hits

Mål: best i verden på aksjeanalyser

kommentarer
27.11.2017 - Vi vil i dag hos Aksjeanalyser.com komme med en utfordring til hvilken som helst bank, meglerhus, og analysehus når det gjelder levering av de beste analyser og aksjetips.
 
Målet til Aksjeanalyser.com er ikke noe mindre enn å bli best i verden på aksjeanalyser, og teknisk og kvantitativ børs og aksjeanalyse.
 
Vi har i tre år nå levert ukentlige konkrete kjøps- og salgs aksjetips på SignalListen.com (en del av Aksjeanalyser.com), og hver uke på de 250 mest omsatte aksjene ved de nordiske børsene samt børsindekser, og dette med stor suksess.
 
I fra 2018 vil det satses også internasjonalt, og med analysetjenester både mot USA, Europa, og Asia.
 
Aksjeanalyser.com, og med vår tekniske og kvantitative analysetjeneste på SignalListen.com har nå i de seneste tre årene levert ukentlige konkrete aksjetips på hele 250 av de mest omsatte aksjene på de fire nordiske børsene i Norge, Sverige, Danmark og Finland, samt på børsindeksene i disse 4 landene.
 
Vår Market Timing modell, og SignalListen, er basert på en avansert egenutviklet analysemodell, som bygger på tekniske og kvantitative analyser.
 
Analysemodellen er utviklet av meg, Bjørn Inge Pettersen, og på bakgrunn av mer enn 25 års erfaring med tekniske og kvantitative analyser.
 
Formålet med vår analysemodell for Market Timing, og som ligger til grunn for SignalListen, er å fange opp de mer langsiktige trendene i aksjemarkedene og i enkeltaksjer, og hvor man ved å kunne unngå mye av de større nedturene i aksjemarkedene over tid kan ha mulighet for å oppnå en betydelig meravkastning i forhold til en kjøp og hold strategi hvor man sitter investert hele tiden i aksjefond eller enkeltaksjer.
 
Les også vår analyse fra i går, 26. November 2017: "Bitcoin nærmer seg 10.000 dollar"
 
Vår tekniske og kvantitative, og 100 prosent objektive analysemodell er en langsiktig modell, og ikke en kortsiktig tradingmodell.
 
Man får i snitt (sett på mange aksjer og indekser over mange års historikk) rundt 1,5 signaler i året, men det kan variere fra år til år for objekt til objekt, men i snitt altså ikke mer enn rundt 1,5 signaler (kjøps og salgsssignaler tilsammen) per år.
 
Eksempel på signaler fra SignalListen på Telenor (TEL) de seneste fire år:
Formålet med Aksjeanalyser.com sin kvantitative analysemodell vi bruker på SignalListen.com, og som altså er 100 prosent objektiv kvantitativ analysemodell, er at man skal få med seg mye av de større oppgangsperiodene i enkeltaksjer eller aksjefond (kjøp og salg etter signaler for aktuelle referanseindeks, f.eks. OSEBX hvis et norsk aksjefond), og ikke minst å kunne ha mulighet for å unngå mye av de større nedturene som typisk inntreffer med noen års mellomrom i aksjemarkedene.
 
Det er nettopp ved å kunne unngå mye av de større nedturene i aksjemarkedene at man med SignalListen har mulighet for å kunne få en betydelig meravkastning i forhold til en kjøp og hold strategi hvor man er investert i aksjemarkedet hele tiden.
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 
 
En viktig fordel med SignalListen er altså at den er 100 prosent objektiv, og søker å identifisere den langsiktige underliggende trenden til de aksjer og indekser den brukes til å analysere, og er helt uten noen form for subjektive holdninger eller vurderinger.
 
Det er en kjent sak at vi mennesker og investorer er ofte vår egen verste fiende når det kommer til aksjeinvesteringer på grunn av de mange psykologiske fallgruver man stilles ovenfor stadig vekk, f.eks. den klassiske at det er veldig vanskelig å selge en aksje som har falt etter man investerte i den, og det å ta et tap.
 
Man blir fort sittende, og sittende, mens en aksje bare faller og faller videre nedover. Men like viktig som å kunne ta et tap tidlig når trenden vender negativ er å kunne sitte på en aksje eller aksjefond så lenge den underliggende trenden er stigende, og ikke selge så snart man har en liten gevinst, for så å gjerne se aksjen bare stige betydelig videre i etterkant.
 
Med SignalListen mener vi å gi investorer et meget nyttig verktøy til Market Timing, og til å identifisere om den underliggende langsiktige trenden for enkeltaksjer og indekser er i en positiv eller negativ trend, og om man således bør være investert i aksjer eller aksjefond, eller om man kanskje bør selge seg ut i en periode.
 
SignalListen er like nyttig for dem som handler i enkeltaksjer som for dem som handler mest i aksjefond.
 
For mer kortsiktige tradere så er det som kjent viktig å 'handle med trenden', og at man kjøper aksjer ved trading som også har en kort og mellomlangsiktig stigende trend.
 
Så for en kortsiktig trader så er det da til stor hjelp å velge ut aksjer å ha fokus på å kjøpe og trade kortsiktig med vår SignalListen.com og som er i 'kjøpssignal' etter SignalListen, og at man slik vet at man trader kortsiktig i aksjer som også har den kortsiktige og mellomlangsiktige positive trenden med seg.
 
De som handler i enkeltaksjer kan følge kjøps- og salgssignalene fra SignalListen som presenteres for våre medlemmer hver uke på mandager.
 
De som handler mest i aksjefond kan følge de ukentlige signalene som presenteres hver mandag på hovedindeksene i Norden, OSEBX (Norge), OMXS30 (Sverige), OMXC20 (Danmark), OMXH25 (Finland), og OMXN40 (Norden).
 
Nedenfor her vil vi vise et par eksempler på kjøps og salgssignaler på ulike aksjer og indekser fra SignalListen vi hver mandag presenterer signaler fra vår kvantitative analysemodell på hele 250 av de mest omsatte aksjene på de nordiske børsene og de nordiske børsindeksene.
 
Så utfordrer vi herved altså hvilken som helst bank, meglerhus, analysehus, analytikere eller investorer til å kunne konkurrere om å klare å levere like gode analyser og aksjetips som vi gjør hos Aksjeanalyser.com med vår SignalListen.com på de 250 mest omsatte aksjene i Norden og nordiske børsindeksene slik vi leverer hver uke konkrete kjøps- og salgs tips hver uke for hele Norden, og snart for det meste av verden i løpet av 2018!
 
 
Signaler fra SignalListen.com på OBX-indeksen Oslo Børs:
Signaler fra SignalListen.com på Telenor (TEL):
Signaler fra SignalListen.com på Aker BP (AKERBP):
Signaler fra SignalListen.com på Kongsberg Automotive (KOA):
Signaler fra SignalListen.com på Odfjell Drilling (ODL):
 

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar