hits

Fredriksen-aksje kan fort dobles

kommentarer
29.12.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tre aksjer på Oslo Børs (og OSEBX) for våre VIP medlemmer, og slik vi gjør hver dag nå for VIP medlemmer.
 
En av aksjene vi har sett nærmere på fredag er Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group (GOGL) på Oslo Børs, hvor vi tror på en svært kraftig oppgang for de første månedene i 2018.
 
Tørrbulkratene har steget kraftig siden bunnen i begynnelsen av 2016, og er nå rundt de høyeste nivåer vi må tilbake til 2014 for å finne tilsvarende nivå for tørrbulkratene (jf. diagram over tørrbulkratene ved Baltic Dry Index nedenfor her). Videre oppgang indikeres for tørrbulkratene også i månedene og året som kommer.
 
Baltic Dry Index siste 5 år:
 
Fredriksen-aksjen Golden Ocean Group har vi for øvrig lenge vært svært positive til hos Aksjeanalyser.com, og truffet veldig bra med våre mange positive analyser av aksjen i over ett års tid nå.
 
Slik som for eksempel her høsten 2016, den 13. september 2016: "Fredriksen-aksje kan eksplodere"
 
Den gang 13. september 2016 så var Golden Ocean Group aksjen i 32,20 kroner, mens den i dag endte i 66,65 kroner, og aksjen har da mer enn doblet seg siden vår svært positive analyse av aksjen i september 2016.
 
Traff innertier med analyse
 
Vi skrev allerede den gang i vår analyse for over ett år siden hos Aksjeanalyser.com at vi forventet en kraftig oppgang for tørrbulkratene og Baltic Dry Index:
 
"Det er den seneste tiden utløst flere positive tekniske signaler for den viktige tørrbulk indeksen, Baltic Dry Index. Denne tørrbulkindeksen har siden årsskiftet 2013/2014 beveget seg innenfor en fallende trend, men har nå i løpet av den seneste tiden brutt opp av denne fallende trenden (jf. diagram nederst i saken her).
 
Indeksen har også brutt opp i gjennom et betydelig teknisk motstandsnivå rundt 750 poeng. Dette til sammen er med og utløser svært positive tekniske signaler for den videre utviklingen for Baltic Dry Index'en, og hvor det tekniske bildet nå indikerer videre oppgang for tørrbulkratene i tiden fremover. Det igjen gir naturligvis positive signaler for den kommende utviklingen for John Fredriksen's tørrbulklast rederi, Golden Ocean Group Ltd. i tiden fremover."
 
Den gang ved vår analyse for over ett år siden den 13. september 2016 så var Baltic Dry Index (tørrbulk-indeksen) rundt 800 poeng, mens den i dag altså er rundt 1.366, en oppgang på hele 70 prosent, og nå tror vi altså at Baltic Dry Index kan stå foran en videre kraftig oppgang i 2018, og gjerne stige helt opp i mot 1.800-2.000 poeng i 2018.
 
Du kan lese vår nye tekniske analyse av Golden Ocean Group (GOGL) i dag lenger ned i saken her.
 
I går hadde vi hos Aksjeanalyser.com også sett nærmere på tre aksjer på Oslo Børs, og for våre VIP medlemmer, og slik vi gjør hver dag nå for VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og en av aksjene vi så nærmere på i går var PCI Biotech Holding (PCIB).
 
PCI Biotech endte idag, og som i går, som en av børsvinnerne, og aksjen endte fredag opp hele 9,35 prosent til 42,10 kroner.
 
Du kan lese vår tekniske analyse av PCI Biotech Holding (PCIB) i går her: "Biotek-aksje kan flerdobles på 1 år"
 
Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!
 
Nå kan du få hele 34 prosent rabatt med vårt Jul- og Nyttårstilbud frem til 02. januar 2018 på 1-års ordinært medlemskap hos Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com) og til en pris nå da av kun NOK 1.977,-! (Tegner du ordinært medlemskap innen 02. januar 2018 så får du også 50% rabatt på VIP oppgradering av ditt ordinære medlemskap hos Aksjeanalyser.com og betaler da for slik VIP oppgradering av ditt medlemskap kun NOK 3.497,50,-)
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 
 

Golden Ocean Group (GOGL)
 
Golden Ocean Group Limited er et Bermudaselskap stiftet i 1996, som driver transport av tørrbulklast. Gjennom sine datterselskaper eier og driver Golden Ocean en flåte bestående av 77 tørrbulkskip,inkludert nybygg, time charter in og skip i joint venture. Hver av Golden Oceans skip er registrert under Marshalløyene eller Hong Kong flagg. Total kapasitet for selskapets flåte er ca. 10.6 millioner dødvekttonn.
 
For mer informasjon om Golden Ocean Group (GOGL), se her: http://goldenocean.bm/

Teknisk Analyse av Golden Ocean Group (GOGL)
 
Golden Ocean Group (GOGL) viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og som startet i begynnelsen av 2016 (jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen har konsolidert i det korte bildet, men det samlede tekniske bildet for aksjen indikerer nå at et brudd opp i gjennom, det viktige tekniske motstandsnivået rundt 75 kroner, gjerne kan komme i løpet av kort tid nå.
 
Aksjen finner god teknisk støtte nå rundt 65 kroner, og hvor det også er teknisk støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt og det er også teknisk støtte for aksjen ved 200-dagers glidende gjennomsnitt rundt 63 kroner (jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen er nå lavt innenfor denne langsiktige stigende trenden, og vil ved et brudd opp i gjennom 75-nivået kunne ?eksplodere? og få en svært kraftig oppgang videre ved et slikt brudd opp i gjennom 75-nivået.
 
Golden Ocean Group er også i kjøpssignal i henhold til vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen.
Slik det samlede tekniske bildet for aksjen nå indikerer at et slikt brudd opp i gjennom det viktige 75-nivået nå kan være veldig nær forestående.
 
Golden Ocean Group (GOGL) er en av aksjene vi hos Aksjeanalyser.com har aller mest tro på fremover og i 2018, og vi ser et potensiale for aksjen helt opp i mot 125-165 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Vi ser heller ikke bort i fra at aksjen ved et svært kraftig teknisk kjøpssignal som vil utløses ved brudd opp i gjennom 75-nivået, og så lite teknisk motstand videre oppover, da kan ha potensiale til å stige helt opp i mot 125-nivået og doble seg i fra dagens nivå i løpet av gjerne bare de første 3-4 måneder i 2018.
 
Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!
 
 

Teknisk Analyse


Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar