hits

Børsmyggen kan dobles på kort tid

kommentarer
08.01.2018 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tre aksjer på Oslo Børs og på Oslo Børs hovedindeks (OSEBX), og slik vi nå gjør hver dag for våre VIP medlemmer, og en av aksjene vi har sett nærmere på i dag er Magseis (MSEIS).
 
Milæpæl for Magseis
 
Den 07. september 2017 kunne Seismikkmyggen Magseis som spesialiserer seg på havbunnseismikk, melde om i en børsmelding at de hadde tatt opp den siste sensoren fra den 4D seismiske havbunnsundersøkelsen i Nordsjøen.
 
Det markerte at selskapet har fullført sin første storskala undersøkelse med sitt modulære ROV-crew.
 
- Dette beviser effektiviteten til vårt modul-ROV baserte konsept. Vi mener at konseptet innebærer betydelig potensial for våre klienter i å utføre mer kostnadseffektive og fleksible 4D-undersøkelser. Magseis markedsfører nå crewet aktivt i flere regioner, uttalte konsernsjef i Magseis, Idar Horstad i en kommentar.
 
Du kan lese vår tekniske analyse av Magseis (MSEIS) i dag nedenfor her.
 
Magseis ASA (MSEIS)
 
Magseis ASA is a Norwegian geophysical company founded in 2009 specialising in OBS ? Ocean Bottom Seismic Acquisition. The management team and staff have extensive experience in geophysics and marine seismic operations. Our proprietary Marine Autonomous Seismic System ? MASS, allows us to operate in water depths from 0 to 3000m.
 
The fully automated system provides safe and efficient operations. The use of robots also makes the handling system a safe no-hands operation.
Our head office is in Lysaker, Norway, and supported by Marine Operations located in Bergen. Sensor Technology R&D and engineering is located in Stockholm, Sweden, while Crew Services are located in Singapore.
 
Magseis currently operates a highly efficient OBS crew and will mobilise a second crew during Q2 2018.
Magseis has been listed on Oslo Stock Exchange since June 2014.
 
For mer informasjon om Magseis ASA, se her: http://www.magseis.com/
 
Teknisk Analyse av Magseis (MSEIS)
 
Magseis (MSEIS) viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend som startet i slutten av 2016 (jf. uke-diagram nederst i saken her).
 
Videre oppgang signaliseres nå for aksjen både på kort og mellomlang sikt innenfor denne stigende trenden.
 
Aksjen har korrigert noe ned i det korte bildet men synes å ta fint i mot ved nedre trendlinje i den stigende trenden.
 
Det er også støtte ved 200-dagers glidende gjennomsnitt og et betydelig teknisk støttenivå rundt 17-18 kroner.
 
Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD indikerer alle at aksjen gjerne står foran et nytt løft i tiden fremover.
 
Vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen er også i kjøpssignal for Magseis.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Magseis så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå.
 
Vi ser et potensiale for aksjen opp i mot 28-32 kroner på 3-6 måneders sikt, mens vi ser et potensiale for Magseis opp i mot 38-42 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Fredag endte Magseis i 18 kroner, og vi vurderer da hos Aksjeanalyser.com at aksjen er en doblingskandidat i fra dagens kursnivå og det gjerne på bare 6 måneders sikt.
 
 
Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!
 
Teknisk Analyse av Magseis (MSEIS)

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar