hits

Aksjen kan doble seg i rekordfart

kommentarer
 
03.09.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på hydrogen-selskapet NEL ASA (ticker: NEL), og det positive tekniske bildet for aksjen indikerer at aksjen har potensiale til å kunne doble seg i rekordfart.
 
Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her i vår oppdaterte tekniske analyse i dag hos Aksjeanalyser.com av Nel-aksjen.
 
Nel kunne i en børsmelding i sommer, nærmere bestemt den 13. juni 2017, melde om at selskapet hadde inngått en rammeavtale med H2V Product. 
 
Avtalen omfatter design, konstruksjon og vedlikehold av hydrogenfabrikker.
 
Den første kontrakten er på rundt 450 millioner kroner, og kan øke til minimum 3,15 milliarder kroner for seks andre H2V Product fabrikker i Frankrike.
 
Den første fabrikken vil bli utviklet fra 2018 til 2020.
 
Målet videre er å fortsette å legge til ytterligere produksjonslinjer i perioden 2020 til 2025 for å nå minimum 3,15 milliarder kroner.
 
H2V PRODUCT er et datterselskap av Alain Samson-eide SAMFI-INVEST Group.
 
Nel-aksjen hoppet naturlig nok kraftig opp på denne store kontraktnyheten som kom den 13. juni 2017, og hvor aksjen endte dagen opp med hele 35 prosent til 2,26 kroner.
 
Samme dag som Nel kom med denne nyheten så gjentok meglerhuset Norne Securities ifølge Reuters en kjøpsanbefaling på NEL. Kursmålet er på 5 kroner, og som er 112 prosent over fredagens sluttkurs for Nel-aksjen ved 2,36 kroner.
 
Den kraftige oppgangen fortsatte så i gjennom sommeren og aksjen var helt oppe i 2,85 kroner den 10. august, men så har aksjen fått en korreksjon ned igjen den seneste tiden og NEL-aksjen endte fredag i 2,36 kroner.
 
Aksjen har dermed korrigert ned med rundt 17 prosent siden toppen i august da aksjen var rundt 2,85 kroner.
 
Vi har nå i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for NEL-aksjen, og hva dette indikerer for den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover.
 
 
Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...
 

Kort om Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL)
 
NEL ASA er det første dedikerte hydrogenselskapet listet på Oslo Børs. Selskapet har sine røtter fra hydrogenaktivitetene til Norsk Hydro, som dateres tilbake til 1927.
 
Nels hovedprodukter er hydrogenproduksjonsanlegg for industri og energiformål, hydrogenstasjoner for transportsektoren, samt lagringsløsninger for fornybar energi. Selskapet har også en rekke patenter relatert til tester for tidlig sykdomsdiagnostisering.
 
Du finner mer informasjon om Nel ASA på deres nettsider her: http://www.nelhydrogen.com

Teknisk analyse av Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL)
 
Nel-aksjen viser en positiv utvikling i det lange bildet innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram nederst i saken her), og som startet helt i slutten av 2013.
 
Aksjen har det seneste cirka ett år nå konsolidert innenfor en stor rektangel konsolideringsformasjon, og mellom et teknisk støttenivå rundt 2,00 kroner, og et teknisk motstandsnivå rundt 3,00 kroner.
 
Les mer om slike store rektangel-konsolideringsformasjoner i vår sak her i fra den 30. august 2017: "Børs: signalene du kan bli rik av"
 
Et etablert brudd opp i gjennom 3,00-nivået vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for Nel-aksjen.
 
Basert på den underliggende positive trenden for aksjen og det samlede positive tekniske bildet for aksjen samt en positiv nyhetsstrøm fra selskapet den senere tiden.
 
Ja så tror vi hos Aksjeanalyser.com at et slikt brudd opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt 3,00 kroner, og som altså vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, gjerne nå er nært forestående.
 
Etter den seneste korreksjonen ned for Nel-aksjen så påtreffer aksjen nå et betydelig teknisk støttenivå rundt 2,25-2,35 kroner, og hvor aksjen nå også bør finne god teknisk støtte ved 200-dagers glidende gjennomsnitt (200-dagers glidende gjennomsnitt er i dag rundt 2,25 kroner).
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Nel-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av Nel-aksjen.
 
Nel-aksjen er for øvrig en av Aksjeanalyser.com sine 20 favorittaksjer for 2017, og som våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese om her i en større analysesak den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
Vi skrev den gang i vår analyse av Nel-aksjen den 25. desember 2016 blant annet:
 
"NEL ASA (NEL) viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og som startet tilbake i 2013. Etter å ha fått en korreksjon ned i 2016 så befinner aksjen seg nå ved støttenivået ved nedre trendlinje i denne langsiktige stigende trenden.
 
Aksjen kan således være ved et gunstig nivå nå å kjøpe aksjen ved. Aksjen finner også betydelig teknisk støtte i området rundt 1,85-2,00 kroner.
 
Fredag før jul endte aksjen i 2,06 kroner.
 
På opp siden så er det i første omgang noe teknisk motstand rundt 2,95-3,00 kroner. Ved et etablert brudd opp i gjennom 3,00-nivået så vil det utløses et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
Aksjen møter imidlertid på en del teknisk motstand opp mot tidligere topp helt i begynnelsen av januar 2016, rundt 5,50 kroner.
 
NEL ASA er altså en av våre favorittaksjer på Oslo Børs for 2017 hos Aksjeanalyser.com. Vi ser et potensiale for aksjen opp i mot 5,50 kroner på 6-12 måneders sikt."
 
Nel-aksjen, og som altså var ved 2,06 kroner den gang 25. desember 2016 da vi tok aksjen med blant våre 20 favorittaksjer for 2017 og med et kursmål ved 5,50 kroner på 6-12 måneders sikt.

Ja Nel-aksjen steg allerede i slutten av februar 2017 helt opp til 3,00-nivået, og en oppgang på rundt 50 prosent fra vår anbefaling av aksjen den 25. desember 2016 da vi tok Nel-aksjen med blant våre 20 favorittaksjer for 2017 hos Aksjeanalyser.com

Siden toppen i februar så falt imidlertid Nel-aksjen tilbake igjen, og fortsatt konsolideringen mellom støttenivået rundt 2,00 kroner og motstandsnivået rundt 3,00 kroner.

Nå tror vi altså hos Aksjeanalyser.com på et gjerne nært forestående brudd opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået for aksjen rundt 3,00-nivået, og som da vil utløse et svært kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
Vi tror hos Aksjeanalyser.com at Nel-aksjen ved et slikt etablert brudd opp i gjennom 3,00-nivået i løpet av gjerne så kort tid som bare 3-6 måneder da kan komme til å stige helt opp mot 5,00-5,50 kroner som da vil være neste tekniske motstandsnivå av større betydning for aksjen.
 
Fredag endte Nel-aksjen i 2,36 kroner, og Aksjeanalyser.com (og i likhet med Norne Securities som nevnt lenger opp i saken her) mener altså nå at Nel-aksjen er en doblingskandidat fra dagens kursnivå.
 
Ja vi vurderer hos Aksjeanalyser.com, og altså i likhet med Norne Securities, at Nel-aksjen nå gjerne er en av de heteste doblingskandidatene på Oslo Børs for tiden.
 
Aksjeanalyser.com mener at Nel-aksjen ved et etablert brudd opp i gjennom det viktige 3,00 kroner nivået kan ha potensiale til å kunne doble seg på gjerne så kort tid som i løpet av bare 3-6 måneders sikt.
 

Diagram over kursutviklingen for Nel-aksjen (øverst dag-diagram, nederst uke-diagram):

Kilde charts: vikingen.se


Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar