hits

Bitcoin nærmer seg 10.000 dollar

kommentarer
26.11.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på bitcoin, og som søndag har passert en ny milepæl.
 
Søndag morgen passerte Bitcoin 9.000 dollar for første gang, og søndag kveld har den steget helt opp til 9.484 dollar som er ny all-time high. Kursen er i skrivende stund rundt 9.300 dollar.
 
Den siste uken er oppgangen på 16 prosent og siden nyttår er oppgangen på hele 900 prosent.
 
Verdien av bitcoin er da på rundt 150 milliarder dollar, tilsvarende rundt 1.200 milliarder kroner.
 
Bare den siste måneden har bitcoinprisen økt med 57 prosent, og de siste 12 månedene er  kryptovalutaen nå opp vanvittige 1.130 prosent.
 
Søndagens prisøkning sender også total markedsverdi for alle kryptovaluta over 280 milliarder dollar, hvorav bitcoin står for rundt 150 milliarder dollar av disse.
 
Vi har lenge hos Aksjeanalyser.com vært positive til bitcoin og har hatt gjentatte positive analyser av bitcoin de seneste tre årene.
 
Våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne for tre år siden den 12. desember 2014 lese følgende sak: "Skal Bitcoin kursen til himmels igjen?"
 
Den gang for tre år siden var bitcoin rundt 350 dollar, mens den i dag altså har nådd ny all-time high ved 9.468 dollar.
 
Bitcoin har dermed steget med hele 2.600 prosent siden den gang for tre år siden.
 
Vi har nå i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for bitcoin, og hva dette kan indikere om den videre utviklingen for bitcoin fremover nå.
 
Det skal lønne seg å være medlem hos Aksjeanalyser.com!
 
Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 

Teknologien bak bitcoin:
 
Teknologien bak bitcoin ble utviklet for nær ti år siden av en ukjent person eller en gruppe som kaller seg Satoshi Nakamoto. «Nakamoto» overlot videreutviklingen av teknologien til bitcoin-miljøet og forsvant i desember 2010. Hele teknologien er basert på et dokument publisert av Nakamoto i 2008.
 
Det siste året har interessen for digitale valutaer virkelig eskalert. Den samlede markedsverdien til alle kryptovalutaer i omløp er nå rundt 280 milliarder dollar. Bitcoin utgjør av disse rundt 150 milliarder dollar.
 
Kort om bitcoin:
 • Digital valuta som lar brukeren sende penger hvor som helst når som helst.
 • Utviklet av en person eller gruppe med psevdonymet Satoshi Nakamoto i 2008 og 2009.
 • Har ingen sentral utsteder eller kontroll.
 • Basert på krypteringsteknologi. Systemet er laget slik at det aldri kan bli mer enn 21 millioner mynter, men disse kan deles i mange deler.
 • Bygger på teknologien blockchain, som av mange regnes som det neste store for flere formål innen bank, forsikring og finans, samt det såkalte tingenes internett.
 • Ble anerkjent som en valuta i Japan i april 2017.
 • Transaksjoner er offentlige, men partene forblir anonyme.
 • Mye brukt i lyssky transaksjoner, men brukes også ved stadig flere lovlige betalinger.
 • Det er laget mange kopier av teknologien, men de fleste er lite verd.
Kort om blockchain:
 • Blockchain er den underliggende teknologien bak den digitale valutaen bitcoin.
 • En blockchain kan brukes som en digitalt distribuert regnskapsbok for økonomiske transaksjoner. En blokk inneholder et sett transaksjoner samt tidsstempel og bekreftelse som sikrer at blokken ikke kan endres uten at det oppdages.
 • Neste blokk inneholder lenke til den foregående og dennes bekreftelse.
 • Hver blokk replikeres til alle noder i et nett, slik at hver node inneholder hele regnskapsboken. Ingen er original.
 • Det er ikke behov for noen tiltrodd tredjepart som har ansvar for de økonomiske transaksjonene.
Teknisk analyse av bitcoin (USD):
 
Bitcoin viser som kjent en svært sterk utvikling, og innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram nederst i saken her).
 
Det er nå utløst nye positive tekniske signaler for bitcoin etter at kursen har brutt opp i gjennom et teknisk motstandsnivå fra forrige topp rundt 8.000 dollar.
 
Bitcoin bryter nå også opp i gjennom øvre motstandslinje i den langsiktige stigende trenden, og som gir signal om en mulig ny og enda brattere stigende trend i tiden fremover.
 
Det er altså utløst flere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for bitcoin i tiden fremover nå.
 
I henhold til den mulige nye og brattere stigende trenden for bitcoin så indikeres i første omgang nå på kort sikt et potensiale for bitcoin opp mot 12.500 dollar på 1-3 måneders sikt.
 
Dersom bitcoin stiger opp til 12.500 dollar på 1-3 måneders sikt så vil en bitcoin da koste hele 100.000 norske kroner.
 
Basert på det fortsatt svært positive tekniske bildet for bitcoin, og nye positive tekniske signaler som nå er utløst.
 
Ja så gjentar vi i dag våre tidligere positive analyser av bitcoin fra de seneste tre årene, og vi ser nå altså på kort sikt et potensiale for bitcoin helt opp mot 12.500 dollar, eller rundt 100.000 norske kroner for en bitcoin.
 
Les også vår sak om bitcoin for vel to måneder siden her den 16. september 2017: "Bitcoin kan 100-dobles på tre år"
 
Den gang for vel to måneder siden var bitcoin rundt 5.650 dollar, og har nå altså steget til 9.468 dollar.
 
En oppgang på hele 68 prosent bare de seneste to måneder nå siden vår sak om bitcoin den gang.
 
Den samlede markedsverdien for den ledende kryptovalutaen bitcoin har da økt med vanvittige 60 milliarder dollar, eller rundt 500 milliarder norske kroner, bare i løpet av de seneste to måneder nå.
 

Diagram over utviklingen for bitcoin (i USD):

Kilde chart: https://bitcoincharts.com


Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar