arabia, som er verdens største oljeprodusent, går med på å kutte i produksjonen.

Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com vårt tidligere negative syn på den videre utviklingen for oljeprisen.

Basert det nye kraftige tekniske salgssignal som ble utløst ved bruddet ned i gjennom USD 35,00-nivået for Brent Spot så ser vi hos Aksjeanalyser.com nå stor fare for at oljeprisen kan komme til å falle ned mot USD 20,00-25,00 på 3-6 måneders sikt.

Dersom det også skulle komme et brudd ned i gjennom USD 20,00-nivået så indikerer det tekniske bildet at oljeprisen kan komme til å falle helt ned mot tidligere bunner fra 1988, 1992, og 1998, helt ned mot USD 10,00-15,00.

Du kan følge utviklingen for oljeprisen hos IG her... [sponset lenke]

Les også: "Slik kan du bli en vinner på børsen"

Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot) siden 1987 og frem til i dag:


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Opec: vil ta 25 år før oljeprisen er i 95 dollar


[Bilde: Oseberg A/Statoil: Foto: Harald Pettersen]

18.12.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen.

Oljeprisen er fredag formiddag i USD 36,87 (Brent spot), mens prisen for amerikansk lettolje (WTI) er i USD 34,43.

Oljeprisen nærmer seg nå bunnen rundt USD 35,00 fra etter finanskrisen ved årsskiftet 2008/2009 (jf. diagram nederst i saken).

I dag kan man lese på di.se at nok en storbank spår oljeprisen videre ned.

Nå er den svenske storbanken Handelsbanken ute med en analyse, og hvor de spår oljeprisen (Brent Crude) ned til 30 dollar.

Handelsbanken mener at av alle negative drivkrefter for oljeprisen så tror de Irans tilbakekomst som oljeeksportør kommer til å få mest fokus fremover.

Handelsbanken er imidlertid ikke de første som tror oljeprisen vil falle ned mot 30 dollar fatet.

For noen dager siden var den internasjonale storbanken Citigroup også ute med en analyse, og hvor de mener oljeprisen vil falle til 30 dollar fatet. Citigroup nevner i sin analyse at det snart ikke er mer lagerplass tilgjengelig for all oljen som produseres.

I dag kan man også lese på The Wall Street Journal (wsj.com) at oljekartellet Opec mener at råoljeprisene ikke kommer til å være tilbake opp mot 100 dollar per fat før om cirka 25 år. I år 2020 spår oljekartellet Opec at råoljeprisene vil være rundt 70 dollar per fat, og først i 2040 ventes en råoljepris på 95 dollar per fat. 

I dag kan man også lese på CNBC.com at Goldman Sachs gjentar sin tidligere analyse om at oljeprisen kan falle til 20 dollar fatet.

Saken fortsetter nedenfor annonsen...


Teknisk Analyse av oljeprisen (Brent Spot, jf diagram nederst i saken):

Ser vi på det tekniske bildet for oljeprisen så er denne i en bratt fallende trend, og det er nå lite teknisk støtte for oljeprisen (Brent Spot) før ned mot tidligere bunn fra rundt finanskrisen i 2008/2009, ned mot USD 35,00.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser, i likhet med flere storbanker, en stor fare for at oljeprisen kan falle under dette nivået.

Det vil utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen om den faller under tidligere bunn fra rundt finanskrisen i 2008/2009, ved USD 35,00-nivået.

Neste tekniske støttenivå av større betydning for oljeprisen vil da være ned mot USD 24,00.

Nå kan du diskutere aksjer, oljeprisen, valuta og makrotall med tusenvis av andre på aksje- og investeringsforumet Xtrainvestor hos Nettavisen.

Allerede i januar 2015 skrev vi hos Aksjeanalyser.com om at oljeprisen kunne falle helt ned mot USD 25,00-nivået, og som du kan lese her: "Oljeprisen under 50 dollar - kan stupe til 25 dollar"

Dersom oljeprisen også skulle falle under USD 25,00-nivået, ja så vil det utløses enda et kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Da vil den kunne falle helt ned mot tidligere bunn tilbake til 1998, helt ned mot USD 10,00 (jf. diagram nederst i saken).

Skulle dette skje så tror vi imidlertid ikke oljeprisen vil være lenge på så lave nivåer, men at den da vil få en rask og kraftig rekyl opp igjen.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror at oljeprisen etter en eventuell slik kraftig nedgang til så lave nivåer gjerne vil stige raskt opp igjen, for så å stabilisere seg i området rundt 35,00-55,00 dollar i de neste par årene deretter.

Vi er forøvrig ikke de eneste som tror oljeprisen kan stupe så lavt som til 10-20 dollar. Les gjerne artikkelen her fra Bloomberg.com fra den 14. August 2015: "Gary Shilling says crude is headed for $10 to $20 a barrel".

Du kan følge utviklingen for oljeprisen (Brent Crude) hos IG her... [sponset lenke]

Les også: "Frykten griper børsene - kan falle 30 prosent"

Lær om Teknisk Analyse av Investtech [sponset lenke]:


Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):


Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen NÅ: 37,4 dollar - kan falle til 10 dollar


11.12.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på oljeprisen igjen, og som fredag kveld stuper videre.

Prisen for Brent Spot er fredag kveld i 18:30-tiden ned med rundt 5,8 prosent til 37,4 dollar.

Prisen for amerikansk lettolje (WTI) er fredag kveld i 18:30-tiden norsk tid ned over 2,7 prosent til 35,66 dollar.

Oljeprisen (Brent-olje) nærmer seg nå bunn-nivået fra under finanskrisen i 2008 da den var lavest rundt 35,00 dollar.

Vi har hatt mange negative analyser rundt oljeprisen på Aksjeanalyser.com det seneste året, og allerede i januar 2015 skrev vi om at oljeprisen kan falle til 25 dollar: "Oljeprisen under 50 dollar - kan stupe til 25 dollar"

Saken fortsetter nedenfor annonsen...

Ser vi på det tekniske bildet for Brent Spot (jf. diagram nederst i saken her) så er den i en bratt fallende trend, og hvor videre nedgang signaliseres for oljeprisen i tiden fremover.

Det er nå lite teknisk støtte for Brent Spot før ned mot 35,00-dollar nivået.

Vi hos Aksjeanalyser.com mener at også 35,00-dollar nivået kan bli brutt, og da vil prisen for Brent Spot kunne falle helt ned mot tidligere bunn-nivåer helt tilbake til 1998, ned mot 10-20 dollar (jf. diagram nederst i saken).

Slik vi har nevnt i våre tidligere analyser av oljeprisen så tror vi at det kan komme en slik kraftig siste sell-off for oljeprisen, og som i verste fall kan føre prisen helt ned mot 10-20 dollar i løpet av de neste 6-12 måneder.

Skulle dette skje så tror vi imidlertid ikke oljeprisen vil være lenge på så lave nivåer, men at den da vil få en rask og kraftig rekyl opp igjen.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror at oljeprisen etter en eventuell slik kraftig nedgang til så lave nivåer gjerne vil stige raskt opp igjen, for så å stabilisere seg i området rundt 35,00-55,00 dollar i de neste par årene deretter.

Vi er forøvrig ikke de eneste som tror oljeprisen kan stupe så lavt som til 10-20 dollar. Les gjerne artikkelen her fra Bloomberg.com fra den 14. August 2015: "Gary Shilling says crude is headed for $10 to $20 a barrel".

Du kan følge utviklingen for oljeprisen hos IG her... [sponset lenke]

Les gjerne også: "Norden Topp 10 fra Investtech" [sponset lenke]

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg! Konsistente og objektive analyser styrker dine valg! Gratis nyhetsbrev på e-mail hver dag før børs! [Annonsørbasert innhold]:

Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):

Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen kollapser - kan falle til 10 dollar


07.12.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen.

Oljeprisen faller kraftig mandag etter at oljekartellet Opec på sitt årlige strategimøte fredag i forrige uke besluttet å holde produksjonen foreløpig uendret.

Oljeprisen (Brent Spot) faller mandag kveld under 41,00 dollar, og er i skrivende stund i 40,94 dollar, en nedgang på hele 5 prosent siden fredag.

Prisen for amerikansk lettolje (WTI, eller West Texas Intermediate) raser langt under 40 dollar nivået, og er mandag kveld i 37,81 dollar, og som er en nedgang på 5,64 prosent siden fredag.

Vi har hatt mange negative analyser rundt oljeprisen på Aksjeanalyser.com det seneste året, og allerede i januar 2015 skrev vi om at oljeprisen kan falle til 25 dollar: "Oljeprisen under 50 dollar - kan stupe til 25 dollar"

Slik vi har skrevet om i flere analyser av oljeprisen det siste året så tror vi oljeprisen vil falle ned mot tidligere bunn-nivåer fra under finanskrisen i 2008 da den lavest var rundt 35,00 dollar.

I dag er altså oljeprisen (Brent Spot) kommet under 41,00 dollar, og vi gjentar vårt kortsiktige kursmål for Brent Spot ved 35,00 dollar.

Saken fortsetter nedenfor annonsen:


Ser vi på det tekniske bildet for Brent Spot (jf. diagram nederst i saken her) så er den i en bratt fallende trend, og hvor videre nedgang signaliseres for oljeprisen i tiden fremover.

Det er nå lite teknisk støtte for Brent Spot før ned mot 35,00-dollar nivået.

Vi hos Aksjeanalyser.com mener at også 35,00-dollar nivået kan bli brutt, og da vil prisen for Brent Spot kunne falle helt ned mot tidligere bunn-nivåer helt tilbake til 1998, 1993 og 1988, ned mot 10-20 dollar.

Slik vi har nevnt i våre tidligere analyser av oljeprisen så tror vi at det kan komme en slik kraftig siste sell-off for oljeprisen, og som i verste fall kan føre prisen helt ned mot 10-20 dollar i løpet av de neste 6-12 måneder.

Skulle dette skje så tror vi imidlertid ikke oljeprisen vil være lenge på så lave nivåer, men at den da vil få en rask og kraftig rekyl opp igjen.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror at oljeprisen etter en eventuell slik kraftig nedgang til så lave nivåer gjerne vil stige raskt opp igjen, for så å stabilisere seg i området rundt 35,00-55,00 dollar i de neste par årene deretter.

Vi er forøvrig ikke de eneste som tror oljeprisen kan stupe så lavt som til 10-20 dollar. Les gjerne artikkelen her fra Bloomberg.com fra den 14. August 2015: "Gary Shilling says crude is headed for $10 to $20 a barrel".

Du kan følge utviklingen for oljeprisen hos IG her... [sponset lenke]

Les gjerne også vår analyse i dag av John Fredriksens riggselskap, Seadrill: "Fredriksen-aksje stuper - har tapt 30 milliarder"

Du kan følge aksjekursen for Seadrill hos IG her... [sponset lenke]

Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen raser - nærmer seg 30-tallet


02.12.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på oljeprisen.

Oljeprisen raser onsdag kveld etter publiseringen av den ukentlige statistikken for de amerikanske oljelagrene fra Det amerikanske energidepartementets (EIA).

De amerikanske råoljelagrene steg med 1,2 millioner fat til 489,4 millioner fat i uken frem til 27. november.

Det var på forhånd ventet at lagrene ville være ned 0,7 millioner fat, ifølge Bloomberg News.

Prisen for amerikansk lettolje (WTI) er onsdag kveld ned med 1,54 dollar eller 3,67 prosent fra i går til 40,10 dollar. Prisen for amerikansk lettolje nærmer seg nå altså 30-tallet.

Prisen for Brent Spot er i skrivende stund ned 1,57 dollar til 42,87 dollar onsdag kveld. Det er altså ikke mye prisen for Brent-oljen heller skal falle nå før vi ser 30-tallet også for denne.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

På fredag møtes landene i oljekartellet Opec til sitt årlige strategimøte.

Det er knyttet stor spenning til om Opec vil vedta et kutt i oljeproduksjonen på sitt årlige strategimøte førstkommende fredag.

Flere mener at det er lite sannsynlig at Saudi-Arabia, og som må kutte mest om det vedtas et kutt, ønsker å gi Iran fordelen av høyere oljepriser når Iran nå i disse tider er i ferd med å få komme tilbake til det globale oljemarkedet.

Dersom det likevel skulle bli et Opec kutt i oljeproduksjonen, ja så vil det kunne føre til en kraftig rekyl opp for oljeprisen fra dagens nivå. Enkelte mener oljeprisen da vil kunne stige til over 50 dollar per fat.

Det blir altså spennende å se på fredag hva landene i oljekartellet Opec vil vedta av beslutning rundt oljeproduksjonen fremover på sitt årlige strategimøte.

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Ser vi på det tekniske bildet for oljeprisen (jf. diagram nederst i saken her) så er denne i en langsiktig fallende trend, og hvor videre nedgang signaliseres i tiden fremover.

Oljeprisen (Brent Spot) vil utløse nye negative tekniske signaler om den nå bryter ned i gjennom, og etablerer seg under USD 43,00.

Slik vi hos Aksjeanalyser.com har skrevet om i tidligere analyser av oljeprisen (Les gjerne: "Oljeprisen raser under 50 dollar") så indikerer det tekniske bildet for Brent Spot at den kan komme til å falle ned mot tidligere bunn fra under finanskrisen i 2008/2009, ned mot USD 35,00-36,00.

Dersom oljeprisen også skulle falle under USD 35,00-nivået så vil et nytt kraftig teknisk salgssignal utløses for oljeprisen og da vil den kunne falle helt ned mot USD 24,00.

Slik vi har skrevet om i våre tidligere analyser av oljeprisen så tror vi ikke oljeprisen vil være lenge på et så lavt nivå om den skulle falle helt ned mot USD 24,00. Vi tror da at den vil få en kraftig rekyl opp igjen i løpet av kort tid, for så å gjerne stabilisere seg i området rundt USD 40,00-55,00 de neste 1-2 årene.

Du kan følge utviklingen for oljeprisen hos IG her... [sponset lenke]

Les gjerne også våre nylige analyse av det svenske biometri-selskapet Fingerprint Cards her: "Aksje til himmels - opp 1768% på 10 måneder"

Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

En sølvskje i munnen er blitt mindre verdt


Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på sølvprisen, og som mandag faller til laveste nivå på seks år.

Vi har alle hørt uttrykket "Å bli født med en sølvskje i munnen", og som er et uttrykk som stammer i fra England.

Uttrykket kommer av at det var en gammel skikk at fadderne gav barnet en sølvskje i dåpsgave, hvis de hadde råd til det.

Men med en sølvpris som har stupt fra 50 dollar pr. unse i April 2011, og til i dag under 14 dollar pr. unse. Ja så er det ikke lenger det samme å bli født med en sølvskje i munnen som da sølvprisen var i 50 dollar pr. unse.

Sølvprisen har altså falt med over 70 prosent siden toppen rundt 50 dollar pr. unse i April 2011.

1 unse er for øvrig helt nøyaktig 28,34952 gram.

Enda mindre verdifullt ser det ut til at det skal bli fremover å bli født med en sølvskje i munnen.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Ja sølvprisen er i en langsiktig fallende trend (jf. diagram nederst i saken her), og hvor videre fall for sølvprisen signaliseres i tiden fremover.

Ja det tekniske bildet for sølvprisen, og den langsiktige fallende trenden indikerer at sølvprisen nå kan falle helt ned mot tidligere bunn etter finanskrisen i 2008/2009, rundt 10 dollar pr. unse sølv.

Dersom sølvprisen skulle falle helt ned til 10 dollar pr. unse, ja så vil den ha falt med hele 80 prosent siden toppen rundt 50 dollar pr. unse tilbake til April 2011.

Nå er ikke fallet i sølvprisen like ille målt i norske kroner da dollaren har steget kraftig mot norske kroner siden den gang sølvprisen var i 50 dollar i April 2011.

I April 2011 så var kursen for dollar mot norske kroner rundt 5,40, mens dollaren i dag koster 8,68 norske kroner.

Så den gang sølvprisen var i 50 dollar på det høyste i April 2011 så var prisen pr. unse sølv i norske kroner den gang 270,00 kroner pr. unse sølv.

I dag som dollaren koster 8,68 kroner, og sølvprisen er i 13,98 dollar pr. unse så koster det ca 121,00 kroner pr. unse sølv.

Målt i norske kroner så har altså sølvprisen falt med ca 55 prosent siden toppen i April 2011.

Nå er jo det også et kraftig fall, så konklusjonen blir uansett at det er ikke like verdifullt som før å bli født med en sølvskje i munnen.

En hyggelig gave er det nå uansett med en sølvskje i dåpsgave, og på lang sikt vil nok gjerne sølvprisen svinge seg oppover igjen.

Da undertegnede ble døpt i begynnelsen av 70-tallet, ja så var forøvrig sølvprisen den gang rundt 2 dollar pr. unse. Så sølvprisen har da 7-doblet seg i løpet av de seneste noen og førti år. Det selv om den nå altså målt i dollar har falt med over 70 prosent siden toppen rundt 50 dollar pr. unse i April 2011, og til i dag rundt 13,98 dollar pr. unse sølv.

Du kan følge utviklingen for sølvprisen hos IG her... [sponset lenke]

Les gjerne også vår nylige analyse av Gullprisen fra den 18. November 2015 her...

Diagram over utviklingen for Sølvprisen (i dollar) siden 2008:


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Gullprisen stuper - men ikke for nordmenn


18.11.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på gullprisen.

Gullprisen har de seneste dagene falt til det laveste nivået siden februar 2010.

Gullprisen (Spot Gold) er onsdag formiddag ved USD 1.069,40 per unse gull, og er med det altså på det laveste nivået på over fem år.

Vi skal bare tilbake til 15. Oktober 2015, altså for cirka en måned siden, så var gullprisen i USD 1.190,00. Den har altså falt med 10 prosent på bare en måneds tid.

Siden toppen i september 2011, rundt USD 1.900,00 per unse, så har gullprisen falt med hele 43,7 prosent.

Målt i norske kroner så har imidlertid ikke gullprisen falt så mye siden dollaren i samme periode har styrket seg kraftig mot norske kroner.

Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Da gullprisen i september 2011 var i USD 1.900,00 på det høyeste så var kursen for USD/NOK rundt 5,40, mens kursen for USD/NOK i dag er rundt 8,67.

Dollaren har altså steget med hele 60 prosent siden da gullprisen var i USD 1.900,00 i september 2011.

Da gullprisen var i USD 1.900,00 i september 2011 så kostet altså en unse gull i NOK 10.260,-.

1 unse er for øvrig helt nøyaktig 28,34952 gram.

I dag hvor gullprisen er USD 1.069,40 og dollaren mot norske kroner er i 8,67, ja så koster en unse gull i dag NOK 9.271,70.

Så målt i norske kroner så har ikke gullprisen falt med 43,7 prosent, og som den har målt i dollar, men med mer beskjedne 10 prosent målt i norske kroner. Detta altså på grunn av den kraftige oppgangen for dollaren mot norske kroner siden den gang gullprisen var i USD 1.900,00 i september 2011.

Nå skal det legges til at det er ikke bare for nordmenn gullprisen ikke har stupt like mye som den har målt i amerikanske dollar, for dollaren har som kjent styrket seg mot mange valutaer i denne perioden.

Ser vi på det tekniske bildet for gullprisen (jf. diagram nederst i saken) målt i dollar så er den i en langsiktig fallende trend, og hvor videre nedgang signaliseres for gullprisen også i tiden fremover.

Det ble utløst et nytt kraftig teknisk salgssignal for gullprisen da den nylig brøt ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt USD 1.100,00.

Det vil nå være teknisk motstand ved rekyler opp for gullprisen opp mot dette nivået rundt USD 1.100,00.

Videre nedover er det nå lite teknisk støtte for gullprisen før ned mot USD 1.000,00.

Allerede den 27. August hadde vi hos Aksjeanalyser.com en analyse av gullprisen, og hvor vi den gang hadde et kursmål for gullprisen ned mot 1.000,00 dollar på 3-6 måneders sikt. Du kan lese vår analyse fra den gang her: "Venter nytt stup for gullprisen".

Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com vårt tidligere kortsiktige kursmål for gullprisen ved USD 1.000,00, og nå på 1-3 måneders sikt.

Videre så indikerer den langsiktige fallende trenden for gullprisen at den kan komme til å falle helt ned mot cirka USD 850,00 på 12 måneders sikt (jf. diagram nederst i saken her).

Du kan følge utviklingen for gullprisen hos IG her... [sponset lenke]

Shortsalg gjør det mulig å tjene penger i et fallende marked eller beskytte eksisterende investeringer. Les mer om hvordan og hvorfor shortsalg kan inngå som en viktig del av en balansert handelsstrategi hos vår samarbeidspartner IG her...

Les gjerne også analyse av viktige børsindekser i dag hos IG: "Levels to watch - FTSE, DAX and Dow" [sponset lenke]


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen kan falle til 20 dollar


13.11.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på oljeprisen (Brent Spot).

Oljeprisen falt torsdag kraftig etter at USA's energiinformasjonskontor (EIA) meldte at oljelagrene steg med 4,2 millioner fat i løpet av uken frem til 06. november. Analytikere hadde i følge WSJ på forhånd ventet en økning på 1,1 millioner fat.

Prisen for Brent Spot har nå brutt ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå rundt USD 46,00, og det er med dette utløst et nytt kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Oljeprisen stiger noe fredag morgen, og er i skrivende stund ved 45,69 dollar, men det vil nå være teknisk motstand for Brent Spot opp mot USD 46,00 ved rekyler opp for oljeprisen.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror denne lille rekylen opp for oljeprisen fredag morgen vil bli kortvarig, og vi tror den vil vende nedover igjen om kort tid.

Saken fortsetter nedenfor...


Videre nedgang signaliseres altså nå for oljeprisen i tiden fremover etter at den nå har brutt ned i gjennom det viktige tekniske støttenivå ved USD 46,00.

Neste tekniske støttenivå av betydning for Brent Spot er nå ned mot USD 42,00, men brytes også det nivået så vil det trolig komme en test av støttenivået ned mot tidligere bunn fra under finanskrisen i 2008/2009 rundt USD 35,00-36,00.

Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com vårt tidligere prismål for oljeprisen, og hvor vi ser oljeprisen ned mot USD 36,00 på noen måneders sikt.

Videre så ser vi heller ikke bort i fra at det kan komme et kraftig fall helt ned mot USD 20,00-25,00 for oljeprisen om den også skulle bryte ned i gjennom USD 35,00-nivået.

Vi tror imidlertid oljeprisen da vil hente seg raskt inn igjen, og gjerne stabilisere seg i området rundt USD 40,00-60,00 i de neste 2-3 årene.

Du kan følge utviklingen for oljeprisen (Brent Crude) hos IG her... [sponset lenke]

Les gjerne også analyse av viktige børsindekser i dag hos IG: "Levels to watch - FTSE, DAX and Dow" [sponset lenke]

Les gjerne også vår analyse av SAS-aksjen fra den 06. November: "Ser SAS-aksjen til himmels - kan tredoble seg"

Diagram over utviklingen for Brent Spot (øverst dagdiagram, og nederst ukediagram):Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen raser under 50 dollar


13.10.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen.

Oljeprisen falt kraftig mandag etter en oppdatering av OPECs produksjonstall for september, og WTI-prisen falt mandag med USD 2,32 per fat til USD 47,31. Prisen er tirsdag formiddag ved USD 46,70.

Brent Spot faller nå tirsdag formiddag under det psykologisk viktige USD 50,00-nivået, og er i skrivende stund ved USD 49,65. Fredag i forrige uke var Brent Spot ved USD 54,00, og har altså falt kraftig nå de seneste dagene.

Slik vi skrev om nylig i en analyse av Oslo Børs, og oljeprisen så ser vi hos Aksjeanalyser.com fare for nye kraftige fall for både oljeprisen og Oslo Børs. Les gjerne vår analyse her fra den 08. Oktober 2015: "Venter nytt kraftig fall for oljeprisen og Oslo Børs".

Les gjerne også våre analyser nylig av Oslo Børs, og viktige utenlandske børser her fra den 07. Oktober 2015: "Børsene er nå ved kritiske nivåer".

Slik vi skrev om i vår analyse av oljeprisen den 08. Oktober så var dollaren i 8,57 da oljeprisen (Brent Spot) den 28. September var ved USD 47,34. I dag er altså oljeprisen nå tirsdag formiddag ved USD 49,65, mens dollaren nå er i 8,12. Målt i norske kroner så er oljeprisen (Brent Spot) nå lavere enn den var den 28. September da den var i NOK 405,70, mens den i dag er i NOK 403,16.

Verre tror vi dessverre hos Aksjeanalyser.com at det kan bli for både oljeprisen og Oslo Børs i tiden fremover.

Saken fortsetter nedenfor...


Når oljeprisen nå ikke klarte å etablere seg over et viktig teknisk motstandsnivå rundt USD 53,00, og nå har falt under det viktige tekniske USD 50,00-nivået. Ja så utløses det nå nye negative tekniske signaler for den videre utviklingen for oljeprisen.

Neste viktige tekniske støttenivå å følge med på nå for oljeprisen (Brent Spot) er ved USD 46,00.

Oljeprisen er i en bratt fallende trend (jf. diagram nederst i saken her) og faller nå tilbake igjen etter å ha testet motstandsnivået opp mot øvre trendlinje i denne fallende trenden.

I henhold til den bratt fallende trenden som oljeprisen beveger seg innenfor så indikeres det at den kan komme til å falle helt ned mot USD 24,00 på 6-12 måneders sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i dag våre tidligere negative analyser av oljeprisen, og hvor vi mener den i første omgang kan komme til å falle ned mot USD 35,00 på 3-6 måneders sikt. Videre så ser vi altså fare for at oljeprisen kan komme til å falle helt ned mot USD 24,00 på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge utviklingen for Brent Crude og andre råvarer m.m. hos IG her...

Du kan følge utviklingen for OBX-indeksen (Norway25) ved Oslo Børs hos IG her...

Se gjerne også diagram over utviklingen for oljeprisen nederst i saken her...

Annonse (Nidelv International ASA):

Diagram over oljeprisen (Brent Spot):


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Da kan oljeprisen falle til 18 dollar


02.10.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen (Brent-olje).

Oljeprisen har den seneste måneden svingt stort sett mellom USD 47,00 og USD 51,00, og et etablert brudd over eller under et av disse to nivåene vil nå være med og gi nye signaler om den videre utviklingen for oljeprisen.

Med et "etablert brudd" på et av disse nivåene, menes i tekniske analyse termer at kursen holder seg noen dager over eller under et av disse nivåene. Dette gir større sikkerhet for at det ikke bare er en dags tilfeldig svingning over eller under slike tekniske støtte eller motstandsnivåer.

Oljeprisen faller nå tilbake igjen, og er i skrivende stund ved USD 47,83, og altså ikke så langt i fra dette nå viktige tekniske støttenivået rundt USD 47,00.

Saken fortsetter nedenfor...

Les gjerne også vår sak her (Annonsørinnhold av Nidelv International ASA):  "Nå har du muligheten til å være med på et eventyr innen norsk lystbåtbransje"


Dersom oljeprisen (Brent Spot) faller under USD 47,00, og blir under USD 47,00-nivået et par dager, ja så vil det utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen.

Da vil oljeprisen kunne falle ned mot tidligere bunn fra under finanskrisen i 2008, ned mot USD 36,00 på 3-6 måneders sikt.

Skulle oljeprisen også bryte ned i gjennom USD 36,00-nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk salgssignal for oljeprisen. Den vil da kunne falle helt ned mot USD 18,00-20,00 på 6-12 måneders sikt etter et eventuelt slikt brudd ned i gjennom USD 36,00-nivået.

Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i dag våre tidligere analyser av oljeprisen, og hvor vi mener det er stor fare for nye kraftige fall i oljeprisen de neste 6-12 måneder.

Vi mener oljeprisen gjerne kan komme til å teste støttenivået ned mot USD 36,00 på 3-6 måneders sikt.

Dersom oljeprisen derimot skulle klare å bryte opp i gjennom USD 51,00-nivået, og etablere seg over det nivået, ja så vil den kunne få et løft i hvert fall på kort sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror imidlertid det er mest sannsynlig med et brudd ned i gjennom USD 47,00-nivået, og det gjerne innen kort tid nå.

Du kan følge utviklingen for Brent Crude hos IG her...

Du kan se diagram over Brent-olje nedenfor her...

Les gjerne også vår sak her (Annonsørinnhold av Nidelv International ASA):  "Nå har du muligheten til å være med på et eventyr innen norsk lystbåtbransje"


Diagram (Dag) over utviklingen for Brent Spot:


Diagram (Uke) over utviklingen for Brent Spot:

Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen raser igjen - kan falle til 10 dollar


07.09.2015 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som faller kraftig mandag ettermiddag og kveld.

Oljeprisen ved Brent Spot er mandag kveld ned over tre prosent til rundt 47,70 dollar per fat.

Dermed har oljeprisen igjen falt klart under 50 dollar nivået, og utløser med det nye negative tekniske signaler for den videre utviklingen for oljeprisen i tiden fremover.

Oljeprisen fikk en kraftig rekyl opp i det korte bildet nylig, og var oppe rundt 53 dollar, men har så falt kraftig tilbake igjen, og er altså mandag kveld rundt 47,70 dollar per fat.

Videre nedgang signaliseres nå for oljeprisen i tiden fremover, og det er begrenset med teknisk støtte for oljeprisen ved Brent Spot nå før ned mot 35 dollar. Det vil si ned mot tidligere bunn fra under finanskrisen i 2008.

Dersom oljeprisen også skulle falle under 35 dollar nivået etter hvert, ja da vil den kunne falle helt ned mot 10-25 dollar.


Ja det er ikke umulig vi kan se oljeprisen falle så lavt som til 10-25 dollar, men som vi har skrevet om i våre tidligere analyser av oljeprisen så venter vi at oljeprisen da ikke vil ligge lenge på et så lavt nivå. Vi venter da at oljeprisen i så fall vil få en rask og kraftig rekyl opp igjen.

En som for få dager siden i forbindelse med olje- og offshorekonferansen til Pareto uttalte til Dagens Næringsliv at han tror oljeprisen kan falle så lavt som til 10 dollar per fat var den kjente investoren Kristian Siem (66), og som er største aksjonær i Subsea 7 Inc.

Han uttalte til Dagens Næringsliv at han tror vi bare har sett begynnelsen, og at han tror nedturen fortsetter i minst to år til, og ruster selskapene han er storeier i (deriblant Subsea 7) for å takle en oljepris helt ned mot 10 dollar per fat.

Vi hos Aksjeanalyser.com opprettholder vårt kursmål på 3-6 måneders sikt for oljeprisen ved 35 dollar per fat, mens vi heller ikke ser bort i fra at den kan stupe så lavt som til 10-20 dollar per fat på det laveste om 6-12 måneder.

Dersom den skulle falle helt ned mot 10-20 dollar så venter vi en rask og kraftig rekyl opp igjen fra slike lave nivåer, og at den så gjerne vil svinge mye i området mellom 40-60 dollar i de neste par årene.

Du kan følge utviklingen for oljeprisen (Brent Crude) hos IG her...

Les gjerne også vår analyse fra den 26. August av Statoil-aksjen her: "Statoil-aksjen kan stupe til 70,00 kroner".

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen kraftig opp - men kan nå falle igjen


27.08.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som torsdag får et kraftig løft.

Brent Spot er torsdag kveld ved USD 46,60, og som er en oppgang fra onsdag på hele 6,81 prosent.

Den kraftige oppgangen i oljeprisen torsdag forklares blant annet ved oljelagertall fra USA i går som viste at oljelagrene i USA viste det største fallet siden februar med 5,5 millioner fat, og nyheten i dag om at veksten i økonomien i USA i andre kvartal var overraskende høy. I tillegg er det trolig en hel del short covering, og som er med og presser oljeprisen ytterligere opp.

BNP-veksten i andre kvartal i USA ble torsdag revidert til årlig takt på 3,7 prosent, og veksten var dermed betydelig sterkere enn det opprinnelige vekstanslaget på 2,3 prosent. På forhånd var det ventet at veksten for kvartalet ville bli oppjustert til 3,2 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.

Saken fortsetter nedenfor...


Ser vi på det tekniske bildet for Brent Spot så er oljeprisen fortsatt i en bratt fallende trend, og det var ikke unaturlig med en kortsiktig rekyl opp for oljeprisen nå etter det kraftige fallet de seneste ukene.

Nå møter derimot oljeprisen (Brent Spot) på et ikke ubetydelig teknisk motstandsnivå her rundt USD 47,00, og dersom oljeprisen begynner å falle ned igjen fra dette nivået så vil videre nedgang signaliseres fremover.

Skulle derimot oljeprisen klarer å bryte opp i gjennom, og etablere seg over (les: hvis holder seg 1-2 dager over dette nivået), USD 47,00-nivået, ja så vil det kunne komme en videre oppgang opp mot neste motstandsnivå rundt USD 53,00.

Det tekniske bildet for oljeprisen indikerer imidlertid at den oppgangen vi ser nå trolig bare er en kortsiktig rekyl opp innenfor den bratt fallende trenden som oljeprisen beveger seg innenfor (jf chart nederst i saken her).

Faller oljeprisen tilbake nå fra USD 47,00-nivået så vil altså videre nedgang signaliseres innenfor den bratt fallende trenden. Oljeprisen vil da kunne falle ned mot USD 36,00 på 1-3 måneders sikt.

Vi hos Aksjeanalyser.com ser ingen grunn foreløpig til å endre vårt tidligere syn rundt oljeprisen, og opprettholder vårt kortsiktige kursmål for Brent Spot ved USD 36,00. Videre ser vi som nevnt i tidligere analyser fare for at oljeprisen kan komme til å stupe helt ned mot 10-20 dollar på det verste de neste 6-12 måneder.

Du kan følge utviklingen for oljeprisen (Brent Crude) hos IG her...

Les gjerne vår analyse av oljeprisen her fra den 21. August 2015: "Oljeprisen kollapser - kan stupe til 10 dollar", og vår analyse av Statoil i går: "Statoil-aksjen kan stupe til 70 kroner".

Les gjerne artikkelen her fra Bloomberg.com: "Gary Shilling says crude is headed for $10 to $20 a barrel". Les gjerne også denne artikkelen fra Yahoo Finance: "Here's what could take oil down to $30".

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Venter nytt stup for gullprisen


27.08.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på Gull og gullprisen.

Gullprisen fikk en kortsiktig rekyl opp de seneste ukene, men faller nå tilbake igjen etter å ha testet et betydelig teknisk motstandsnivå opp mot USD 1.170.

At Gullprisen ikke klarte å bryte opp gjennom dette motstandsnivået rundt USD 1.170, og nå faller tilbake igjen, signaliserer videre nedgang for gullprisen innenfor den fallende trenden i månedene fremover. Gullprisen var oppe i USD 1.170 den 24. August, men har de seneste dagene falt tilbake igjen, og handles i skrivende stund rundt USD 1.126.

På nedsiden er det lite teknisk støtte for gullprisen før ned mot USD 1.000, og som også er vårt kursmål for gullprisen på 3-6 måneders sikt.


Gullprisen kan også komme til å falle helt ned mot nedre trendlinje i den langsiktige fallende trenden som den beveger seg innenfor, og det vil i såfall innebære et fall ned mot USD 900 på 6-12 måneders sikt.

For at det negative tekniske bildet for gullprisen skal endres så må gullprisen klare å bryte opp gjennom, og etablere seg over, to viktige tekniske motstandsnivåer ved USD 1.170 og USD 1.220.

Inntil det eventuelt skjer så indikerer det tekniske bildet for gullprisen videre fall i månedene fremover innenfor den langsiktige fallende trenden.

På bakgrunn av dette stadig negative tekniske bildet for gullprisen så har vi altså hos Aksjeanalyser.com kursmål for gullprisen ved USD 1.000 på 3-6 måneders sikt, og ved USD 900 på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge utviklingen for gullprisen hos IG her...

Shortsalg gjør det mulig å tjene penger i et fallende marked eller beskytte eksisterende investeringer. Les mer om hvordan og hvorfor shortsalg kan inngå som en viktig del av en balansert handelsstrategi hos vår samarbeidspartner IG her...

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen kollapser - kan stupe til 10 dollar


21.08.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som nå er i fritt fall, og fredag kveld er Brent Spot notert til 45,10 dollar.

Slik vi skrev om i en tidligere analyse av oljeprisen i sommer her den 21. Juli 2015, da Brent-oljen var i 56,7 dollar, så kan oljeprisen nå stupe til 36 dollar på kort sikt: "Oljeprisen kan nå falle til 36 dollar som i 2009".

Oljeprisen har altså stupt videre fredag kveld, og nå er altså Brent Spot i 45,10 dollar, en nedgang fra torsdag på 1,11 dollar, og 2,40 prosent ned fra i går.

Det er nå lite teknisk støtte videre nedover for oljeprisen før ned mot mot 36,00 dollar (Brent Spot), og videre kraftig fall for oljeprisen signaliseres nå ned mot det nivået i ukene som kommer.

Dersom også 36,00 dollar nivået skulle brytes, ja da vil et nytt kraftig fall helt ned mot 20,00 dollar signaliseres på 6-12 måneders sikt.

Virkelig ille kan det bli om også 20,00 dollar nivået brytes, for da vil det trolig kunne komme et fall helt ned mot 10,00 dollar på 1-2 års sikt for oljeprisen.

Les gjerne artikkelen her fra Bloomberg.com: "Gary Shilling says crude is headed for $10 to $20 a barrel". Les gjerne også denne artikkelen fra Yahoo Finance: "Here's what could take oil down to $30".

Basert på det fortsatte veldig negative tekniske bildet for oljeprisen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere negative analyser av oljeprisen, og vi har på kort sikt (4-8 uker) kursmål for Brent Spot ved 36,00 dollar.

Videre så ser vi hos Aksjeanalyser.com en stadig større fare for at oljeprisen kan kollapse helt i løpet av de neste 6-12 måneder, og gjerne falle helt ned mot 10-20 dollar på det verste.

Som vi har skrevet om i våre seneste analyser av oljeprisen så venter vi ikke at oljeprisen da vil være særlig lenge på et så lavt nivå som 10-20 dollar, men at den da vil få en kraftig rekyl opp igjen, og gjerne svinge i området rundt 40-70 dollar de neste 2-3 årene.

Du kan følge utviklingen for oljeprisen (Brent Crude) hos IG her...

Shortsalg gjør det mulig å tjene penger i et fallende marked eller beskytte eksisterende investeringer. Les mer om hvordan og hvorfor shortsalg kan inngå som en viktig del av en balansert handelsstrategi hos vår samarbeidspartner IG her?

Les gjerne også vår analyse her fra den 13. August: "Sist dette skjedde stupte USA-børsene med 50 prosent".


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen faller kraftig - kan stupe til 20 dollar

15.08.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på oljeprisen (Brent Crude), og som falt kraftig igjen fredag kveld, og endte på USD 48,70.

Som vi har skrevet om i tidligere analyser av oljeprisen så indikerer det tekniske bildet for oljeprisen nå at den kan komme til å falle så lavt som helt ned til 20,00 dollar per fat.

Vi tror imidlertid ikke at oljeprisen ved et eventuelt slikt stup helt ned til USD 20,00 per fat vil ligge særlige lenge på så lave nivåer.

Det vil da trolig komme en kraftig rekyl opp igjen, og deretter vil oljeprisen gjerne svinge i området rundt USD 40,00-70,00 de neste 1-3 årene.


For dem som leter etter mer fundamentale grunner til hvorfor oljeprisen kan stupe så lavt som til 20,00-30,00 dollar anbefaler vi artikkelen her på Yahoo Finance: "Here's what could take oil down to $30", og denne på Bloomberg.com: "Gary Shilling says crude is headed for $10 to $20 a barrel".

Nå som oljeprisen den seneste uken har etablert seg under USD 50,00-nivået så signaliseres videre fall for oljeprisen i ukene fremover, og i første omgang en test av støttenivået fra tidligere bunn i 2009, rundt USD 40,00.

Dersom oljeprisen også bryter ned gjennom USD 40,00-nivået så vil videre fall helt ned mot USD 20,00 gjerne kunne komme på 6-12 måneders sikt. Vi tror som sagt ikke at oljeprisen da vil ligge lenge på et så lavt nivå som USD 20,00-30,00, men ser da for oss en kraftig rekyl opp igjen, og stabilisering i området rundt USD 40,00-70,00 de neste 1-3 årene.

Du kan følge utviklingen for oljeprisen (Brent Crude) hos IG her...

Det er altså flere tegn på at vi kan ha det verste foran oss enda hva gjelder oljeprisen, og dermed de økonomiske utsiktene for både AS Norge, og olje- og oljeservice næringene i tiden fremover.


Kilde Chart: IG.com


Statoil:

Vi har i dag på Aksjeanalyser.com også sett nærmere igjen på Statoil-aksjen, og som nylig har brutt ut av den langsiktige stigende trenden, og er i ferd med å etablere en ny og fallende trend (jf chart nedenfor).

Statoil-aksjen kan i henhold til denne nye fallende trenden som er under etablering for aksjen, falle helt ned mot 100,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

I første omgang signaliseres imidlertid videre nedgang ned mot 120,00 kroner, og for en test av et viktig teknisk støttenivå for aksjen rundt det nivået.

Vi har også 120,00 kroner som vårt kortsiktige (1-3 måneder) kursmål for Statoil-aksjen, mens vi mener aksjen gjerne kan komme til å falle helt ned mot 100,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Du kan følge utviklingen for Statoil-aksjen hos Pareto Securities her...

Les gjerne også vår analyse denne uken av Dow Jones indeksen i USA: "Sist dette skjedde stupte børsene i USA med 50 prosent", og vår analyse av Oslo Børs og DAX30-indeksen "Børsene stuper - kan falle 30 prosent".

Tjen penger når markedet faller. Shorthandel (også kalt verdipapirlån) betyr at du låner aksjer som du selger på børsen. Du kjøper aksjene tilbake på et senere tidspunkt, og har kursen falt i mellomtiden, tjener du på handelen. Pareto Securities har blant markedets beste utvalg av aksjer tilgjengelig for shorthandel. Les mer her...

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. Januar 2016.


Kilde Chart: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Oljeprisen kan nå falle til 20 dollar


08.08.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen, og som i uken som gikk raste rett ned gjennom det viktige tekniske nivået rundt 50 dollar.

Fredag 07. August falt oljeprisen ytterligere etter at nok en telling av antall aktive rigger i USA igjen viste en økning den seneste uken.

Riggtellingene blir sett på som viktige for den landbaserte amerikanske produksjonene, og for balansen i oljemarkedet generelt.

Brent Spot endte fredag kveld norsk tid på 48,49 dollar, og falt dermed med over to prosent siden torsdag.

Brent-oljen er dermed falt godt under det viktige tekniske støttenivået rundt 50 dollar, og det er nå som vi har skrevet om i flere analyser den seneste tiden, lite støtte videre nedover for Brent-oljen før ned mot 36,00-40,00 dollar.

Les gjerne vår analyse av oljeprisen og Statoil-aksjen den 28. Juli 2015 her: "Venter nytt stup for Statoil-aksjen og oljeprisen"

Du kan følge utviklingen for oljeprisen (Brent Crude) hos IG her...

Du kan følge utviklingen for Statoil-aksjen hos Skandiabanken her...

Videre fall signaliseres nå altså for oljeprisen i ukene, og månedene fremover, og vi hos Aksjeanalyser.com ser nå oljeprisen (Brent Crude) ned mot 36,00-40,00 dollar i løpet av de neste 1-3 måneder.

På litt lenger sikt (6-12 måneder) mener vi hos Aksjeanalyser.com at oljeprisen gjerne kan komme til å falle så lavt som til 20 dollar, men da kortvarig, for så å gjerne få en kraftig rekyl opp igjen, og stabilisere seg neste par årene i området rundt 50,00-70,00 dollar.

Les gjerne vår analyse av oljeprisen den 04. August her: "Oljeprisen kan stupe til 20 dollar"

Du kan følge oljeprisen (Brent Crude) hos IG her...

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: IG.com


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Gullprisen kan falle til 700 dollar


30.07.2015 - Vi har i dag på Aksjeanalyser.com sett nærmere på gullprisen igjen, og som fortsetter å falle videre og i skrivende stund omsettes rundt 1.086 dollar per unse gull.

Det ble som vi skrev om i vår forrige analyse av gullprisen den 20. Juli 2015, utløst et kraftig teknisk salgssignal for gullprisen da den brøt ned gjennom to viktige tekniske støttenivåer ved 1.160 og 1.140 dollar.

Det er nå lite teknisk støtte videre nedover for gullprisen før ned mot 1.000 dollar, og det tekniske bildet for gullprisen indikerer nå at gullprisen gjerne vil komme til å falle ned mot 1.000 dollar i løpet av de kommende månedene.

Dersom også støttenivået rundt 1.000 dollar skulle brytes for gullprisen så vil det igjen utløses nye kraftige tekniske salgssignaler for gullprisen. Det vil da signaliseres videre kraftig fall for gullprisen helt ned mot nedre trendlinje i den langsiktige fallende trenden for gullprisen, helt ned mot 700 dollar på 1-2 års sikt.

Ved eventuelle rekyler opp for gullprisen så vil det nå være betydelig teknisk motstand opp mot 1.140-1.160 dollar, men slik det tekniske bildet ser ut for gullprisen i skrivende stund så virker videre nedgang ned mot 1.000 dollar nivået mer sannsynlig i månedene fremover nå.

Du kan følge gullprisen hos IG her...

For å se flere analyser m.m. besøk gjerne Aksjeanalyser.com, og hvor vi også tilbyr helt gratis og uforpliktende prøvemedlemskap hos Aksjeanalyser.com frem til 01. September 2015.


Kilde Chart: IG.com


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com