hits

Aksjen opp med utrolige 15320 %

kommentarer

19.04.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på en del av de gamle traverne på Oslo Børs, og som altså er blant aksjene som har vært lengst notert på Oslo Børs.
 
Disse tolv aksjene på Oslo Børs vi har sett nærmere på i dag har vist svært forskjellig utvikling i disse årene de har vært notert på Oslo Børs.
 
En av aksjene (Orkla) har steget med vanvittige 15.320 prosent siden 1980 og frem til i dag, mens en annen aksje (Farstad Shipping) har stupt med hele 99 prosent siden 1985 og frem til i dag.
 
De tolv aksjene vi i dag har sett nærmere på hos Aksjeanalyser.com er som følger:
 
 • Atea (tidligere Merkantildata: 1968-2003 og Ementor: 2003-2009) (ticker: ATEA)
 • Bonheur (ticker: BON)
 • Farstad Shipping (ticker: FAR)
 • Hafslund Ser. A (ticker: HNA)
 • Norsk Hydro (ticker: NHY)
 • Norske Skogindstrier (ticker: NSG)
 • Odfjell Ser. A (ticker: ODF)
 • Olav Thon (ticker: OLT)
 • Orkla (ticker: ORK)
 • Tomra Systems (ticker: TOM)
 • Veidekke (ticker: VEI)
 • Wilh.Wilhelmsen Holding Ser. A (ticker: WWI)
Du kan nedenfor i saken her lese en del av våre tekniske analyser av noen av disse tolv aksjene vi i dag hos Aksjeanalyser.com har sett nærmere på , og du kan også se diagrammer over den historiske kursutviklingen for disse aksjene.
 
For å få tilgang til alle våre analyser hos Aksjeanalyser.com så må du være betalende medlem.
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 
 
Hafslund Ser. A (ticker: HNA)
 
Hafslund-aksjen er en aksje som har vist en svært sterk utvikling siden begynnelsen av 1980-tallet da aksjen var rundt 1,00 kroner.
 
Aksjen har vært høyest i 168,00 kroner i 2007, og den handles i dag til en kurs rundt 90,00 kroner.
 
Aksjen beveger seg innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden.
 
Aksjen brøt for en tid tilbake opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 80,00 kroner, og det ble med dette utløst et nytt teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
Det tekniske bildet for aksjen indikerer at den gjerne har potensiale til å stige opp mot tidligere topp rundt 165,00-170,00 kroner på 1-2 års sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Hafslund-aksjen siden 1980 og frem til i dag:

Norsk Hydro (ticker: NHY)
 
Norsk Hydro er en annen aksje som har vist en meget sterk utvikling siden begynnelsen av 1980-tallet.
 
Aksjen steg fra en kurs rundt 1,30 kroner i 1982 til en topp rundt 80,00 kroner i 2007.
 
I dag handles aksjen rundt 49,00 kroner.
 
Aksjen viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden.
 
Aksjen har nylig utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal etter å ha brutt opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 47,00 kroner.
 
Videre oppgang signaliseres for aksjen både på kort og lang sikt innenfor den stigende trenden.
 
Det tekniske bildet for aksjen indikerer at den i første omgang har potensiale til å stige opp mot tidligere topper rundt 80,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden for aksjen så indikeres et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 150,00-200,00 kroner på et par års sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Norsk Hydro-aksjen siden 1980 og frem til i dag:
Orkla-aksjen har vist en meget sterk utvikling siden begynnelsen av 1980-tallet, og aksjen har steget med vanvittige 15.320 prosent siden den var rundt 0,50 kroner i 1980.
 
I dag handles aksjen rundt 77,00 kroner, men har høyest vært i 118 kroner i 2007.
 
Aksjen viser altså en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne stigende trenden i tiden fremover.
 
I første omgang indikeres et potensiale for aksjen opp mot tidligere topp rundt 115,00-120,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Orkla-aksjen siden 1980 og frem til i dag:

Tomra Systems (ticker: TOM)
 
Tomra er en annen av de gamle traverne på Oslo Børs som har vist en svært volatil, men meget sterk utvikling siden midten av 1980-tallet.
 
Aksjen steg fra en bunn rundt 0,80 kroner i 1986, og til en topp rundt 200,00 kroner i 2000.
 
I dag handles aksjen rundt 100,00 kroner.
 
Aksjen viser altså en positiv utvikling, og en langsiktig stigende trend som indikerer videre oppgang for aksjen på kort og lang sikt.
 
I første omgang indikeres et potensiale for aksjen opp mot tidligere topp rundt 200,00 kroner på 1-2 års sikt.
 
Et etablert brudd opp i gjennom 100,00-nivået vil utløse et nytt teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
Diagram over kursutviklingen for Tomra-aksjen siden 1985 og frem til i dag:
Kilde charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar