hits

Oljeprisen kan nå $100 om 3-6 mnd.

kommentarer
11.01.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen (Brent Spot).
 
Vi har lenge vært svært positive til den videre utviklingen for oljeprisen hos Aksjeanalyser.com, og som for eksempel her i vår analyse av oljeprisen for fire måneder siden den 06. september 2017: "Oljeprisen over viktig nivå: kan nå stige kraftig"
 
Når Brent Spot den gang 06. september 2017 var rundt 54 dollar, mens den i dag handles nær 70 dollar per fat, ja så har den altså da steget med hele 30 prosent siden vår positive analyse av Brent Spot den 06. september 2017 for bare rundt fire måneder siden.
 
Vi må vel således kunne si at vi traff innertier eller mer passende kanskje Spot-on med vår positive analyse av oljeprisen (Brent Spot) den gang for fire måneder siden.
 
Nå i dag har vi altså sett nærmere igjen på det tekniske bildet for oljeprisen og Brent Spot, og hvor det samlede positive tekniske bildet nå indikerer at Brent Spot kan komme til å stige helt opp i mot 100 dollar.
 
Det gjerne i løpet av bare de neste 3-6 måneder.
 
Så hva passer vel bedre med tanke på en oljepris på full fart mot 100 dollar, og på vegne av hele oljenasjonen Norge nå da, enn å si som John Fredriksen:
 
The Future's So Bright, I Gotta Wear Shades  
 
 
Sterk vekst
 
En sterk verdensøkonomi og globale oljelagre som har falt i 2017, for første gang siden 2013, tegner et bilde av et sterkt oljemarked, men motvekt finnes i sterk vekst i amerikansk oljeproduksjon og eventuelle brudd på kuttavtalene mellom Opec og Russland.
 
Verdens oljeforbruk har økt kraftig siden prisene begynte å rase i 2014. For 2017 endte den på rundt 98 millioner fat pr. dag, en oppgang på 1,5 millioner fra i 2016.
 
 
Teknisk Analyse av Brent Spot
 
Oljeprisen (Brent Spot) viser en sterk utvikling, og innenfor en langsiktig stigende trend som startet i begynnelsen av 2016 (jf. ukediagram nederst i saken her).
 
Brent Spot beveger seg også innenfor en bratt stigende kortsiktig trend, og hvor videre oppgang for oljeprisen nå signaliseres i tiden fremover (jf. dagdiagram nederst i saken her).
 
Det samlede tekniske bildet for oljeprisen er nå svært positivt, og et brudd opp i gjennom 70-dollar nivået vil utøse enda et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Brent Spot.
 
Det vil da være begrenset med teknisk motstand for videre oppgang for Brent Spot før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, helt opp i mot 100 dollar.
 
Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen har også vært i kjøpssignal for Brent Spot i lengre tid nå, og siden begynnelsen av september da Brent Spot var rundt 54 dollar.
 
Det samlede og svært positive tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå altså at vi kanskje får se oljeprisen helt opp i mot 100 dollar om gjerne så kort tid som de neste 3-6 måneder.
 
Så da sier vi altså som John Fredriksen sier...
 
The Future's So Bright, I Gotta Wear Shades  
 
Pass på å få ALT av analyser mv. hos Aksjeanalyser.com og SignalListen.com og benytt deg av vårt svært gode tilbud her nå:
 
 

Teknisk Analyse av oljeprisen (Brent Spot)

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar