hits

Facebook-aksjen stiger til himmels

kommentarer

27.07.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Facebook-aksjen, og som stiger kraftig i dag etter å ha lagt frem knallresultater for andre kvartal.
 
Det er 17. kvartalet på rad at Facebook slår forventningene til kvartalsresultatene for selskapet.
 
Selskapet rapporterer en betydelig vekst på bunnlinjen. Resultat etter skatt er på 3,89 milliarder dollar for årets andre kvartal, mot et resultat på 2,28 milliarder dollar i tilsvarende periode i fjor.
 
Resultat per aksje var 1,32 dollar, opp fra 0,78 dollar, ifølge Dow Jones Newswires. Analytikere estimerte på forhånd et resultat på 1,12 dollar per aksje.
 
Aksjen stiger kraftig ved åpning i dag, og er i skrivende stund opp 5,79 prosent til ny all-time high kurs ved 175,19 dollar.
 
Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Facebook-aksjen, og som vi allerede den 20. November i fjor hadde en positiv analyse av hos Aksjeanalyser.com.
 
Vi skrev i vår tekniske analyse av Facebook-aksjen den gang at vi mente aksjen var kommet ned til et interessant nivå å kjøpe den på etter at den da hadde fått en korreksjon ned i fra rundt 135 dollar til rundt 117 dollar.
 
I dag rundt åtte måneder senere etter vår positive analyse av Facebook-aksjen den gang så er aksjen nå opp med hele 50 prosent.
 
Du kan lese vår positive analyse av Facebook-aksjen den gang fra den 20. November 2016 her...
 
 
Vi har så i dag sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Facebook-aksjen, og som du kan lese mer om nedenfor annonsen her...
 
 
Teknisk analyse av Facebook Inc. (Ticker på Nasdaq-børsen: FB):
 
Slik vi skrev om i vår forrige analyse av Facebook-aksjen så beveger aksjen seg innenfor en langsiktig stigende trend.
 
Ved vår forrige, og positive analyse av aksjen, så var den etter en korreksjon fra rundt 135 dollar og ned til rundt 115-117 dollar, kommet ned til et betydelig teknisk støttenivå ved nedre trendlinje i den langsiktige stigende trenden.
 
I dag, og etter at aksjen siden vår positive analyse den gang for rundt åtte måneder siden, har steget med rundt 50 prosent nå.
 
Ja så er aksjen nå kommet opp mot motstandsnivået ved øvre trendlinje i denne langsiktige stigende trenden.
 
Aksjen har i skrivende stund brutt opp i gjennom øvre trendlinje, og dersom aksjen skulle klare å etablere seg over øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden nå så vil det indikere videre kursoppgang for aksjen i tiden fremover.
 
Det vil derimot om aksjen skulle falle tilbake i dagene som kommer og under 170 dollar igjen indikeres at aksjen gjerne står foran en konsolidering, og kanskje en kortsiktig korreksjon ned.
 
Slik vi hos Aksjeanalyser.com vurderer det tekniske bildet for Facebook-aksjen nå så kan det gjerne være greit for dem som sitter med solide gevinster i aksjen å sikre noen av disse rundt disse kursnivåene her.
 
Vi ser altså en mulig konsolidering, og kanskje en kortsiktig korreksjon ned for Facebook-aksjen på kort sikt.
 
Aksjen er nå også overkjøpt i henhold til momentum-indikatorer som RSI og Stochastics etter den kraftige kursoppgangen den seneste tiden, og som indikerer at aksjen kan stå foran en konsolidering og kanskje en kortsiktig korreksjon ned i løpet av den nærmeste tiden nå.
 

Diagram over kursutviklingen for Facebook-aksjen:

Kilde chart: vikingen.se
Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko.
 
Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer
 
Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar