hits

Aksjetipsene som knuser børsen

kommentarer
06.01.2018 - Vi hadde hos Aksjeanalyser.com og på bloggen her nå nylig den 27.nov 2017 et innlegg, og hvor vi ikke var mer beskjedne enn at vi gav klart uttrykk for at målet er å bli best i verden på aksjeanalyser.
 
 
Så hvordan går det så med våre aksje tips om dagen hos Aksjeanalyser.com?
 
Vi kan da ta et par eksempler på dette nedenfor her.
 
Nå nylig for mindre enn fire uker siden så tok vi mål av oss å gjenta vår store suksess fra i fjor og den 13. desember 2017 hadde vi følgende sak her:
 
Les i fra 13.12.2017: "Disse aksjene kan bli vinnere i 2018"
 
Disse 15 favorittaksjene våre for 2018 og innenfor energi-sektoren på Oslo Børs, og som vi skrev om at vi tror blir en av vinner-sektorene på Oslo Børs også i 2018, slik vi skrev om i tilsvarende store analysesak for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com den 04. desember 2016:"Våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs"
 
Ja våre nylig presenterte 15 favorittaksjer i blant rundt 60 selskaper innenfor energi-sektoren på Oslo Børs vi hadde en stor og omfattende analysesak for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og hvor vi også delte en del av aksjene i et innlegg her på bloggen gratis for alle å lese.
 
Disse 15 aksjene er nå på litt mindre enn fire uker nå opp med 12,6 prosent.
 
Til sammenligning så er Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) i samme periode opp med 4,3 prosent, og vi har dermed hatt omtrent tre ganger så høy avkastning på våre 15 aksje tips for rundt fire uker siden som det børsen har utviklet seg i perioden.
 
Vi har ikke bare knust Oslo Børs hovedindeks men også referanseindeksen for energi-aksjer (OSLENX) på Oslo Børs, og som i samme periode siden 13.12.2017 er opp med 7,2 prosent.
 
Så ikke bare har vi foreløpig i starten av 2018 fått rett i at energi-sektoren kan bli en av vinner-sektorene på Oslo Børs også i 2018, men vi har også klart å finne frem til 15 av de totalt rundt 60 aksjer innenfor denne energi-sektoren på Oslo Børs som utviklet seg langt bedre enn gjennomsnittet av alle disse 60 aksjene innenfor energi-sektoren.
 
Så er det selvfølgelig veldig mye igjen av 2018, og fasit på våre aksje tips her har vi ikke før om ett år, men da kan det gjerne passe å se tilbake på hva våre tilsvarende 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren for 2017, ja hvordan disse har utviklet seg nå seneste året.
 
Våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs vi i en tilsvarende stor og omfattende analysesak presenterte for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com her den 04. desember 2016: "Våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs"
 
Ja disse 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren for 2017, og presentert den 04. desember 2016 er nå i dag opp med ikke mindre enn 48,8 prosent!
 
Til sammenligning så er Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) i samme periode siden 04. desember 2016 og frem til i dag opp med 26,6 prosent, og vi har således nesten dobbelt så høy avkastning på våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren for 2017 som det børsen har utviklet seg.
 
I samme periode seneste vel ett år siden 04. desember 2016 så er referanseindeksen for energi-sektoren på Oslo Børs (OSLENX) opp med 27,6 prosent.
 
Så igjen, ikke bare klarte vi å peke ut en av vinnersektorene for Oslo Børs i 2017, men vi klarte også å knuse referanseindeksen og finne frem til 15 av totalt rundt 60 aksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs som utviklet seg aller sterkest i 2017.
 
Blant aksjene vi tipset om i vår store og omfattende analysesak den gang for vel ett år siden den 04. desember 2016, og som har utviklet seg aller sterkest kan nevnes for eksempel:
 
BW Offshore (+86%), Fred Olsen Energy (+51%), Kværner (+52%), Norwegian Energy Company (+171,6%), Questerre Energy (+88,3%), Songa Offshore (+160%) og Odfjell Drilling (+167%).
 
Så da avslutter vi her i dag med å igjen ikke være mer beskjedne enn å uttrykke klart og tydelig hva vårt mål hos Aksjeanalyser.com er: Bli best i verden på aksjeanalyser!
 

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar