hits

Røkke om aksje: "Håpet er at den flerdobles i verdi"

kommentarer
08.10.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det hardt prøvde offshorerederiet Solstad Farstad ASA, og hvor både Røkke og Fredriksen er tungt inne på eiersiden.
 
Kjell Inge Røkke og Aker Capital AS har rundt 58,5 millioner aksjer og med det 20 prosent eierandel i Solstad Farstad ASA, mens det John Fredriksen dominerte Hemen Holding Ltd har rundt 50 millioner aksjer eller cirka 17 prosent eierandel i Solstad Farstad ASA.
 
Kjell Inge Røkke-kontrollerte Ocean Yield kontrollerer i tillegg rundt 8,8 millioner aksjer i Solstad Farstad ASA eller rundt tre prosent av aksjene i det skadeskutte offshorerederiet Solstad Farstad ASA.
 
Til sammen kontrollerer altså Røkke og Fredriksen nå rundt 40 prosent av Solstad Farstad ASA (ticker for aksjen på Oslo Børs: SOFF).
 
Kjell Inge Røkke skrev i sitt årlige aksjonærbrev i april 2017 om investeringen i Solstad Farstad:
 
"Dette er en investering som aldri blir verdt mindre enn null. Håpet er at den flerdobles i verdi."
 
Da Røkke skrev dette i sitt aksjonærbrev i april 2017 så var aksjekursen for Solstad Farstad ASA (ticker på Oslo Børs: SOFF) rundt 11,50 kroner.
 
Siden den gang har det bare gått en vei for Solstad Farstad-aksjen og som i uken som var endte på laveste nivå noensinne ved 6,60 kroner (laveste kurs var onsdag 04. oktober ved 6,52 kroner).
 
Solstad Farstad-aksjen har altså falt med hele 43 prosent siden Røkke sitt aksjonærbrev i april 2017.
 
Tidligere i år, nærmere bestemt onsdag 22. juni markerte unnfangelsen av Solstad Farstad ASA, offshorerederiet som har blitt til etter sammenslåingen av Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply.
 
- I dag markerer starten på et nytt selskap basert på den stolte arven til tre ledende OSV-selskaper (Offshore Supply Vessel). De siste månedene har de tre organisasjonene jobbet sammen med avslutningsprosessen og forberedt den viktige integreringsprosessen.
 
Jeg vil benytte muligheten til å takke alle som har vært involvert og  lagt inn masse innsats de siste månedene. Nå begynner den virkelige jobben da vi må da dra ut de kostnads- og inntektssynergiene som er identifisert, sa CEO i det nyfusjonerte rederiet, Lars Peder Solstad i en børsmelding onsdag. 
 
Solstad Farstad blir det største high-end offshorerederiet i verden med en flåte på totalt 152 offshore-fartøy.
 
Av disse er 33 konstruksjonsskip, 64 forsyningsskip og 55 ankerhåndteringsfartøy. 
 
Ved den omfattende restruktureringen til det nye Solstad Farstad ASA så konverterte flere inn gjeld mot aksjer i denne trekantfusjonen mellom det Kjell Inge Røkke dominerte Solstad Offshore, John Fredriksens Deep Sea Supply, og tidligere Farstad Shipping.
 
Vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på denne skadeskutte aksjen Solstad Farstad, og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer for den videre kursutviklingen nå for aksjen.
 
 
Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...
 
 
Kort om Solstad Farstad ASA:
 
Solstad Farstad has more than 60 years of experience within various shipping segments, and is currently the leading provider of specialized offshore tonnage to the international oil and gas industry. SolstadFarstad is a global company consisting of approximately 150 vessels with more than 3.000 employees. The Company has a worldwide operation, with particular focus on Brazil, North Sea, South East Asia and Africa.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres nettsider her: https://www.solstadfarstad.com/
 
Teknisk analyse av Solstad Farstad (ticker på Oslo Børs: SOFF):
 
Solstad Farstad viser en svært svak utvikling og i en bratt fallende trend.
 
Det er ingen videre tekniske støttenivåer for aksjen da den nå er på all-time low nivåer.
 
Aksjen er imidlertid nå kraftig 'oversolgt' nå i henhold til ulike momentum-indikatorer som RSI og Stochastics mv, og dette indikerer at en kraftig rekyl opp for aksjen kan være nær forestående.
 
Ved en rekyl opp for aksjen så vil denne kunne bli svært kraftig da det er lite teknisk motstand på oppsiden for aksjen før rundt 10-11 kroner.
 
Når aksjen fredag endte i 6,60 kroner, ja så vil altså aksjen kunne stige med hele 50-60 prosent før den møter på særlig teknisk motstand ved en rekyl opp nå.
 
Basert på det samlede tekniske bildet for Solstad Farstad-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen nå som en spennende, men høy-risiko, investering når aksjen nå er ved all-time low rundt 6,60 kroner som aksjen endte i fredag.
 
Vi tror aksjen kan stige 50-60 prosent gjerne i løpet av bare 1-3 måneders sikt, men vi understreker at risikoen er svært høy.
 
Potensialet for aksjen på litt lenger sikt vurderes imidlertid til å være stort fra dagens kursnivå hvis vi ser i et 12 måneders perspektiv.
 
Ja dersom aksjen skulle klare å bryte opp i gjennom det nå viktige tekniske motstandsnivået rundt 11 kroner, så vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen og som da kan stige helt opp mot 20 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Med tanke på dagens aksjekurs som nå altså er ved all-time low ved 6,60 kroner, og med et potensiale til å kunne stige kanskje helt opp mot 20 kroner på 12 måneders sikt.
 
Ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Solstad Farstad-aksjen nå som en svært spennende, men høy risiko, investering ved dette kursnivået nå rundt 6,60 kroner.
 
Vi ser altså muligheter for kanskje så mye som en tredobling for aksjen på kanskje så kort tid som 12 måneders sikt.
 
Det skader heller ikke å ha to svært solide eiere på eiersiden med Røkke som via Aker Capital og Ocean Yield eier tilsammen rundt 23 prosent av Solstad Farstad, og Fredriksen som via Hemen Holding eier rundt 17 prosent av Solstad Farstad.
 
Til sammen eier altså Røkke og Fredriksen via sine selskaper totalt rundt 40 prosent av dette verdens største high-end offshorerederiet i verden med en flåte på totalt rundt 150 offshore-fartøy.
 
Vi mener hos Aksjeanalyser.com at Solstad Farstad-aksjen nå som den er ved all-time low og fredag endte i 6,60 kroner, og selskapet prises nå til under to milliarder kroner.
 
Ja vi er nå helt enige med det Røkke skrev i sitt aksjonærbrev til sine aksjonærer i april 2017 (da aksjen til Solstad Offshore var rundt 11,50 kroner).
 
Ja vi mener nå som Røkke den gang: "Dette er en investering som aldri blir verdt mindre enn null. Håpet er at den flerdobles i verdi."
Diagram over kursutviklingen for Solstad Offshore-aksjen (ticker på Oslo Børs: SOFF):
Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar