hits

Biotek-aksje tar helt av på børsen

kommentarer
08.01.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på biotek-aksjen PCI Biotech Holding (PCIB).
 
Aksjen vi nylig hadde en positiv analyse av hos Aksjeanalyser.com (se link nedenfor) ble igjen dagens børsvinner med en oppgang på hele 17,62 prosent nå mandag til 53,40 kroner.
 
Les også vår positive analyse av PCI Biotech her fra den 28.12.2017: "Biotek-aksje kan flerdobles på 1 år"
 
Aksjen var ved vår analyse den 28. desember 2017 i 38,50 kroner, og har da steget med nesten 40 prosent siden vår analyse den gang for bare halvannen uke siden.
 
Skal holde presentasjon tirsdag 09.januar klokken 04:00 (PST) på Biotech Showcase 2018 (8-10 januar 2018 på Hilton San Francisco Union Square, California, USA)
 
PCI Biotech kunne melde om i en børsmelding i dag at selskapet tirsdag 09. januar 2018 klokken 04:00 (Time: PST) vil presentere en oversikt over PCI Biotechs teknologi, og de mange forretningsutviklings- og kommersielle mulighetene som er tilgjengelige på grunnlag av denne proprietære plattformen.
 
Presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig på PCI Biotechs nettsted (www.pcibiotech.com) under "Andre presentasjoner".
 
Vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for PCI Biotech, og som du kan lese lenger ned i saken her.
 
En annen aksje som fikk et solid løft på børsen i dag, og som vi nylig også har hatt positiv analyse av hos Aksjeanalyser.com var Fredriksen-aksjen Golden Ocean Group (GOGL), og som mandag endte opp 3,36 prosent til 73,80 kroner.
 
 
 

Kort om PCI Biotech (Ticker på Oslo Axess: PCIB)
Kilde: www.pcibiotech.com
 
PCI Biotech is a biopharmaceutical company focusing on development and commercialisation of novel therapies for the treatment of cancer through its innovative photochemical internalisation (PCI) technology platform. PCI is applied to three distinct anticancer paradigms: fimaChem (enhancement of chemotherapeutics for localised treatment of cancer), fimaVacc (T-cell induction technology for therapeutic vaccination), and fimaNAc (nucleic acid therapeutics delivery).
 
Photochemical internalisation induces triggered endosomal release that is used to unlock the true potential of a wide array of therapeutic modalities. The company's lead fimaChem programme consists of a clinical Phase I/II clinical study in bile duct cancer, an orphan indication with a high unmet need and without approved products. fimaVacc applies a unique mode of action to enhance the essential cytotoxic effect of therapeutic cancer vaccines, which works in synergy with several other state-of-the-art vaccination technologies. fimaNAc utilises the endosomal release to provide intracellular delivery of nucleic acids, such as mRNA and siRNA therapeutics, thereby addressing one of the major bottlenecks facing this emerging and promising field.
 
For mer informasjon om PCI Biotech (PCIB), se her: pcibiotech.com/
 
Teknisk Analyse av PCI Biotech (PCIB)
 
PCI Biotech-aksjen viser altså en svært sterk utvikling nå, og etter å nylig ha utløst et kraftig teknisk kjøpssignal.
 
Det ble utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal for PCI Biotech da aksjen nylig brøt opp i fra en stor rektangel konsolideringsformasjon, da aksjen brøt opp i gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 35 kroner.
 
Aksjen møter nå lite teknisk motstand videre oppover, og i henhold til den langsiktige stigende trenden som startet i slutten av 2016.
 
Ja så indikeres et potensiale for aksjen helt opp i mot 150 kroner, og det gjerne på så kort tid som bare de neste 6-12 måneder.
 
Slik vi skrev om i vår forrige positive analyse av PCI Biotech så indikerer det nå svært positive tekniske bildet for aksjen at den kan ha potensiale til å flerdoble seg på  gjerne bare de neste 12 måneder.
 
Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for aksjen.
 
Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen var også i kjøpssignal for aksjen under den kraftige oppgangen fra oktober 2016 og til februar 2017 da aksjen steg fra rundt 5 kroner og til 35 kroner den gang, og da hele 7-doblet seg på bare fire måneder.
 
Så hvis man synes det virker 'gale matias' å skulle mene slik vi formidler her, og basert på det tekniske bildet for aksjen nå, at vi mener aksjen har potensiale til å kanskje kunne tredoble seg på 6-12 måneders sikt.
 
Ja så får vi vise til at kunne aksjen sjudoble seg på fire måneder fra oktober 2016 og til februar 2017, så hvorfor skal den ikke kunne doble seg og kanskje tredoble seg nå i løpet av 6-12 måneder?
 
Verken jeg eller Aksjeanalyser.com eller noen som helst andre har fasit-svaret på hvordan verken PCI Biotech-aksjen eller hvilken som helst annen aksje kommer til å utvikle seg, og jeg med Aksjeanalyser.com formidler bare, og basert på nærmere 30 års erfaringer jeg har nå med teknisk børs og aksjeanalyse, hva jeg personlig mener og tror om den videre utviklingen for aksjer, indekser, valuta og råvarer jeg leverer tekniske analyser på her på bloggen og med Aksjeanalyser.com.
 
Ja jeg og Aksjeanalyser.com prøver bare å formidle så gode aksjetips og investeringsideer som mulig, og basert på teknisk analyse, og som jeg har snart 30 års erfaring å vise til nå med teknisk analyse, og hvorav jeg de seneste rundt 20 år har jobbet med teknisk analyse i ulike stillinger som både aksjemegler, aksjeanalytiker og forvalter.
 
Jeg har også i alle disse årene holdt hundrevis av kurs om fagområdet teknisk børs og aksjeanalyse, og hvor jeg blant annet har holdt flere titalls kurs land og strand rundt om teknisk børs og aksjeanalyse for kunder av Nordens største nettmeglerforetak, Nordnet gjennom flere år tidligere, samt for andre firma jeg har jobbet for i de seneste 20 årene, enten som ansatt eller som konsulent for.
 
Når ovennevnte er sagt om potensiale for PCI Biotech-aksjen så skal det også tas med at aksjen svært volatil og det innebærer igjen svært høy risiko ved å investere i denne som andre aksjer som er svært volatile og svinger veldig mye fra dag til dag.
 
Så veldig høy risiko er det helt klart ved å investere i aksjer som er så veldig volatile slik PCI Biotech-aksjen for eksempel er, men igjen den som intet våger....
 
Men det er helt klart ikke i slike høyrisiko aksjer eller noen enkeltaksjer i det hele tatt man plasserer alle sine oppsparte midler og satser alt på ett kort. Det vil vi ikke anbefale å gjøre i noen som helst enkeltaksje, enten det er Statoil eller Hydro eller hvilken som helst aksje det skulle være.
 
Det som er fornuftig er å spre sine investeringer utover flere aksjer, og gjerne også flere sektorer, og gjerne også flere land ved større beløp og investeringer. Dette må hver enkelt investor selvfølgelig selv hvis har kunnskap nok til det, eller i samråd med sin megler/investeringsrådgiver finne en investeringsstrategi og risikoprofil for sine investeringer som passer for den enkelte.
 
For noen med for eksempel 50.000 kroner de er villig til å ta høy risiko med og i håp om da å kanskje kunne oppnå høy avkastning så kan kanskje å ha et par aksjer være greit, mens for andre med for eksempel en million og ønsker absolutt ikke å ha noen særlig høy risiko ja så er gjerne aksjefond og gjerne flere ulike aksjefond både norske og utenlandske det mest riktige å gjøre av investeringer.
 
Dette er og blir individuelt og vi hos Aksjeanalyser.com kommer aldri med personlige anbefalinger på noen måte til enkeltinvestorer om hva disse bør gjøre av investeringer osv., og vi hos Aksjeanalyser.com kommer kun med investeringsideer og tips til aksjer som kan være vel verdt å se litt nærmere på, og gjerne diskutere mer rundt med sin aksjemegler eller investeringsrådgiver og sette seg nærmere inn i selskapene selv hvis har kunnskaper til det.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com jobber for å komme med flest mulig og best mulig gode aksjetips og investeringsideer, og så må investorer selv gjøre sine egne vurderinger av de aksjer vi har våre tekniske analyser av og kommer med våre aksjetips og investeringsideer rundt.
 
Så gjerne diskutere som sagt med sin aksjemegler eller investeringsrådgiver før man investerer i de aksjer man tenker å kanskje investere, og som kan og har mulighet for å yte personlig investeringsrådgivning til enkeltinvestorer, noe Aksjeanalyser.com ikke har mulighet for eller kapasitet til å gjøre med våre titusenvis av lesere hver måned av våre tekniske analyser og aksjetips og investeringsideer på Aksjeanalyser.com og bloggen her.
 
Dette er for øvrig informasjon vi alltid har med nederst i alle saker både her på bloggen og link til disclaimer både her på bloggen og på Aksjeanalyser.com slik at alle skal forstå at dette er på ingen som helst måte noen form for personlig investeringsrådgivning eller på noen som helst måte personlige anbefalinger til enkeltpersoner om hva disse bør kjøpe eller selge av verdipapirer, men KUN aksjetips og investeringsideer og som er basert på teknisk børs og aksjeanalyse.
 
Vi oppfordrer altså alle til å selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler, og som har mulighet for og kan yte slik personlig investeringsrådgivning, annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Jeg og Aksjeanalyser.com kan love en ting, og det er at det jobbes knallhardt for å kunne komme med så mange og så gode aksjetips og investeringsideer til dere alle som mulig her, og så må dere gjøre resten av jobben selv, og ta ansvar selv for egne investeringer, og sette dere inn i de selskaper dere vurderer å gjøre investeringer etter målet: Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!
 
Jeg og Aksjeanalyser.com (og SignalListen.com) jobber alltid etter målet: Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!
 
 
 
Teknisk Analyse av PCI Biotech (PCIB.OAX)

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar