hits

Oljeprisen over viktig nivå: kan nå stige kraftig

kommentarer
06.09.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på oljeprisen (Brent Spot), og som i dag bryter opp i gjennom et svært viktig teknisk nivå rundt 53,00 dollar. Oljeprisen (Brent Spot) er i skrivende stund onsdag formiddag opp 1,08 prosent til 54,20 dollar per fat.
 
Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her under vår tekniske analyse av oljeprisen i dag hos Aksjeanalyser.com
 
I går så vi hos Aksjeanalyser.com nærmere på Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX), og som du kan lese her: "Oslo Børs kan nå stige 3 x normalt"
 
Så har vi i dag altså sett nærmere igjen på oljeprisen hos Aksjeanalyser.com, og som i skrivende stund onsdag formiddag er opp 1,08 prosent til 54,20 dollar (Brent Spot).
 
Det er nå i ferd med å utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen, og som da indikerer at oljeprisen nå kan stå foran videre oppgang på kort og mellomlang sikt.
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):
 
Oljeprisen (Brent Spot) har nå brutt opp i gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt USD 53,00, og det utløses med dette et kraftig positivt teknisk signal for den videre utviklingen for oljeprisen på kort og mellomlang sikt.
 
Ja videre oppgang for oljeprisen signaliseres nå både på helt kort sikt og på mellomlang sikt.
 
Oljeprisen bør nå finne god teknisk støtte ved korreksjoner ned i området rundt USD 52,00-53,00.
 
På opp siden så er neste tekniske motstandsnivå av større betydning for oljeprisen (Brent Spot) nå rundt USD 56,00-57,00.
 
Et etablert brudd opp i gjennom USD 57,00-nivået vil føre til ytterligere et kraftig positivt tekniske signal for oljeprisen, og som da ved et slikt brudd opp i gjennom USD 57,00-nivået, vil ha potensiale til å kunne stige helt opp mot USD 70,00-80,00 på en 6-12 måneders sikt.
 
Det samlede tekniske bildet for oljeprisen er nå helt klart positivt, og det både på kort og mellomlang sikt.
 
På helt kort sikt (1-2 uker) så signaliseres nå videre oppgang for oljeprisen opp for en test av det neste viktige tekniske motstandsnivået for oljeprisen, og som nå er opp mot USD 57,00.
 
På 6-12 måneders sikt så indikerer den langsiktige positive trenden som oljeprisen nå beveger seg innenfor (jf. ukediagram for Brent Spot nederst i saken her), at oljeprisen nå har et potensiale til å kunne stige helt opp mot USD 70,00-80,00 på 6-12 måneders sikt.
 
Basert på dette positive tekniske bildet for oljeprisen så har vi igjen hos Aksjeanalyser.com begynt å se nærmere nå på hvilke aksjer som kan være blant de mest interessante med tanke på en forventning om stigende oljepris fremover, og hvor vi i går hadde en analyse av en av de aksjene vi mener er blant aksjene innen olje- og offshore sektoren som kan ha størst potensiale ved en stigende oljepris i tiden fremover.
 
Våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese om denne aksjen i en analyse publisert på Aksjeanalyser.com her i går: "Kanskje en av aksjene med størst potensiale på Oslo Børs nå"

Diagram over utviklingen for oljeprisen (øverste diagram er et dagdiagram og nederste diagram et ukediagram):
Kilde charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar