hits

Biotek-aksje kan flerdobles på 1 år

kommentarer
28.12.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på tre aksjer på Oslo Børs, og for våre VIP medlemmer, og slik vi gjør hver dag nå for VIP medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og en av aksjene vi så nærmere på tidligere i dag var PCI Biotech Holding (PCIB).
 
PCI Biotech endte for øvrig som en av dagens vinnere på børsen, og aksjen endte opp hele 9,69 prosent til 38,50 kroner.
 
Du kan lese vår tekniske analyse av PCI Biotech Holding (PCIB) i dag nedenfor annonsen her.
 
 
PCI Biotech Holding (PCIB)
 
PCI Biotech is a cancer focused biopharmaceutical company developing therapeutic products based on its proprietary photochemical internalization (PCI) technology. The PCI technology works by inducing triggered endosomal release and may be used to unlock the true therapeutic potential of a wide array of modalities. One bile duct cancer study is currently in clinical development. The company is also developing PCI as a CTL induction technology for therapeutic and prophylactic vaccination.
 
For mer informasjon om PCI Biotech Holding, se: http://www.pcibiotech.no/

Teknisk Analyse av PCI Biotech Holding (PCIB)
 
PCI Biotech Holding viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend og som startet høsten 2016 (jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen har konsolidert i 2017, og i mellom et teknisk støttenivå rundt 20 kroner, og et teknisk motstandsnivå rundt 40 kroner.
 
Aksjen utløste nylig et nytt teknisk kjøpssignal da aksjen brøt opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 30 kroner (jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen er også i kjøpssignal i henhold til vår egen tekniske og kvantitative analysemodell SignalListen.
 
Et brudd opp i gjennom 40-nivået vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for PCI Biotech og aksjen kan da komme til å få en svært kraftig videre oppgang.
 
Potensialet for aksjen vurderes ved et brudd opp i gjennom 40-nivået til å kunne være helt opp i mot 100-150 kroner på 1-2 års sikt.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for PCI Biotech så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende kjøpskandidat.
 
Vi ser altså muligheter for en svært kraftig kursoppgang for aksjen ved et eventuelt brudd opp i gjennom 40-nivået, og mener aksjen da kan ha potensiale til å kunne flerdobles på 1-2 års sikt.
 
 
Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!
 
Teknisk Analyse av PCI Biotech Holding (PCIB)

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar