hits

Mørklagt aksje med lys i sikte

kommentarer
14.02.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tre aksjer på Oslo Børs og på Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og slik vi nå gjør hver dag for våre VIP medlemmer, og en av aksjene vi i dag har sett nærmere på er REC Silicon (REC).
 
Den hardt prøvde REC-aksjen kan omsider være i ferd med å gjerne etablere en bunn her nå, og i hvert fall så indikerer det samlede tekniske bildet for aksjen nå et en bunnformasjon kan være under etablering, og at det kan gå i mot kanskje lysere tider for den hardt prøvde REC-aksjen i tiden fremover.
 
Les mer om dette nedenfor under vår tekniske analyse i dag av REC Silicon (REC), og som er en av dagens tre utvalgte interessante aksjer vi har sett nærmere på i dag for våre VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com.
 
 
Innsidere laster opp med aksjer
 
13/02-2018 20:15:49: (REC) REC Silicon ASA - Mandatory Notification of Trade Francine Sullivan, Vice President Business Development of REC Silicon ASA ("the Company") has on February 13, 2018 bought 32,000 shares in the Company at USD 0.148 per share. Ms. Sullivan is a primary insider of REC Silicon. After the transaction, Francine Sullivan has a total holding of 117,000 shares in REC Silicon ASA.

13/02-2018 14:52:54: (REC) REC Silicon ASA - Mandatory Notification of Trade James A. May II, CFO of REC Silicon ASA ("the Company") has on February 13, 2018 bought 500,000 shares in the Company at USD 0.14537 per share. Mr. May is a primary insider of REC Silicon. After the transaction, James A. May II has a total holding of 2,742,043 shares in REC Silicon ASA.
 
Arctic Securities oppgraderer REC-aksjen

Videre så oppgraderte Arctic Securities i går, den 13. februar 2018, REC-aksjen fra en tidligere Hold-anbefaling, og til nå en Kjøps-anbefaling, og hvor de så oppjusterte kursmålet fra 1,20 til 1,45 kroner.
 
«Rec Silicon har gjort en fremragende jobb med å plassere betydelig volumer utenfor Kina. I det som ser ut til å bli et stramt marked for solar-gradert polysilisium beveger selskapet seg inn i positiv ebitda», skriver meglerhuset.
 
REC Silicon (REC)
 
REC Silicon is a leading producer of advanced silicon materials, supplying high-purity polysilicon and silicon gases to the solar and electronics industries worldwide. We combine over 30 years experience and best-in-class proprietary technology to deliver on customer expectations. Our two U.S. based plants have a capacity of more than 20,000 MT high-purity polysilicon. REC Silicon is headquartered in Fornebu, Norway.
 
For mer informasjon om REC Silicon (REC), se her: http://www.recsilicon.com/
 
Teknisk Analyse av REC Silicon (REC)
 
REC viser tegn til å gjerne etablere en bunn nå rundt disse nivåene, og aksjen har etablert et betydelig teknisk støttenivå rundt 0,90-1,00 kroner.
 
Aksjen vender nå oppover igjen etter å ha testet dette betydelige tekniske støttenivået rundt 0,90-1,00 kroner.
 
Videre så har aksjen brutt ut av den fallende trenden etablert i 2014 (jf. ukediagram nedenfor).
50-dagers glidende gjennomsnitt har brutt opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram nedenfor).
 
Ulike momentum-indikatorer som RSI og MACD indikerer nå at aksjen kan stå foran et videre løft på kort sikt.
 
Aksjen bryter nå også opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 1,15 kroner nå, og opp i gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt.
 
Dette gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen på kort sikt nå.
 
Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for REC-aksjen.
 
På opp siden er det i første omgang nå teknisk motstand rundt 1,50-1,60 kroner, og deretter opp mot 2,00-2,15 kroner.
 
Vi vurderer REC-aksjen som en spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå, og hvor et samlet tekniske bildet for aksjen nå indikerer at aksjen kan stå foran en positiv utvikling fremover, og at vi nå gjerne ser etableringen av en bunnformasjon for REC-aksjen.
 
Vi vurderer potensialet for aksjen til å være opp i mot 2,00 kroner på 1-3 måneders sikt, mens vi ser et mulig potensiale for aksjen opp i mot 3,00-4,00 kroner på 12 måneders sikt.
 
 
Som VIP medlem så får du tilgang til absolutt ALT av svært omfattende analysetjenester som leveres hver dag (Mandag - Fredag) hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com.
 
Du får som VIP medlem tilgang daglige analyser av Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) og tre utvalgte interessante aksjer ved Oslo Børs, daglige analyser av de nordiske børsindeksene og tre utvalgte interessante aksjer på de nordiske børsene, og du får også daglige analyser av valutaer, råvarer, og internasjonale børsindekser, samt daglige analyser på de svært viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite og tre utvalgte interessante aksjer på NYSE og NASDAQ.
 
Som VIP medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com så får du altså følgende svært omfattende analysetjenester hver dag (mandag-fredag):
 
  • Man.-Fre. kl 11.30 - OSLO BØRS I DAG (tekniske analyser av OSEBX og tre utvalgte interessante aksjer på Oslo Børs)
  • Man.-Fre. kl 14.30 - NORDISKE BØRSENE I DAG (OMXS30, OMXC20, OMXH25 og tre utvalgte interessante nordiske aksjer)
  • Man.-Fre. kl 17.30 - USA BØRSENE (Teknisk analyse av de viktige amerikanske børsindeksene og tre utvalgte interessante amerikanske aksjer)
  • Man.-Fre. kl 19.30 - INDEKSER, VALUTA OG RÅVARER (Teknisk analyse av viktige internasjonale indekser som DAX30, FTSE100 mv., oljepris, gullpris, USD/EUR, USD/NOK, USD/JPY, EUR/NOK mv.)
 
I tillegg får man også som VIP medlem tilgang til følgende omfattende analysetjenester ukentlig på SignalListen.com og StockTrendSignals.com:
 
  • SignalListen.com (ukentlige kjøps- og salgssignaler fra vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell på de nordiske børsindeksene og på de til sammen rundt 250 største og mest omsatte selskapene på de nordiske børsene (Norge, Sverige, Danmark og Finland)
  • StockTrendSignals.com (tilsvarende som SignalListen for Norden så for USA: ukentlige kjøps- og salgssignaler fra vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell på de amerikanske børsindeksene og alle aksjene som inngår i hhv. DOW-30 indeksen, S&P-100 indeksen, og Nasdaq-100 indeksen. Se eksempel her..).
Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!
 

Teknisk Analyse av REC Silicon (REC)


Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar