hits

Aksje stupte 98%: så steg den 300%

kommentarer
14.11.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på oljeserviceselskapet BW Offshore (BWO) på Oslo Børs.
 
BW Offshore-aksjen var høyest rundt 340 kroner i 2007, og lavest rundt syv kroner ved bunnen sommeren 2016.
 
Aksjen falt altså med vanvittige 98 prosent fra toppen ved 340 kroner i 2007 til bunnen ved syv kroner i 2016.
 
Siden sommeren 2016 så har imidlertid BW Offshore-aksjen vist en svært sterk utvikling, og aksjen handles i dag rundt 30 kroner.
 
Aksjen har da altså steget med over 300 prosent siden bunnen i fjor sommer.
 
Nå indikerer det tekniske bildet for aksjen at den kan stå foran videre kraftig oppgang i de neste 3-6 måneder.
 
BW Offshore var for øvrig en av våre tre favorittaksjer innenfor energi-sektoren presentert for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com her for vel en uke siden: "Sterk oljepris: tre aksjer som kan dobles på kort tid"
 
Disse tre aksjene har nå på bare vel en uke steget med i snitt 12 prosent. Til sammenligning så er Oslo Børs hovedindeks minus en prosent i samme periode.
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 
 
BW Offshore Ltd (BWO)
 
BW Offshore is a leading global provider of floating production services to the oil and gas industry. BW Offshore is the world?s second largest contractor with a fleet of 14 FPSOs and 1 FSO represented in all major oil regions world-wide.
 
BW Offshore has a long track record on project execution and operations. In more than 30 years of production, BW Offshore has executed 38 FPSO and FSO projects.
 
BW Offshore er registrert på Bermuda, men har sitt hovedkontor i Oslo.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres nettsider her: http://www.bwoffshore.com/
 
BW Offshore presenterer sine resultater for 3. kvartal fredag 24. november 2017.
 
Teknisk analyse av BW Offshore:
 
BW Offshore-aksjen viser altså en sterk utvikling, og innenfor en bratt stigende trend som startet sommeren 2016.
 
En videre sterk utvikling signaliseres for aksjen de kommende 3-6 måneder innenfor denne bratt stigende trenden.
 
Aksjen tester nå et viktig teknisk motstandsnivå rundt 30 kroner (jf. diagram nedenfor).
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen så virker et brudd opp i gjennom 30-nivået sannsynlig i løpet av veldig kort tid nå.
 
Et slikt brudd opp i gjennom 30-nivået vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for BW Offshore-aksjen.
 
Det vil da i første omgang signaliseres videre oppgang for aksjen opp mot neste tekniske motstandsnivå av betydning for aksjen, rundt 40 kroner.
 
Det er også etablert en stor omvendt hode-skulder formasjon for BW Offshore-aksjen, og som indikerer et potensiale for aksjen helt opp i mot 80 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
I henhold til den bratt stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor så indikeres også et potensiale for aksjen helt opp i mot 80 kroner på gjerne så kort tid som 6-12 måneder.
 
Når aksjen i dag handles rundt 29,80 kroner så indikeres altså et mulig potensiale for BW Offshore-aksjen på gjerne så mye som 150 prosent på bare 6-12 måneders sikt.
 
Basert på det samlede svært positive tekniske bildet for BW Offshore-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.
 
Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 40 kroner på kort sikt (1-3 måneder), mens vi ser et mulig potensiale for aksjen helt opp i mot 60-80 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
BW Offshore-aksjen er helt klart en av våre favorittaksjer hos Aksjeanalyser.com innenfor energi-sektoren på Oslo Børs.
 
Diagram over kursutviklingen for BW Offshore-aksjen:

Kilde chart: vikingen.se


Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar