hits

Børs: eksplosjon for våpen- og forsvarsaksje

kommentarer

13.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tre aksjer på Oslo Børs, og på Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og slik vi gjør hver dag for våre VIP medlemmer.

En av aksjene vi i dag har sett nærmere igjen på hos Aksjeanalyser.com er det norske forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen (KOG), og som også var en av tre aksjer vi hadde analyser av for våre VIP medlemmer for en måned siden den 15. februar 2018 her...

Les også: "Apple-aksjen er nær 200-doblet: nå kan den dobles igjen"

I dag er Kongsberg Gruppen (KOG) en av børsvinnerne på Oslo Børs, og med en oppgang tirsdag formiddag på hele 6,82 prosent til 184,80 kroner.

Bakgrunnen for den kraftige oppgangen for aksjen tirsdag formiddag er at Kongsberg Gruppen har inngått en samarbeidsavtale i Qatar som kan være verdt 15 milliarder kroner.

Det norske forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen melder altså i dag at de nå har signert en samarbeidsavtale med Qatar om langsiktige utviklingsprogrammer for teknologi innen forsvar, maritim industri og digitalisering.

Konsernet beskriver samarbeidet som «det største i Kongsbergs historie», og selskapet anslår at det i første omgang vil gi grunnlag for 15.000 årsverk og involvere over 170 norske underleverandører.

Vi har altså sett nærmere igjen i dag hos Aksjeanalyser.com på Kongsberg Gruppen (KOG) og som nå nylig har utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal, og som du kan lese mer om nedenfor her.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Kongsberg Gruppen (KOG)

Kongsberg Gruppen er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Konsernet har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner.

For mer informasjon om Kongsberg Gruppen (KOG), se her: http://www.kongsberg.com/

Teknisk Analyse av Kongsberg Gruppen (KOG)

Kongsberg Gruppen (KOG) hadde vi nylig en positiv analyse av hos Aksjeanalyser.com den 15. februar 2018, og i forbindelse med at aksjen da brøt opp i fra en veldig stor og etablert over mange år rektangel formasjon (jf. ukediagram nedenfor).

Vi skrev blant annet om Kongsberg Gruppen i vår tekniske analyse av aksjen den gang  15. februar 2018:

«Kongsberg Gruppen (KOG) viser en sterk utvikling, og er i ferd med å utløse et kraftig teknisk kjøpssignal.

Aksjen er i ferd med å bryte opp i fra en svært stor rektangel konsolideringsformasjon, og etablert over mange år (jf. ukediagram nedenfor).

Et etablert brudd nå opp i gjennom 165-nivået utløser et kraftig teknisk kjøpssignal for Kongsberg Gruppen.

Det samlede tekniske bildet for KOG-aksjen er nå svært positivt, og hvis den nå klarer å etablere seg over 165-nivået så indikeres et betydelig potensiale for aksjen de neste 6-12 måneder.»

Siden har aksjen steget videre, og nå tirsdag får aksjen et nytt kraftig løft etter positive nyheter i fra selskapet, og aksjen er tirsdag formiddag opp med solide 6,82 prosent til 184,80 kroner.

Les også: "Netflix-aksjen er opp 4.000 prosent"

Stort potensiale for Kongsberg Gruppen i Qatar

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) har altså inngått en samarbeidsavtale i Qatar om langsiktige teknologiutviklingsprogrammer innen forsvar, maritim industri og digitalisering. Det første programmet i forbindelse med samarbeidet vil bli leveranse av kommunikasjon, digitalisering og tårnløsninger for militære kjøretøyer, et program med et potensial i størrelsesorden NOK 15 milliarder over de neste åtte årene. Programmet vil bli det største i KONGSBERGs historie og medføre 15 000 norske årsverk og involvere over 170 norske underleverandører.

KONGSBERG har sammen med Qatars myndigheter etablert et eget selskap for teknologiutviklingsprogrammer. Selskapet, BK Systems, vil ha hovedkontor i Qatar Science & Technology Park og administrerende direktør fra KONGSBERG. Parken er et innovasjonsnav for ledende internasjonal industri og universiteter.

Du kan lese hele meldingen i fra Kongsberg Gruppen (KOG) i dag ved å følge linken her..

Vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Kongsberg Gruppen (KOG).

Kongsberg Gruppen (KOG) er i en langsiktig stigende trend, og hvor videre oppgang nå signaliseres for aksjen både på kort og mellomlang sikt innenfor denne stigende trenden (jf. ukediagram nedenfor).

Aksjen viser en positiv utvikling både på kort og lang sikt, og har nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal etter å ha brutt opp i fra en veldig stor, og etablert over mange år, rektangel konsolideringsformasjon.

Brudd opp i fra slike store, og etablerte over mange år, rektangel konsolideringsformasjoner, er kjent for at de etterfølges ofte av en svært sterk utvikling for objektet (her Kongsberg Gruppen).

Aksjen møter nå lite teknisk motstand videre oppover innenfor den langsiktige stigende trenden.

I henhold til det kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for Kongsberg Gruppen, og i henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen, så indikeres nå en mulig dobling for aksjen de neste 1-2 år.

Aksjen kan ha potensiale helt opp i mot 400,00 kroner på gjerne bare 1-2 års sikt, og har således potensiale til å kunne mer enn doble seg de neste 1-2 år.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for Kongsberg Gruppen, og utløste siste kjøpssignal for aksjen i slutten av september 2017 da aksjen var rundt 133,00 kroner.

Basert på dette nå svært positive tekniske bildet for Kongsberg Gruppen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av aksjen vi hadde for en måneds tid siden, den 15. februar 2018.

Vi ser altså muligheter for at aksjen kan doble seg i løpet av de neste 1-2 årene nå.

Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com!

Nå kan du prøve 1 måned VIP medlemskap for kun NOK 599,-! Få tilgang til alt av omfattende analysetjenester hos: Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com

Teknisk Analyse av Kongsberg Gruppen (KOG):


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar