hits

Spår dobling for børsmygg-aksje

kommentarer
Foto: Agoro Bytom, kilde: http://borgestad.no/agora-bytom/
 
12.11.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på et av de eldste selskapene notert på Oslo Børs, børsmyggen Borgestad ASA (stiftet i 1904 og børsnotert i 1917).
 
Borgestad ASA må kunne karakteriseres som en børsmygg med en børsverdi etter fredagens kraftige kursoppgang på 19 prosent på nå rundt 200 millioner kroner.
 
Av totalt 172 selskaper notert på Oslo Børs i dag så er det kun 20 selskaper på børsen med lavere børsverdi enn Borgestad med sin børsverdi i dag på rundt 200 millioner kroner.
 
At selskapet er et av selskapene på børsen med lavest børsverdi trenger imidlertid ikke å bety at selskapet og aksjen ikke kan være en interessant kjøpskandidat.
 
Fredag presenterte investeringsselskapet Borgestad ASA sine tall for tredje kvartal.
 
Selskapet kunne da vise til en kraftig forbedring på bunnlinjen fra samme periode året før.
 
Borgestad ASA satser på to segmenter, henholdsvis ildfast industri og eiendom, og selskapet kunne vise til et resultat etter skatt på 4,4 millioner kroner i tredje kvartal 2017, opp fra 0,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor.
 
Begge segmentene bidro til at konsernet fikk en positiv utvikling i driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger på 5,7 millioner kroner fra i fjor til i år.
 
Driftsresultatet økte fra 13,5 millioner kroner til 18,2 millioner kroner, mens inntektene falt med 2,3 millioner kroner til 227,6 millioner kroner i årets tredje kvartal.
 
Meglerhus spår dobling for Borgestad-aksjen
 
Norne Securities tror Borgestad-aksjen har potensiale til å kunne doble seg.
 
- Inntektene var på linje med vårt estimat, mens EBITDA overgikk våre forventninger, drevet av positiv utvikling i segmentet for Ildfast Industri, skriver meglerhuset i en oppdatering, og legger til at eiendomssegmentet var "spot on" deres estimater.
 
Norne-analytikerne skriver at de sannsynligvis vil heve estimatene for EBITDA-marginen for Ildfast Industri-segmentet etter de sterke tredjekvartalstallene. Ellers ventes ingen betydelige estimat-endringer, opplyses det.
 
Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen sin med et kursmål på 106 kroner, og som tilsvarer nær en dobling fra dagens kursnivå for Borgestad-aksjen. 
 
Vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på denne børsmyggen Borgestad ASA, og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer om den videre utviklingen for aksjen.
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 
 
BORGESTAD ASA (Ticker på Oslo Børs: BOR)
 
Stiftet 1904 - Børsnotert 1917
 
Borgestad ASA er et investeringsselskap hvor eiendom og industri utgjør de to største og viktigste virksomhetsområdene. Kjøpesentret Agora Bytom og ildfast produksjonen i Borgestad Industries har størst betydning for konsernet som helhet.
 
Agora Bytom ble åpnet i november 2010.  Kjøpesenteret har et bruttoareal på 52.000 kvadratmeter og et utleieareal på i overkant av 30.000 kvadratmeter. Kjøpesenteret ligger sentralt i Schlesien regionen i byen Bytom sør i Polen, og har en meget sterk markedsposisjon i sitt primære nedslagsfelt. Med flott plasseringen i sentrum av byen, samt kjøpesenterets spesielle arkitektur har Agora Bytom tiltrukket seg mange av de mest populære og anerkjente internasjonale og polske merkevarene.
 
Borgestad Industries utvikler, produserer og leverer ildfaste produkter, installasjoner og konseptløsninger. Borgestad Industries er ledende innen den ildfaste bransjen i Skandinavia og har en global tilstedeværelse innen flere utvalgte applikasjonsområder. Borgestad Industries har kunnskap, erfaring og styrke forankret i lange tradisjoner. Allerede i 1825 startet produksjon av ildfast stein i Höganäs, og fra da av har konsernet vokst og består i dag av flere selskaper innen ildfaste og isolasjonsbetingede virksomheter.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres nettsider her: http://borgestad.no/
 
 
 
Teknisk analyse av Borgestad ASA (BOR):
 
Borgestad-aksjen beveger seg innenfor en langsiktig stigende trend som har vedvart helt tilbake til 80-tallet (jf. diagram nederst i saken her).
 
Aksjen var høyest rundt 230 kroner i hhv. 2007 og 2010/2011.
 
Siden 2011 har aksjen falt kraftig tilbake til lavest en kurs rundt 50 kroner nå før den kraftige oppgangen fredag på rundt 19 prosent, og hvor aksjen fredag endte i 58,75 kroner.
 
Aksjen er da ned med rundt 75 prosent siden toppen i 2011 da aksjen var høyest rundt 230 kroner.
 
Borgestad-aksjen har nå etter dette kraftige fallet siden 2011 kommet ned til nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden (jf. diagram nederst i saken her).
 
I henhold til Volume-By-Price analyser så bør aksjen nå finne god teknisk støtte dette nivået ved 50-60 kroner (jf. volum-støtte diagram i kursdiagrammet nederst i saken her).
 
Et Volume-By-Price diagram viser akkumulert volum i ulike prisområder.
 
Når aksjen faller tilbake ned mot et prisområde med tidligere høyt volum så regnes dette som et mulig støtteområde for aksjen.
 
Du kan lese mer om Volume-By-Price analyser hos Stockcharts.com her...
 
Borgestad-aksjen er nå altså både ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden so har vedvart helt siden 80-tallet, og aksjen finner også betydelig teknisk støtte nå rundt 50-60 kroner i henhold til volume-by-price analyser.
 
Momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD på ukebasis indikerer også at aksjen nå kan stå foran en vending opp på både kort og mellomlang sikt.
Aksjen møter lite teknisk motstand oppover før helt opp mot 110 kroner.
 
Dette sammenfaller således svært godt med Norne Securities sitt kursmål for Borgestad-aksjen ved 106 kroner.
 
Basert på det samlede tekniske bildet for Borgestad-aksjen, og de positive resultatene for selskapet for 3. kvartal, så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Borgestad-aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.
 
Et 'problem' med aksjen er imidlertid at den er altså en av børsmyggene på Oslo Børs, og med liten omsetning i aksjen.
 
Fredag som aksjen ble børsvinneren på Oslo Børs og aksjen steg med hele 19 prosent til 58,75 kroner, så var omsetningen i aksjen på svært moderate 1,9 millioner kroner.
 
Så det største 'problemet' med Borgestad-aksjen er nok den lave omsetningen i aksjen.
 
Men både det fundamentale og det tekniske for selskapet og aksjen indikerer altså at Borgestad-aksjen kan være en god investering rundt dagens kursnivå ved 50-60 kroner.
 
Vi ser hos Aksjeanalyser.com et tilsvarende potensiale for Borgestad-aksjen som det Norne Securities gjør, og altså et potensiale for aksjen opp mot 105-110 kroner på 12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Borgestad-aksjen siden 1980-2017:

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar