hits

Børs: røde varsel-lamper blinker som på diskotek

kommentarer

13.03.2018 - Vi har hos Aksjeanalyser.com, og som vi gjør hver dag (man.-fre.) for våre VIP-medlemmer, og i vår daglige seksjon «Indekser, Valuta og Råvarer», i dag sett nærmere på de tre svært viktige europeiske børsindeksene: DAX30, FTSE-100 og CAC-40.

Varselklokkene kimer, og mange røde varsellamper blinker som på et diskotek over alt her på børsene rundt i verden nå.

Nedenfor i saken her kan dere lese vår tekniske analyse i dag av den kanskje viktigste av alle de europeiske børsindeksene, den tyske Frankfurt DAX30 indeksen.

Les også (fra 03.03.2018): "Oslo Børs: 30 år historie indikerer nå fall på 45-65%"

Les også vår analyse av verdens ledende børsindeks, den amerikanske S&P500 (fra 01.03.18): "Frykten tilbake på børsene - kan falle 50 prosent"

Vi var tidlig ute hos Aksjeanalyser.com med å rope et varsko om at det kunne komme til å bli svært urolige tider på børsene fremover, og allerede her med vår sak hos Aksjeanalyser.com den 27. januar 2018: "Børs: Nå ringer varselklokkene"

Vi hadde i vår sak den gang den 27. januar 2018 sett nærmere på de to svært viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite, og slik vi gjør hver dag hos Aksjeanalyser.com for våre VIP medlemmer.
 
Vi skrev blant annet i vår sak den 27. januar 2018:
 
"Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på de to svært viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite, og hvor det tekniske bildet for disse nå får mange varselklokker til å begynne å ringe, og varsle at en korreksjon ned på gjerne 10-15 prosent kan være veldig nær forestående."
 
Bare kort tid etter så raste børsene og S&P-500 indeksen var lavest den 09. februar 2018 i 2.533 poeng, en nedgang på rundt 12 prosent for S&P-500 da siden vår sak den 27. januar 2018, og hvor vi mente det var stor fare for en nær forestående korreksjon ned på gjerne 10-15 prosent.
 
Vi må således kunne si vi traff svært godt med vår analyse den gang, og nå i dag så har vi altså hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på de viktige europeiske børsindeksene, DAX30, FTSE100 og CAC40, og også her ringer varselklokkene kraftig nå, og varsellampene blinker overalt som på et diskotek.

Les vår tekniske analyse av den kanskje viktigste av alle de europeiske børsindeksene, den tyske Frankfurt DAX30-børsindeksen, og som er en av de viktige europeiske børsindeksene vi har sett nærmere på hos Aksjeanalyser.com i dag.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

DAX30

The DAX (Deutscher Aktienindex (German stock index) is a blue chip stock market index consisting of the 30 major German companies trading on the Frankfurt Stock Exchange. Prices are taken from the Xetra trading venue. According to Deutsche Börse, the operator of Xetra, DAX measures the performance of the Prime Standard's 30 largest German companies in terms of order book volume and market capitalization. It is the equivalent of the FT 30 and the Dow Jones Industrial Average, and because of its small selection it does not necessarily represent the vitality of the economy as whole.

Teknisk Analyse av DAX30

Den svært viktige tyske børsindeksen DAX-30 er fremdeles i en langsiktig stigende trend, men det er utløst enkelte negative tekniske signaler i det korte bildet nå.

Vi ser også en mulig hode-skulder formasjon for DAX-30 indeksen, og hvor det vil bli utløst et relativt kraftig teknisk salgssignal om DAX30 bryter ned i gjennom det nå viktige tekniske støttenivået ved 11.800 poeng (jf. diagrammer nedenfor).

Videre så er nå 50-dagers glidende gjennomsnitt snart i ferd med å bryte ned i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt, og begge har nån begynt å få en fallende tendens.

Dette indikerer til sammen at det nå er mulig vi ser slutten på den langsiktige oppgangstrenden siden etter finanskrisen i 2008/2009.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen utløste salgssignal for DAX30-indeksen nå i begynnelsen av februar 2018 (jf. diagram SignalListen nedenfor).

Det er også etablert en fallende trend for DAX30 i det korte bildet siden toppen i slutten av januar 2018 (jf. dagdiagram nedenfor), og videre nedgang signaliseres nå for DAX30 innenfor denne kortsiktige fallende trenden.

RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer også videre nedgang nå for DAX30 på kort sikt.

Så det virker sannsynlig med en test av det nå svært viktige tekniske støttenivået ved 11.800 poeng i løpet av de nærmeste dagene, og skulle 11.800-nivået brytes så vil det altså utløses et relativt kraftig teknisk salgssignal for den så viktige europeiske børsindeksen i Tyskland, Frankfurt DAX30.

Ved et eventuelt brudd ned i gjennom 11.800-nivået så vil det altså utløses et relativt kraftig salgssignal for DAX30, og som da kan komme til å falle ned mot neste tekniske støttenivå av større betydning, og som da er ned mot 10.000-nivået.

Vi kan altså stå foran en betydelig nedgang for DAX30 om den nå skulle bryte ned i gjennom 11.800-nivået, og da utløse et relativt kraftig teknisk salgssignal.

Det blir således svært spennende å følge med på utviklingen i dagene og uken(e) videre fremover nå både på den viktige DAX30-indeksen i Tyskland, og på verdens børser for øvrig, og hvor det nesten overalt nå kimer i varselklokker og blinker i mange røde varsellamper over verdens børser.

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Teknisk Analyse av DAX30:

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar