hits

Aksjetipsene som knuste Oslo Børs

kommentarer
09.09.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på energi-sektoren på Oslo Børs (energi-sektoren på Oslo Børs består av totalt cirka 60 selskaper), og så funnet frem til våre i dag 15 favorittaksjer på 6-12 måneders sikt innenfor energi-sektoren på Oslo Børs.
 
Du kan lese mer om Oslo Børs Energy Indeks (OSLENX), og hvilke selskaper som inngår i denne energi-indeksen på Oslo Børs her...
 
Vi hadde for cirka ni måneder siden en tilsvarende stor analysesak hos Aksjeanalyser.com for våre betalende medlemmer, og hvor disse 15 favorittaksjene nå i snitt har steget med hele 30 prosent på ni måneder som du kan lese mer om lenger ned i saken her.
 
Våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese vår omfattende analysesak den gang 04. desember 2016 her: "Våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs"
 
Det tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå at denne kan stå foran en videre oppgang i ukene og månedene som kommer etter å ha konsolidert den seneste tiden nå mellom 50 og 53 dollar.
 
Les også vår analyse av oljeprisen her for få dager siden, onsdag 06. september: "Oljeprisen over viktig nivå: kan nå stige kraftig"
 
Les gjerne også vår analyse av Oslo Børs nylig her fra den 05. september 2017: "Oslo Børs kan nå stige 3 x normalt"
 
Vi har nå sett nærmere igjen hos Aksjeanalyser.com på energi-sektoren på Oslo Børs, og funnet frem til våre i dag 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs på 6-12 måneders sikt.
 
Dette er altså de 15 aksjer vi mener kan være blant aksjene i energi-sektoren på Oslo Børs med det største potensialet i de kommende 6-12 måneder.
 
Flere av disse 15 favorittaksjene våre innen energi-sektoren ser vi en mulig dobling for i løpet av de neste 6-12 måneder.
 
Vi gjorde altså stor suksess hos Aksjeanalyser.com med en tilsvarende og omfattende analysesak for ni måneder siden, den 04. desember 2016, og hvor vi da som nå presenterte våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs med 6-12 måneders sikt.
 
Fasit nå ni måneder senere er at disse 15 favorittaksjene vi anbefalte våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com for ni måneder siden i vår omfattende analysesak den gang 04. desember 2016: "Våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs"
 
Ja disse 15 favorittaksjene våre hos Aksjeanalyser.com innenfor energi-sektoren på Oslo Børs har nå i snitt de seneste ni måneder steget med hele 29,9 prosent.
 
Til sammenligning så er Oslo Børs Energi indeks (OSLENX) i samme seneste ni måneders periode opp med bare beskjedne 3,1 prosent, mens Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) er opp i perioden med 13,4 prosent.
 
Les også fra fredag 08. september 2017: "Nyhet kan sende aksje til himmels"
 
Nå har vi altså i dag, og for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, sett nærmere igjen på energi-sektoren på Oslo Børs, og funnet frem til de 15 aksjer vi nå tror har det største potensialet de neste 6-12 måneder.
 
Vi presenterer nedenfor her, og gratis for alle å lese på vår tilknyttede blogg her til Aksjeanalyser.com, fem av disse 15 favorittaksjene våre nå innenfor energi-sektoren på Oslo Børs for de kommende 6-12 måneder.
 
For å få tilgang til alle våre analyser hos Aksjeanalyser.com m.m. så må man være betalende medlem.
 
Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 

Nedenfor her følger teknisk analyse av fem av våre 15 favorittaksjer nå hos Aksjeanalyser.com innenfor energi-sektoren på Oslo Børs, og for de kommende 6-12 måneder:

 

Teknisk analyse av Archer Ltd. (ticker: ARCHER)

Archer viser også en positiv utvikling innenfor en stigende trend som startet tidlig i 2016.
 
Videre kursoppgang signalisers også for Archer-aksjen på både kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen er nå ned mot støttenivået ved nedre trendlinje i den stigende trenden, og aksjen kan således være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen ved nå.
 
Aksjen vil møte på noe teknisk motstand rundt toppen fra tidlig i 2017 da aksjen var høyest rundt 18,00 kroner.
 
Deretter vil det være begrenset med teknisk motstand for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, opp mot 35,00 kroner.
Aksjen endte fredag i 10,30 kroner.
 
Vi vurderer hos Aksjeanalyser.com Archer-aksjen som en av de mest spennende aksjene innenfor både energi-sektoren på Oslo Børs, men også på Oslo Børs generelt nå.
 
Vi ser et potensiale for Archer-aksjen helt opp mot 30,00-35,00 kroner på 12 måneders sikt.
 
På noe kortere sikt (3-6 måneder) så ser vi et potensiale for aksjen opp mot 18,00-20,00 kroner.
 
Archer-aksjen er altså en av våre favoritt-aksjer innenfor både energi-sektoren på Oslo Børs, og på Oslo Børs generelt på 6-12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Archer-aksjen:

Teknisk analyse av DNO-aksjen (ticker: DNO)
 
DNO viser en sterk utvikling, og aksjen har nå utløst et kraftig teknisk kjøpssignal etter å ha brutt opp i gjennom et svært viktig og betydelig teknisk motstandsnivå rundt 10,00 kroner.
 
Videre sterk kursoppgang ventes nå for aksjen på både kort og mellomlang sikt.
 
I første omgang indikerer nå det tekniske bildet for DNO-aksjen et potensiale for aksjen på 1-3 måneders sikt opp mot 16,00-19,00 kroner.
 
På litt lenger sikt (6-12 måneder) så indikeres et potensiale for aksjen opp mot tidligere topper fra 2014 da aksjen var rundt 25 kroner.
 
Fredag endte DNO-aksjen i 12,25 kroner og aksjen kan således være en doblingskandidat på 6-12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for DNO-aksjen:

Teknisk analyse av Kværner (ticker: KVAER)
 
Kværner viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend, og som startet i slutten av 2015.
 
Videre kursoppgang signaliseres for Kværner-aksjen både på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen konsoliderer i det korte bildet mellom et teknisk støttenivå rundt 10 kroner og et teknisk motstandsnivå rundt 12 kroner.
 
Et etablert brudd opp i gjennom 12-nivået vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Kværner-aksjen.
 
Det vil ved et slikt etablert brudd opp i gjennom 12-nivået signaliseres videre kursoppgang for aksjen opp mot tidligere topper fra 2012/2013 da aksjen var høyest rundt 18,00 kroner.
 
Fredag endte Kværner-aksjen i 11,50 kroner, og aksjen kan således slik vi vurderer det hos Aksjeanalyser.com, og basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen.
 
Ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at Kværner aksjen har et potensiale til å kunne stige med over 50 prosent på 6-12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Kværner-aksjen:

Teknisk analyse av Odfjell Drilling (ticker: ODL)
 
Odfjell Drilling viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend, og en fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen møter nå på lite teknisk motstand før opp mot 32,00-35,00 kroner.
 
I henhold til den stigende trenden så indikeres et potensiale for aksjen helt opp mot 45-50 kroner på 12 måneders sikt.
 
Aksjen endte fredag i 25,50 kroner, og kan således da være en doblingskandidat på 12 måneders sikt i henhold til den stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor.
 
Aksjen får en naturlig plass igjen hos Aksjeanalyser.com og i blant våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs for de neste 6-12 måneder.
 
Diagram over kursutviklingen for Odfjell Drilling-aksjen:

Teknisk analyse av Questerre Energy (ticker: QEC)
 
Questerre Energy viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend, og aksjen vil ved et etablert brudd nå opp i gjennom 6,50-nivået utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal.
 
Neste tekniske motstandsnivå for aksjen vil da være opp mot 9-10 kroner.
 
Dersom aksjen også skulle bryte opp i gjennom og etablere seg over 10,00-nivået så vil aksjen ha potensiale til å kunne stige helt opp mot tidligere topper rundt 25,00 kroner.
 
Aksjen fremstår som en svært spennende kjøpskandidat og får en naturlig plass blant våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs hos Aksjeanalyser.com for neste 6-12 måneders periode.
 
Diagram over kursutviklingen for Questerre Energy-aksjen:
 

Dette var altså fem av våre totalt 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs på 6-12 måneders sikt nå, og for å få tilgang til alle våre analyser hos Aksjeanalyser.com så må man være betalende medlem.

Kilde Charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar