hits

Ellevill aksje kan dobles på kort tid

kommentarer
13.09.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på kursraketten Asetek A/S på Oslo Børs (ticker: ASETEK).
 
I dag stiger Asetek-aksjen igjen kraftig og den er i skrivende stund opp med hele 7,86 prosent til 123,50 kroner.
 
Vi hadde for kort tid siden, den 06. september 2017, en positiv analyse av Asetek A/S (ticker: ASETEK) på Oslo Børs.
 
Våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese vår positive analyse av aksjen her for vel en uke siden: "Aksjen har 13-doblet seg - nå kan den dobles igjen"
 
Asetek-aksjen hele 13-doblet seg fra høsten 2015 til høsten 2017, og aksjen steg altså med vanvittige 1.200 prosent i løpet av bare en to års periode.
 
Nå indikerer det samlede svært positive tekniske bildet for Asetek-aksjen at den kan stå foran enda en dobling i løpet av gjerne bare de neste 6-12 måneder. Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her i vår oppdaterte analyse av aksjen i dag hos Aksjeanalyser.com.
 
Vi skrev i vår positive analyse av Asetek-aksjen hos Aksjeanalyser.com for vel en uke siden den 06. september 2017 blant annet følgende:
 
"Etter å ha konsolidert den seneste tiden så er aksjen nå lavt innenfor den bratt stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor. Aksjen kan således nå være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen på.
 
Slik det samlede positive tekniske bildet for Asetek-aksjen fremstår i dag så indikeres imidlertid videre kursoppgang for aksjen, og det både på kort og lang sikt.
 
Vi vurderer altså hos Aksjeanalyser.com Asetek-aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå, og vi har et kursmål for aksjen ved 200-220 kroner på 6-12 måneders sikt."
 
 
Les også om flere andre av våre favorittaksjer hos Aksjeanalyser.com, og i saken her noen av våre favorittaksjer innenfor energisektoren på Oslo Børs, og som vi presenterte i en sak nå nylig den 09. september 2017: "Aksjetipsene som knuste Oslo Børs"
 
Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Asetek-aksjen, og som du kan lese om nedenfor annonsen her...
 
 
 
Kort om Asetek A/S (ticker på Oslo Børs: ASETEK)
 
Asetek is the global leader in liquid cooling solutions for computers.
 
Aseteks server products enable OEMs to offer cost effective, high performance liquid cooling data center solutions.
 
Its PC products are targeted at the gaming and high performance desktop PC segments.
 
With over 3.5 million liquid cooling units deployed, Aseteks patented technology is being adopted by a growing portfolio of OEMs and channel partners.
 
Founded in 2000, Asetek A/S is headquartered in Denmark.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres nettsider her: http://www.asetek.com/
 
Teknisk analyse av Asetek A/S (ticker på Oslo Børs: ASETEK)
 
Asetek-aksjen viser en positiv utvikling innenfor en bratt stigende trend (jf. diagram nederst i saken her), og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen, og det både på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen befinner seg som nevnt i vår forrige positive analyse av aksjen for våre betalende medlemmer den 06. september 2017, nå lavt innenfor denne bratt stigende trenden, og aksjen kan således være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen på nå.
 
Asetek-aksjen har de seneste månedene konsolidert mellom et teknisk støttenivå rundt 100,00 kroner og et teknisk motstandsnivå rundt 130,00 kroner.
 
Et etablert brudd opp i gjennom 130,00-nivået vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
Det vil ved et slikt brudd opp i gjennom 130,00-nivået være lite teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, helt opp mot 200-220 kroner.
 
Aksjen endte tirsdag i 114,00 kroner, og aksjen kan således, og i henhold til den langsiktige stigende trenden, ha et potensiale til å gjerne doble seg igjen fra dagens kursnivå på kanskje bare 6-12 måneders sikt.
 
Det som vil kunne endre det svært positive tekniske bildet for Asetek-aksjen vil være om den skulle bryte ned under det tekniske støttenivået rundt 100 kroner, og etablere seg under det nivået.
 
Slik det samlede positive tekniske bildet for Asetek-aksjen fremstår i dag så indikeres imidlertid videre kursoppgang for aksjen, og det både på kort og lang sikt.
 
Vi vurderer altså hos Aksjeanalyser.com Asetek-aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå, og med et kursmål for aksjen ved 200-240 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
 
 
Kursdiagram over utviklingen for Asetek-aksjen:
Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar