hits

Apple-aksjen er nær 200-doblet

kommentarer

12.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på blant annet Apple-aksjen, og som i dag har satt ny all-time high, igjen.

Apple-aksjen (ticker på Nasdaq: AAPL) endte mandag opp 0,97 prosent til USD 181.72, og var høyest omsatt ved USD 182.39 i dag.

Apple-aksjen nærmer seg nå raskt en 200-dobling de seneste 15 år, og da aksjen var i USD 1,00 for rundt 15 år siden (jf. nederste av chartene for Apple nedenfor lenger ned i saken her).

Nå indikerer det tekniske bildet for Apple-aksjen at den kan stå foran enda en dobling de neste 12 måneder.

Det er altså i dag igjen satt ny all-time high for Apple-aksjen, og det ble også satt ny all-time high for den teknologitunge Nasdaq Indeksen som endte i 7.588,32 poeng i dag.

Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com blant annet sett nærmere på både Apple-aksjen og på Nasdaq Composite indeksen, og som du kan lese mer om nedenfor her.

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til ALT av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av kun NOK 599,-!

Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL)

Apple Inc. designs, manufactures, and markets mobile communication and media devices, and personal computers to consumers, and small and mid-sized businesses; and education, enterprise, and government customers worldwide. The company also sells related software, services, accessories, networking solutions, and third-party digital content and applications. It offers iPhone, a line of smartphones; iPad, a line of multi-purpose tablets; and Mac, a line of desktop and portable personal computers, as well as operating systems comprising iOS, macOS, watchOS, and tvOS.

For mer informasjon om Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL), se her: http://www.apple.com/

Les også: "Netflix-aksjen er opp 4.000 prosent"

Teknisk Analyse av Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL)

Apple har i mange år nå vist en svært sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend (jf. ukediagram nedenfor).

Etter å ha konsolidert i det seneste halvåret nå så er aksjen igjen i ferd med å utløse et nytt teknisk kjøpssignal når aksjen nå bryter opp i gjennom all-time high nivået rundt USD 180.00.

Aksjen er i tidlig handel mandag opp 1,11 prosent til USD 181.98.

I henhold til den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor (jf. ukediagram nedenfor) så indikeres nå et potensiale for aksjen gjerne helt opp i mot USD 400.00, og kanskje høyere også de neste årene.

Aksjen kan således være en doblingskandidat igjen, og innenfor den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal igjen for Apple-aksjen nå, og som den har vært det meste av tiden de seneste årene mens aksjen har mangedoblet seg (jf. diagram nedenfor).

Apple-aksjen har ikke mindre enn snart 200-doblet seg siden den var rundt USD 1.00 i begynnelsen av 2003, og frem til i dag den er passert USD 180.00.

Basert på det langsiktige svært positive tekniske bildet for Apple-aksjen, og at den nå kan være i ferd med å utløse nye positive tekniske signaler hvis den får et etablert brudd nå opp i gjennom USD 180.00-nivået.

Ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat, og vi ser altså muligheter for at Apple-aksjen kan dobles igjen innenfor den langsiktige stigende trenden.

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til ALT av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Teknisk Analyse av Apple Inc. (ticker på Nasdaq: AAPL):

Utvikling for Apple-aksjen siden slutten av 1996 og frem til i dag:

Nasdaq Composite (IXIC)

The NASDAQ Composite (ticker symbol: ^IXIC) is a stock market index of the common stocks and similar securities (e.g. ADRs, tracking stocks, limited partnership interests) listed on the NASDAQ stock market. A long with the Dow Jones Average and S&P 500 it is one of the three most-followed indices in US stock markets.

The composition of the NASDAQ Composite is heavily weighted towards information technology companies.
After launching in 1971 with 50 companies and a starting value of 100, the NASDAQ Composite peaked at a high of 5,132.52 (and a closing price of 5048.62) on March 10, 2000 during the first Internet bubble, and subsequently fell to a low of 1,108.49 on October 10, 2002 when the bubble burst.

For mer informasjon om Nasdaq Composite (^IXIC), og hvilke aksjer som inngår i denne, følg linken her...

Teknisk Analyse av Nasdaq Composite (IXIC)

Nasdaq Composite viser altså god styrke og har nå brutt opp i gjennom all-time high, og med det utløst nye positive tekniske signaler.

Nasdaq Composite møter imidlertid på teknisk motstand allerede nå rundt 7.800-8.000 poeng, og det da opp i mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden (jf. diagrammer nedenfor).

Dersom Nasdaq Composite skulle bryte opp igjennom øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden nå så vil det indikere en enda brattere stigningstakt fremover.

Det er for øvrig ikke uvanlig at det kommer en slik ekstra bratt stigning på slutten av en langvarig oppgangstrend.

Det tekniske bildet for Nasdaq Composite er altså positiv, men vi noterer oss at den nå er helt opp i mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, og hvor det vil være en del teknisk motstand rundt 7.800 og opp mot 8.000 poeng den nærmeste tiden nå.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell er i kjøpssignal for Nasdaq Composite og som den har vært det meste av tiden disse årene siden finanskrisen i 2008/2009 (jf. diagram SignalListen nedenfor).

Slik vi har skrevet i våre analyser de seneste ukene så er såvel for Oslo Børs, og som øvrige børsindekser i Norden, USA osv. fortsatt de langsiktige stigende trendene intakt.

Det som for Nasdaq Composite vil kunne utløse kortsiktige negative tekniske signaler vil være om den skulle falle under det nå tekniske støttenivået rundt 7.400-7.500 poeng, og så om den også skulle falle under 50-dagers glidende gjennomsnitt rundt 7.200 poeng.

Slik det samlede tekniske bildet er for Nasdaq Composite nå i dag så er dette positivt, men det vil nok kunne bli en del teknisk motstand nå rundt 7.800-8.000 poeng da indeksen nå stanger helt opp i mot taket av den langsiktige stigende trenden.

Teknisk Analyse av Nasdaq Composite (IXIC):


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar