hits

Oljeknøtt-aksje +500% på 1 mnd

kommentarer
Foto fra selskapets hjemmesider
 
10.01.2018 - Vi hadde i går hos Aksjeanalyser.com, og for våre betalende medlemmer, en positiv analyse av oljeknøtt-aksjen InterOil Exploration and Production (IOX).
 
InterOil-aksjen ble i fjor den største nyttårsraketten av dem alle på Oslo Børs, og aksjen steg med vanvittige 500 prosent i fra 1,65 kroner den 11. desember 2016 og så helt opp til 10,00 kroner den 05. januar 2017.
 
InterOil-aksjen steg da altså med vanvittige 500 prosent, og hele seksdoblet seg i løpet av bare 25 dager på denne tiden i fjor.
 
Ja vi hadde så i går hos Aksjeanalyser.com, og for våre betalende medlemmer, en positiv analyse av InterOil-aksjen og som endte som gårsdagens klare børsvinner med en oppgang på hele 23,84 prosent til 3,35 kroner.
 
Onsdag formiddag er aksjen videre kraftig opp og er i skrivende stund opp hele 12,69 prosent til 3,78 kroner.
 
Det tekniske bildet for InterOil-aksjen, og som du kan lese mer om i vår tekniske analyse av aksjen nedenfor her, indikerer nå muligheter for en tilsvarende kraftig oppgang for aksjen som rundt samme tid i fjor.
 
Kort om InterOil Exploration and Production (IOX)
 
InterOil er et internasjonalt uavhengig oljeselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet er involvert i kjøp, boring, utvikling og drift av olje og gass felt, og er operatør i flere produksjons-, borings- og lete områder i Peru og Colombia.
 
For mer informasjon om Interoil Exploration and Production (IOX), se her: http://www.interoil.no/
 
Interoil oppdaterer markedet
 
Interoil Exploration & Production ASA har onsdag sluppet produksjonstall for desember og kan melde om en gjennomsnittlig olje- og gassproduksjon på 2.204 fat oljeekvivalenter pr dag fra Colombia i desember 2017. Det er opp fra 2.175 fat oljeekvivalenter pr dag i november.
 
Av dette var 1.730 fat olje, mot 1.703 fat i november.
 
Teknisk Analyse av Interoil Exploration and Production (IOX)
 
InterOil-aksjen har lenge vist en svak utvikling, men nå er det utløst flere positive tekniske signaler for aksjen den seneste tiden.
aksjen har brutt opp i gjennom, og etablert seg over, et viktig teknisk motstandsnivå rundt 2,50 kroner (jf. dag-diagram nedenfor).
 
Aksjen har også brutt opp i gjennom 50-dagers glidende gjennomsnitt.
 
Momentum-indikatorer som Stochastics og MACD signaliserer videre oppgang for aksjen i tiden fremover.
 
Videre oppgang opp for en test av neste motstandsnivå av større betydning for aksjen, rundt 5,00 kroner virker nå sannsynlig på kort sikt.
 
Skulle aksjen bryte opp i gjennom 5,00-nivået så vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og som da vil kunne stige fort opp i mort neste viktige tekniske motstandsnivå, og som da vil være opp mot tidligere topp i fra begynnelsen av 2017, rundt 9-10 kroner.
 
Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i ferd med å utløse kjøpssignal for InterOil-aksjen.
 
Basert på de positive tekniske signaler som er utløst for InterOil-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå.
 
Vi ser altså et kortsiktig potensiale for aksjen opp i mot 5,00 kroner.
 
Videre så ser vi et potensiale for aksjen helt opp i mot 9-10 kroner, og ved et eventuelt brudd opp i gjennom 5,00-nivået, og det på gjerne så kort tid som 1-3 måneder.
 
Det er altså muligheter for at InterOil-aksjen igjen, og som rundt denne tiden i fjor, kan komme til å stige med kanskje så mye som flere hundre prosent i løpet av kort tid.
 
Det tekniske bildet for aksjen indikerer i hvert fall at dette kan være mulig, og aksjen har da allerede nå siden 22. desember 2017, nær doblet seg i fra rundt 2,00 kroner og til nå 3,78 kroner, på bare en tre ukers tid.
 
Det skal imidlertid legges til at aksjen er svært volatil, og det innebærer således svært høy risiko ved å investere i aksjen.
 
Som vanlig så følger det også her veldig høy risiko, og sammen med mulighet for veldig høy avkastning.
 
Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!
 
 
Teknisk Analyse av InterOil Exploration and Production (IOX):

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar