hits

Disse aksjene kan bli vinnere i 2018

kommentarer

13.12.2017 - Vi har i løpet av den seneste uken hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på de rundt 60 selskapene som inngår i energi-sektoren på Oslo Børs.

Vi har så i år igjen, og som vi gjorde i en større analysesak for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com for ett år siden, funnet frem til våre nå 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs og for 2018.

Vi hadde altså en tilsvarende stor analysesak for ett år siden, den 04. desember 2016, og hvor våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren for 2017 nå er opp med hele 37 prosent.

Til sammenligning så er Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) i samme periode opp med rundt 22 prosent, mens Oslo Børs Energi indeks (OSLENX) i samme periode er opp med 20 prosent.

Nedenfor og åpent for alle å lese finner dere omtale av fem av våre nå 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs for 2018.

Les også: "Mål: best i verden på aksjeanalyser"

For å få tilgang til alle våre analyser hos Aksjeanalyser.com (inkl SignalListen.com) så må man være betalende medlem.

Nå kan du få hele 34 prosent rabatt med vårt førjulstilbud frem til 22. desember 2017 på 1-års ordinært medlemskap hos Aksjeanalyser.com (inkl. SignalListen.com) og til en pris av kun NOK 1.977,-!

Nedenfor annonsen her kan du lese om fem av våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs for 2018.


BW Offshore (BWO)
 
BW Offshore is a leading global provider of floating production services to the oil and gas industry. BW Offshore is the world's second largest contractor with a fleet of 14 FPSOs and 1 FSO represented in all major oil regions world-wide. BW Offshore has a long track record on project execution and operations. In more than 30 years of production, BW Offshore has executed 38 FPSO and FSO projects.
 
For mer informasjon om BW Offshore, se http://www.bwoffshore.com/
 
Teknisk Analyse av BW Offshore (BWO)
 
BW Offshore viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og som startet i midten av 2016.
 
Aksjen har konsolidert en lengre tid nå, og tester nå igjen et viktig teknisk motstandsnivå rundt 30 kroner.
 
Det samlede positive tekniske bildet for aksjen indikerer at det snart kan komme et brudd opp i gjennom 30-nivået, og da vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen så indikeres et potensiale opp mot 80 kroner på 12 måneders sikt.
 
Aksjen kan således være en doblingskandidat og mer enn det.
 
BW Offshore er også i kjøpssignal i henhold til vår egen tekniske og kvantitative analysemodell, og som ligger til grunnlag for vår SignalListen (jf. diagram nedenfor).
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for BW Offshore så finner aksjen sin naturlige plass i blant våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs for 2018.
 
Teknisk Analyse:

Electromagnetic Geoservices (EMGS)
 
EMGS uses its proprietary electromagnetic (EM) technology to support oil companies in their search for offshore hydrocarbons. EMGS supports each stage in the workflow, from survey design and data acquisition to processing and interpretation. The company's services enable the integration of EM data with seismic and other geophysical and geological information to give a more complete understanding of the subsurface. This improves exploration efficiency and reduces risks and the finding costs.
 
For mer informasjon om Electromagnetic Geoservices, se http://www.emgs.no/
 
Teknisk Analyse av Electromagnetic Geoservices (EMGS)
 
EMGS har i høst brutt ut av den langsiktige fallende trenden, og det er etablert en ny og stigende trend for aksjen.
 
Etter å ha konsolidert i det korte bildet, så indikeres nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.
 
Aksjen har testet et teknisk støttenivå rundt 3,50 kroner, og hvor det blant annet er støtte ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.
 
Aksjen møter begrenset med teknisk motstand på oppsiden før opp mot 8,00 kroner.
 
Dette er også potensialet for aksjen som indikeres i henhold til den stigende trenden som nå er etablert for aksjen, og på 12 måneders sikt. Aksjen kan således være en doblingskandidat på 12 måneders sikt.
 
EMGS er også i kjøpssignal i henhold til vår egen tekniske og kvantitative analysemodell, og som ligger som grunnlag for vår SignalListen (jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen fremstår svært positiv nå teknisk, og finner en klar plass i blant våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs for 2018.
 
Teknisk Analyse:

Odfjell Drilling (ODL)
 
Odfjell Drilling is an integrated offshore drilling and oil service company with more than 40 years experience, which in addition to owning and operating a fleet of high quality harsh and ultra-deepwater mobile offshore drilling units, has substantial presence in platform drilling, engineering and well services. The company has more than 3,000 employees and is present in several regions worldwide supporting a client base primarily consisting of major oil and gas companies.
 
For mer informasjon om Odfjell Drilling, se http://www.odfjelldrilling.com/
 
Teknisk Analyse av Odfjell Drilling (ODL)
 
Odfjell Drilling viser en sterk utvikling innenfor en bratt langsiktig stigende trend, og som startet rundt sommeren 2016.
 
En fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen innenfor denne langsiktige stigende trenden.
 
Aksjen konsoliderer i det helt korte bildet mellom et teknisk støttenivå rundt 33 kroner, og et teknisk motstandsnivå rundt 40 kroner (opp mot tidligere topp fra 2013/2014, jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen er også i kjøpssignal i henhold til vår egen tekniske og kvantitative analysemodell, og som ligger som grunnlag for vår SignalListen (jf. diagram nedenfor).
 
Basert på det samlede svært positive tekniske bildet så finner også Odfjell Drilling sin naturlige plass i blant våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs for 2018.
 
Teknisk Analyse:


Panoro Energy (PEN)
 
Panoro Energy ASA is an independent E&P company listed on the Oslo Stock Exchange with ticker PEN with a primary office in London. The Company holds high quality production, exploration and development assets in West Africa, namely the Dussafu License offshore southern Gabon, and OML 113 offshore western Nigeria. As well as the existing discovered hydrocarbon resources both assets also hold significant exploration potential.
 
For mer informasjon om Panoro Energy, se http://www.panoroenergy.com/
 
Teknisk Analyse av Panoro Energy (PEN)
 
Panoro Energy har nettopp brutt opp av den langsiktige fallende trenden, og med dette utløst et kraftig teknisk kjøpssignal.
 
Aksjen har samtidig brutt opp i gjennom et betydelig og svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 5,00 kroner i dag.
 
Det er med dette altså utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal for Panoro Energy.
 
Aksjen er også i kjøpssignal i henhold til vår egen tekniske og kvantitative analysemodell, og som ligger som grunnlag for vår SignalListen (jf. diagram nedenfor).
 
Potensialet for aksjen vurderes ut i fra det samlede tekniske bildet nå, opp mot 10-11 kroner på 12 måneders sikt.
 
Aksjen er således en doblingskandidat fra dagens kursnivå på 12 måneders sikt.
 
Basert på dette svært positive tekniske bildet nå for Panoro Energy så finner også Panoro Energy en klar plass i blant våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs for 2018.
 
Teknisk Analyse:

Scatec Solar (SSO)
 
Scatec Solar is an integrated solar power producer delivering affordable and sustainable source of clean energy worldwide. Scatec Solar develops, builds, owns and operates solar power plants and is producing electricity from 322 MW in the Czech Republic, South Africa, Rwanda, Honduras and Jordan. The company is growing briskly with close to 1.8 GW under development in the Americas, Africa, Asia and the Middle East.
 
For mer informasjon om Scatec Solar, se http://www.scatecsolar.com/
 
Teknisk Analyse av Scatec Solar (SSO)
 
Scatec Solar viser også en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre oppgang for aksjen indikeres fremover innenfor denne stigende trenden.
 
Aksjen konsoliderer i det korte bildet, og et etablert brudd opp i gjennom 50-nivået vil utløse et nytt og kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
Aksjen vil ved et brudd opp i gjennom 50-nivået ha et potensiale til å kunne doble seg i henhold til den langsiktige stigende trenden på 12 måneders sikt.
 
Scatec Solar gir nå også kjøpssignal igjen i henhold til vår egen tekniske og kvantitative analysemodell, og som ligger som grunnlag for vår SignalListen (jf. diagram nedenfor).
 
Basert på et samlet svært positivt teknisk bildet for Scatec Solar så finner også denne aksjen sin helt naturlige plass i blant våre 15 favoritt-aksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs for 2018.
 
Teknisk Analyse:
 

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar