hits

Aksjen kan nå eksplodere og mangedobles

kommentarer
20.08.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på energiselskapet Questerre Energy Corporation (ticker på Oslo Børs: QEC), og hvor det i uken som gikk ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
Det samlede positive tekniske bildet for aksjen og det kraftige tekniske kjøpssignal som ble utløst for aksjen nå i uken som gikk indikerer at aksjen kan stå foran en kraftig kursoppgang på både kort og mellomlang sikt.
 
Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her under vår tekniske analyse av Questerre Energy-aksjen her hos Aksjeanalyser.com i dag.
 
Questerre Energy er et E&P selskap med eiendeler i Canada og USA. Hoveddelen av selskapets produksjon kommer fra Montney i Canada, hvor Questerre har potensial til å øke produksjonen betydelig over de neste årene.
 
Selskapet har også en betydelig eierandel i et stort gassfunn i Quebec, Canada, som er avhengig av godkjennelse fra myndighetene for å bli bygget ut.
 
Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Questerre-aksjen, og som for øvrig er en av våre 20 favorittaksjer for 2017 som våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese om her i en større analysesak publisert den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
 
 
Questerre Energy Corp. (ticker på Oslo Børs: QEC)
 
Questerre is actively engaged in the acquisition, exploration, and development of oil and gas projects, in specific non-conventional projects such as tight oil, oil shale, shale oil and shale gas. Questerre holds assets in Alberta, Saskatchewan, Manitoba and Quebec Canada as well as in Utah in the United States.
 
The Company has base production and reserves in the tight oil bakken/torquay of southeast Saskatchewan.
 
It is bringing on production from its lands in the heart of the high-liquids Montney shale fairway.
 
It is a leader on social license to operate issues for its giant Utica shale gas discovery in Quebec.
 
Questerre is a believer that the future success of the oil and gas industry depends on a balance of economics, environment and society. We are Committed to being transparent and are respectful that the public must be part of making the important choices for our energy future.
 
Questerre's Common shares trade on the Toronto stock exchange and Oslo stock exchange under the symbol QEC.

 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.questerre.com/
 
Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!
 
Teknisk analyse av Questerre Energy Corp. (ticker på Oslo Børs: QEC):
 
Questerre Energy har den seneste uken utløst et kraftig teknisk kjøpssignal.
 
Aksjen har brutt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 5,50 kroner, og det er med dette altså utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for Questerre Energy.
 
Aksjen har brutt opp i fra en stor triangel konsolideringsformasjon, og dersom aksjen nå i uken som kommer etablerer seg over det nå viktige 5,50-nivået.
 
Ja så vil videre kraftig kursoppgang for aksjen signaliseres på både kort og mellomlang sikt.
 
Det kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for Questerre Energy-aksjen indikerer i første omgang et potensiale for aksjen opp mot nivået fra slutten av 2016 da aksjen var rundt 9,00 kroner.
 
Fredag endte aksjen i 5,70 kroner, og det kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for Questerre Energy-aksjen indikerer altså at aksjen kan ha et potensiale på nesten 60 prosent. Dette gjerne på bare 3-6 måneders sikt.
 
Dersom aksjen skulle bryte opp i gjennom 9,00-nivået så vil et nytt kraftig teknisk kjøpssignal utløses for Questerre Energy-aksjen, og som da kan ha potensiale til å stige helt opp mot tidligere topper fra 2008 og 2010 da aksjen var høyest rundt 30,00 kroner.
 
Dersom Questerre Energy-aksjen skulle stige helt opp mot tidligere topper fra 2008 og 2010 da aksjen altså var høyest rundt 30,00 kroner, så vil det innebære rundt en femdobling av aksjekursen fra dagens kursnivå.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Questerre Energy-aksjen, og det nå i uken som gikk kraftige tekniske kjøpssignal som ble utløst for aksjen.
 
Ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Questerre Energy som en spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå.
 
Questerre Energy er som nevnt også en av våre 20 favorittaksjer hos Aksjeanalyser.com for 2017, og som våre betalende medlemmer kunne lese om her i en større analysesak publisert den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
 

Diagram over kursutviklingen for Questerre Energy Corp. (Øverst: dagdiagram, Nederst: ukediagram):
Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar