hits

Tesla-aksjen eksploderer

kommentarer

06.06.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Tesla-aksjen, og som stiger til stadig nye høyder.
 
Mandag steg Tesla-aksjen til ny høyeste notering, og aksjen endte opp 2,20 prosent til 347,32 dollar.
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com hatt flere positive analyser av Tesla-aksjen siden i fjor høst.
 
Allerede her den 05. november 2016 hadde vi en positiv analyse av Tesla-aksjen: «Tesla aksjen kan 30 til 50 doble seg»
 
Ved vår analyse den gang for syv måneder siden så var Tesla-aksjen i USD 187,00, mens den i går altså endte i USD 347,32.
 
Tesla-aksjen har da altså steget med hele 86 prosent de seneste syv måneder siden vår positive analyse av Tesla-aksjen den gang hos Aksjeanalyser.com.
 
Vi hadde videre en positiv analyse igjen av Tesla-aksjen her den 08. januar 2017: «Tesla-aksjen kan eksplodere i 2017»
 
Den gang var aksjen i USD 229,00, mens den i går altså endte i USD 347,32. Aksjen har således steget med over 50 prosent siden den gang.
 
Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!
 
I dag har vi altså sett nærmere igjen på Tesla-aksjen, og hvor det nå er utløst nye tekniske kjøpssignaler for aksjen.
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 
 
Teknisk analyse av Tesla Inc. (Ticker på Nasdaq-børsen: TSLA):
 
Tesla-aksjen viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram nedenfor).
 
En videre positiv utvikling signaliseres for aksjen innenfor denne langsiktige stigende trenden, og det både på kort og lang sikt.
 
Aksjen utløste nylig et kraftig teknisk kjøpssignal da den brøt opp i gjennom, og har etablert seg over, et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt USD 300,00-nivået.
 
Det er nå lite teknisk motstand for videre kursoppgang for Tesla-aksjen innenfor den langsiktige stigende trenden.
 
Det ble altså utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for Tesla-aksjen da den brøt opp i gjennom USD 300,00-nivået, og det i fra en stor rektangel konsolideringsformasjon.
 
Tesla-aksjen hadde da konsolidert mellom et støttenivå rundt USD 180,00 og et motstandsnivå opp mot USD 300,00-nivået i hele tre år.
 
Tesla-aksjen hadde en tilsvarende lengre tids konsolideringsfase i 2011 og 2012 (jf. diagram nedenfor).
 
Det som kjennetegner slike store rektangel konsolideringsformasjon, og når det kommer et brudd opp i fra slike, det er at det ofte kommer en svært kraftig kursoppgang videre deretter.
 
Dette har vi skrevet om i våre tidligere positive analyser av både Tesla-aksjen og andre aksjer, og nå indikerer altså det tekniske bildet for Tesla-aksjen at den kan stå foran en videre kraftig oppgang både på kort og lang sikt.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden som Tesla-aksjen nå beveger seg innenfor så indikeres et potensiale for aksjen helt opp  mot USD 1.000-1.300 på gjerne bare et par års sikt.
 
I går endte altså aksjen i USD 347,32, og det tekniske bildet for Tesla-aksjen indikerer altså at den kan ha potensiale til å flerdoble seg, og det i løpet av gjerne bare et par års sikt nå.
 
Hvis man synes det virker voldsomt at Tesla-aksjen skal kunne flerdoble seg i løpet av et par års sikt.
 
Ja så la oss se tilbake på hva som skjedde med aksjen sist den brøt opp i fra en slik lengre tids stor rektangel konsolideringsformasjon som den brøt opp i fra i begynnelsen av 2013.
 
Den gang så steg aksjen da i fra rundt USD 40,00 og helt opp til USD 260,00, og det i løpet av bare ett år!
 
Tesla-aksjen altså mer enn seksdoblet seg den gang, og det i løpet av bare ett års tid.
 
Det finnes mange skeptikere til Tesla-aksjen og som mener den er kraftig overvurdert og som viser til at de ikke tjener penger på disse Tesla-bilene sine.
 
Det disse skeptikerne til Tesla-aksjen synes å ikke ta med i sine regnestykker er for eksempel hvilket enormt potensiale Tesla har i årene fremover både innenfor selvkjørende taxier, El-lastebiler (som Tesla-sjef Elon Musk har annonsert at de vil lansere sin første av allerede i september), og Tesla's Hyperloop tog og som kan revolusjonere transport slik vi kjenner den i dag.
 
Bare når det gjelder selvkjørende taxier så kan det være et enormt potensiale for Tesla i årene fremover nå, og som du kan lese mer om her...
 
Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i dag våre tidligere positive analyser av Tesla-aksjen, og som vi mener kan ha potensiale til å flerdoble seg i løpet av de neste par årene.
 

Diagram over kursutviklingen for Tesla-aksjen (ticker på Nasdaq-børsen: TSLA): 

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko.
 
Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer
 
Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar