hits

USA-børsene: kan stupe videre 20 %

kommentarer
05.02.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på den svært viktige amerikanske børsindeksen S&P-500.
 
I kveld norsk tid så stupte USA-børsene igjen, og det endte blodrødt for både den brede og viktige S&P-500 indeksen, og de øvrige amerikanske børsindeksene som i snitt mandag endte ned rundt fire prosent.
 
Vi advarte for kort tid siden hos Aksjeanalyser.com om at noe slik kunne være nær forestående i vår sak her nylig den 27. januar 2018: "Børs: Nå ringer varselklokkene"
 
Her skrev vi blant annet:
 
"...Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på de to svært viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite, og hvor det tekniske bildet for disse nå får mange varselklokker til å begynne å ringe, og varsle at en korreksjon ned på gjerne 10-15 prosent kan være veldig nær forestående."
 
Nå ser det dessverre ut til at vi kan få rett i dette, og i hvert fall så har USA-børsene nå stupt både fredag og i dag mandag, og vi har så sett nærmere igjen i dag på den svært viktige for hele verden, brede amerikanske børsindeksen S&P-500.
 
Du kan lese mer om dette nedenfor i saken her.
 
 
S&P-500 (SPX:IND)
 
The Standard & Poor's 500, often abbreviated as the S&P 500, or just the S&P, is an American stock market index based on the market capitalizations of 500 large companies having common stock listed on the NYSE or NASDAQ.
 
The S&P 500 index components and their weightings are determined by S&P Dow Jones Indices. It differs from other U.S. stock market indices, such as the Dow Jones Industrial Average or the Nasdaq Composite index, because of its diverse constituency and weighting methodology.
 
It is one of the most commonly followed equity indices, and many consider it one of the best representations of the U.S. stock market, and a bellwether for the U.S. economy. The National Bureau of Economic Research has classified common stocks as a leading indicator of business cycles.

 
For mer informasjon om S&P-500 og hvilke aksjer som inngår i denne, se her..
 
Teknisk Analyse av S&P-500:
 
Ja vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen etter to dagers bratt fall for USA-børsene på den svært viktige, for børsene over hele verden, ledende amerikanske børsindeksen S&P-500.
 
For å ta på oss de litt 'lange brillene' her i dag så har vi sett på ukediagram over S&P-500 indeksen og helt tilbake til slutten av 1989, altså for de nesten 30 siste årene nå.
 
Som vi ser da, og som vi påpekte i vår sak nylig her den 27. februar 2018, ja så er S&P-500 indeksen nå nær toppen av den stigende trenden siden etter finanskrisen (jf. diagram nedenfor).
 
Det tekniske bildet for S&P-500 indeksen indikerer at det gjerne kan komme en større korreksjon ned nå, og gjerne da ned i mot nedre trendlinje i denne stigende trenden, og som kan bety videre fall da for S&P-500 indeksen ned mot 2.150 til 2.300 poeng.
 
S&P-500 endte mandag etter fall i dag på hele 4,10 prosent i 2.685 poeng.
 
Det tekniske bildet indikerer altså at det gjerne kan komme en videre korreksjon ned på gjene så mye som ytterligere 20 prosent ned i fra dagens nivå etter det kraftige fallet nå fredag og mandag.
 
Aksjeanalyser.com mener ikke å komme med verken dommedagsprofetier eller noen som helst spådommer, og INGEN vet selvfølgelig svaret på fremtiden og hvordan verken S&P-500 indeksen eller noe som helst her i verden utvikler seg og blir i fremtiden.
 
MEN Aksjeanalyser.com og undertegnede jobber med å levere så omfattende og gode tekniske og kvantitive børs og aksjeanalyser som mulig , og DET er altså hva vi gjør her og har gjort i mange år nå.
 
Så understreker vi at dette verken er ment som dommedagsprofeti eller noe som helst annet enn, teknisk og kvantitative børs og aksjeanalyser og hvor vi hver dag jobber alt for å levere så gode slike tekniske og kvantitative analyser som mulig til alle våre medlemmer og lesere av våre analyser hos Aksjeanalyser.com og her på bloggen.
 
Nå tilbake til S&P-500 indeksen...
 
Det er nå utløst enda flere negative tekniske signaler for den så viktige amerikanske og ledende børsindeksen i verden, S&P-500 etter det dag 2 kraftige fallet i dag på hele 4,10 prosent til 2.685 poeng.
 
Det vil som ofte gjerne komme en dag eller tre med oppgang etter slike kraftige fall, men for å endre det negative kortsiktige bildet for S&P-500 indeksen nå så må den etablere seg over 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og etablere seg over 2.800 poeng.
 
Først da vil 'faren være over' for denne gang, og inntil det måtte skje, ja så er det dessverre stor fare slik vi hos Aksjeanalyser.com vurderer det (og basert på tekniske og kvantitative analyser) for at S&P-500 indeksen kan komme til å falle så mye som 15-20 prosent til fremover nå.
 
Vi avslutter med å si at vi mener ikke langsiktige fondssparere nå skal selge alt de har av aksjefond, og prøve å 'time' slike mer kortsiktige svingninger i aksjemarkedet, nei der er vi enige med de fleste 'eksperter' at det beste for langsiktige aksjefond sparere er å sitte langsiktig, og så heller hvis har noen kroner til overs benytte seg av slike 10-30 prosent korreksjoner som kommer i blant på børsene til å kjøpe mer og over tid slik.
 
For de mer kortsiktige tradere vil vi foreslå å 'kjøre forsiktig nærmeste tiden' for å uttrykke det slik.
 
 
Som VIP medlem så får du tilgang til absolutt ALT av svært omfattende analysetjenester som leveres hver dag (Mandag - Fredag) hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com.
 
Du får som VIP medlem tilgang daglige analyser av Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) og tre utvalgte interessante aksjer ved Oslo Børs, daglige analyser av de nordiske børsindeksene og tre utvalgte interessante aksjer på de nordiske børsene, og du får også daglige analyser av valutaer, råvarer, og internasjonale børsindekser, samt daglige analyser på de svært viktige amerikanske børsindeksene S&P-500 og Nasdaq Composite og tre utvalgte interessante aksjer på NYSE og NASDAQ.
 
Som VIP medlem hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com og StockTrendSignals.com så får du altså følgende svært omfattende analysetjenester hver dag (mandag-fredag):
 
  • Man.-Fre. kl 11.30 - OSLO BØRS I DAG (tekniske analyser av OSEBX og tre utvalgte interessante aksjer på Oslo Børs)
  • Man.-Fre. kl 14.30 - NORDISKE BØRSENE I DAG (OMXS30, OMXC20, OMXH25 og tre utvalgte interessante nordiske aksjer)
  • Man.-Fre. kl 17.30 - USA BØRSENE (Teknisk analyse av de viktige amerikanske børsindeksene og tre utvalgte interessante amerikanske aksjer)
  • Man.-Fre. kl 19.30 - INDEKSER, VALUTA OG RÅVARER (Teknisk analyse av viktige internasjonale indekser som DAX30, FTSE100 mv., oljepris, gullpris, USD/EUR, USD/NOK, USD/JPY, EUR/NOK mv.)

I tillegg får man også som VIP medlem tilgang til følgende omfattende analysetjenester ukentlig på SignalListen.com og StockTrendSignals.com:

  • SignalListen.com (ukentlige kjøps- og salgssignaler fra vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell på de nordiske børsindeksene og på de til sammen rundt 250 største og mest omsatte selskapene på de nordiske børsene (Norge, Sverige, Danmark og Finland)
  • StockTrendSignals.com (tilsvarende som SignalListen for Norden så for USA: ukentlige kjøps- og salgssignaler fra vår egenutviklede tekniske og kvantitative analysemodell på de amerikanske børsindeksene og alle aksjene som inngår i hhv. DOW-30 indeksen, S&P-100 indeksen, og Nasdaq-100 indeksen. Se eksempel her..).

Teknisk Analyse av S&P-500:


Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar