hits

Solaksje tar av og stiger til himmels

kommentarer

09.03.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tre aksjer på Oslo Børs, og på Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og slik vi gjør hver dag for våre VIP medlemmer.

En av aksjene vi i dag har sett nærmere igjen på hos Aksjeanalyser.com er REC Silicon (REC), og som vi har hatt flere positive analyser av de seneste månedene hos Aksjeanalyser.com, og for våre medlemmer, og som her den 14.02.2018:

«REC Silicon (REC) - skal solen endelig skinne over REC-aksjen?»

Den gang var REC-aksjen i 1,18 kroner, mens den i dag fredag formiddag 09.03.18  har steget til 1,53 kroner.

Aksjen har da steget med hele 30 prosent bare siden vår positive analyse av REC-aksjen den gang for under en måned siden.

Fredag formiddag er REC-aksjen altså opp solide 18 prosent til 1,53 kroner.

Den kraftige oppgangen for REC-aksjen fredag kommer etter meldingen om at selskapet vurderer å utstede en 5-årig sikret seniorobligasjon på 110 millioner dollar. Dette tilsvarer over 850 millioner kroner.

Selskapet har engasjert Arctic Securities og DNB Markets for å arrangere en rekke investormøter, med oppstart mandag 12. mars.

Blant øvrige vinnere på Oslo Børs fredag formiddag finner vi Funcom med en oppgang på 5,1 prosent til 19,10 kroner.

Funcom er en annen aksje vi har hatt flere positive analyser av seneste månedene hos Aksjeanalyser.com for våre medlemmer, og senest her i går for alle å lese: "Aksje med kraftig kjøpssignal er en doblingskandidat"

Tilbake til REC-aksjen som er den soleklare vinneren på Oslo Børs fredag.

Vi trakk i vår sak og analyse av REC-aksjen den gang 14. februar 2018 frem blant annet flere innsidekjøp av aksjer i REC den 13.02.2018:

13/02-2018 20:15:49: (REC) REC Silicon ASA - Mandatory Notification of Trade Francine Sullivan, Vice President Business Development of REC Silicon ASA («the Company») has on February 13, 2018 bought 32,000 shares in the Company at USD 0.148 per share. Ms. Sullivan is a primary insider of REC Silicon. After the transaction, Francine Sullivan has a total holding of 117,000 shares in REC Silicon ASA.

13/02-2018 14:52:54: (REC) REC Silicon ASA - Mandatory Notification of Trade James A. May II, CFO of REC Silicon ASA («the Company») has on February 13, 2018 bought 500,000 shares in the Company at USD 0.14537 per share. Mr. May is a primary insider of REC Silicon. After the transaction, James A. May II has a total holding of 2,742,043 shares in REC Silicon ASA.

Vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på REC-aksjen, og som du kan lese nedenfor her.

For å få tilgang til alle våre omfattende analysetjenester så må man være VIP medlem.

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til ALT av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

REC Silicon (ticker på Oslo Børs: REC)

REC Silicon is a leading producer of advanced silicon materials, supplying high-purity polysilicon and silicon gases to the solar and electronics industries worldwide. We combine over 30 years experience and best-in-class proprietary technology to deliver on customer expectations. Our two U.S. based plants have a capacity of more than 20,000 MT high-purity polysilicon. REC Silicon is headquartered in Fornebu, Norway.

For mer informasjon om REC Silicon (REC), se her: http://www.recsilicon.com/

Les også: Les også: "Øl- og bryggeri aksje opp 6.000%"

Teknisk Analyse av REC Silicon (ticker på Oslo Børs: REC)

REC har brutt ut av den langsiktige fallende trenden (jf. ukediagram nedenfor).

Det er med dette gitt signaler om en mulig positiv vending for aksjen på lengre sikt.

Aksjen har over de seneste årene etablert en stor rektangel konsolidersformasjon, og et etablert brudd opp i gjennom 1,60-nivået vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Momentum-indikatorer signaliserer nå videre oppgang for REC-aksjen på kort sikt.

En ny test av det viktige tekniske motstandsnivået ved 1,60 kroner vil gjerne kunne komme i løpet av den nærmeste tiden nå.

Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for REC, og som den har vært nå siden begynnelsen av november 2017 da aksjen var rundt 1,10 kroner.

Aksjen har brutt opp i gjennom nå nylig, og etablert seg over, både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Basert på disse positive tekniske signaler, og det samlede positive tekniske bildet for REC-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser vi har hatt av REC-aksjen de seneste månedene.

Vi tror det kan komme et brudd opp i gjennom 1,60-nivået i løpet av kort tid, og som da vil kunne sette virkelig fart i REC-aksjen.

Aksjen vil ved et etablert brudd på 1,60-nivået ha et kortsiktig (4-8 uker) potensiale opp i mot 2,00-2,20 kroner.

Potensialet for REC-aksjen på litt lengre sikt (6-12 måneder), og ved et eventuelt brudd opp i gjennom 2,20-nivået, vurderes til å være opp i mot 3,00-5,00 kroner (jf. ukediagram nedenfor).

Vi vurderer hos Aksjeanalyser.com REC-aksjen som en svært interessant kjøpskandidat nå, og vi altså muligheter for at aksjen kan stige i fra dagens 1,45 kroner, og helt opp i mot 3,00-5,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Teknisk Analyse av REC Silicon ASA (ticker på Oslo Børs: REC):

For å få tilgang til alle våre omfattende analysetjenester så må man være VIP medlem.

Nå kan du få 1 måned VIP prøvemedlemskap og tilgang til ALT av omfattende analysetjenester hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com for en rimelig pris av KUN 599,-!

Følgende omfattende analysetjenester vil man som VIP medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com få tilgang til hver dag (Mandag - Fredag):

Man.-Fre. ca. kl. 11.30 - OSLO BØRS I DAG (Tekniske analyser av OSEBX og tre utvalgte aksjer på Oslo Børs)
Man.-Fre. ca. kl. 14.30 - NORDISKE BØRSENE I DAG (Tekniske analyser av de nordiske børsindeksene OMXS30, OMXC20, OMXH25 og tre utvalgte interessante nordiske aksjer)
Man.-Fre. ca. kl. 17.30 - USA BØRSENE I DAG (Teknisk analyse av de viktige amerikanske børsindeksene og tre utvalgte amerikanske aksjer)
Man.-Fre. ca. kl. 19.30 - INDEKSER, VALUTA OG RÅVARER (Teknisk analyse av viktige internasjonale indekser som DAX30, FTSE100 mv., oljepris, gullpris, USD/EUR, USD/NOK, USD/JPY, EUR/NOK mv.)

I tillegg får man også som VIP medlem tilgang til følgende omfattende analysetjenester ukentlig på SignalListen.com og StockTrendSignals.com:

SignalListen.com (ukentlige kjøps- og salgssignaler fra vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell på de nordiske børsindeksene og på de til sammen rundt 250 største og mest omsatte selskapene på de nordiske børsene (Norge, Sverige, Danmark og Finland).
 
StockTrendSignals.com (tilsvarende som SignalListen for Norden så for USA: ukentlige kjøps- og salgssignaler fra vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell på de amerikanske børsindeksene og alle aksjene som inngår i hhv. DOW-30 indeksen, S&P-100 indeksen, og Nasdaq-100 indeksen. Se eksempel her..).

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar