hits

Fredriksen-aksje opp 250 prosent

kommentarer

10.04.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group (GOGL).
 
Golden Ocean Group (GOGL) stiger videre på Oslo Børs i dag, og aksjen er mandag formiddag opp 3,11 prosent til 74,50 kroner.

Fredriksen-aksjen har hatt en svært sterk utvikling de seneste månedene, og hittil i år er Golden Ocean-aksjen nå opp med solide 80 prosent, og aksjen er med dette en av børsvinnerne på Oslo Børs så langt i 2017.
 
John Fredriksen som direkte og indirekte kontrollerer rundt 45 prosent av aksjene i Golden Ocean Group kan dermed se tilbake på en solid verdiøkning på rundt 1,7 milliarder kroner for sine aksjer i Golden Ocean Group bare hittil i år.
 
Siden bunnen ved 21,30 kroner i slutten av februar 2016, så er aksjen nå opp med hele 250 prosent.
 
Golden Ocean Group er for øvrig en av våre 20 favorittaksjer for 2017 hos Aksjeanalyser.com, og som våre betalende medlemmer kunne lese om i en større analysesak på Aksjeanalyser.com den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com hatt gjentatte positive analyser av Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group siden i fjor høst.
 
Allerede her den 13. september 2016 hadde vi en sak hvor vi skrev om at vi mente aksjen kunne eksplodere: "Fredriksen-aksje kan eksplodere"
 
Aksjen var den gang rundt 32,00 kroner, mens den i dag handles rundt 74,50 kroner.
 
Dermed har aksjen nå steget med hele 133 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang for litt over et halvår siden.
 
Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com nærmest ropt kjøp av Golden Ocean-aksjen det seneste halvåret, og vi har foruten vår analyse av aksjen den 13. september 2016 hatt følgende positive analyser av aksjen det seneste halvåret:

 
 
05. Mars 2017: "Fredriksen-aksje falt 99 prosent: Fosser nå frem"
 
21. Januar 2017: "Fredriksen-aksje fosser frem: Kan nå flerdoble seg"
 
13. November 2016: "Fredriksen-aksje kan flerdoble seg"
 
Den seneste tiden så har stadig flere analytikere, meglerhus og banker fått øyene opp for Golden Ocean Group, mens vi hos Aksjeanalyser.com allerede i vår analyse den 13. November 2016 skrev at vi mente aksjen gjerne stod foran en svært kraftig oppgang.
 
Vi skrev i vår analyse av Golden Ocean-aksjen hos Aksjeanalyser.com den 13. November 2016 blant annet:
 
"
Vi hos Aksjeanalyser.com mener Golden Ocean-aksjen nå henger langt etter utviklingen i tørrlastratene. Vi kan bare nevne at sist gang tørrlastratene og Baltic Dry indeksen var rundt dagens nivå var i august/september 2015. Den gang var Golden Ocean-aksjen i 120,00 kroner (justert for emisjon i februar og aksjespleis 5 til 1 den 01.08.16). Fredag endte altså aksjen i 34,90 kroner. Vi hos Aksjeanalyser.com tror Golden Ocean-aksjen nå kan stå foran en svært kraftig oppgang, og det både på kort sikt (1-4 uker) og mellomlang  sikt (6-12 måneder)."
 
Vi skrev videre i vår analyse den gang den 13. november 2016:
 
"
Det som gjør Golden Ocean-aksjen ekstra spennende om det skulle utløses et slikt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen ved et etablert brudd opp i gjennom 37,00-nivået. Ja det er at det da vil være lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot 120,00-nivået.
 
Aksjen kan således ha potensiale for en svært kraftig oppgang på kort og mellomlang sikt om den nå bryter opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt 37,00 kroner. Aksjen kan da ha potensiale til å kunne stige helt opp mot 120,00 kroner på gjerne bare 12 måneders sikt. Det vil i så fall innebære godt over en tredobling av aksjekursen fra dagens nivå rundt 35,00 kroner.
"
 
Siden vår analyse den gang den 13. november 2016 så har Golden Ocean aksjen nå steget med hele 112 prosent, og det altså i løpet av bare de seneste fem måneder.
 
En som altså har kunnet glede seg stort over denne kraftige oppgangen for Golden Ocean-aksjen er John Fredriksen, og som har sett verdien på sine aksjer i selskapet øke med hele 1,7 milliarder kroner bare hittil i 2017.
 
Festen for Golden Ocean-aksjonærene trenger langt i fra å være over, og aksjen kan stå foran en videre kraftig oppgang i månedene fremover.
 
Du kan lese mer om dette i vår oppdaterte tekniske analyse av Golden Ocean-aksjen nedenfor annonsen her...
 

Kort om Golden Ocean Group (GOGL):
 
Golden Ocean Group Ltd. (GOGL) is a leading international dry bulk shipping company based in Bermuda, mainly operating in the Capesize, Panamax and Supramax segments. GOGL is listed on NASDAQ and the Oslo Stock Exchange. GOGL owns and controls a fleet of 70 vessels including newbuildings and vessels chartered in on long term time charter contracts. GOGL provide customers with flexible and reliable transportation services and develop strong industry relations with partners and customers.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.goldenocean.bm/

 
Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!
 
Teknisk analyse av Golden Ocean Group (GOGL):
 
Golden Ocean Group viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend i det korte bildet.
 
Videre oppgang signaliseres for aksjen i månedene fremover innenfor denne stigende trenden.
 
Aksjen møter på lite teknisk motstand før opp mot 120,00-125,00 kroner.
 
Det er nå utløst et nytt teknisk kjøpssignal for aksjen etter brudd opp fra en konsolideringsformasjon, og ved brudd opp i gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 70,00 kroner.
 
Det vil nå være teknisk støtte for aksjen rundt 70,00-nivået ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.
 
Slik det samlede positive tekniske bildet for aksjen nå indikerer så forventes videre oppgang for aksjen på kort og mellomlang sikt.
 
Vi gjentar i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av Golden Ocean Group (GOGL), og vi opprettholder vårt kursmål for aksjen ved 125,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Selv om aksjen nå har steget mye så indikerer altså det tekniske bildet for aksjen at den fortsatt kan ha et potensiale til å stige med rundt 67 prosent fra dagens nivå, og det gjerne i løpet av bare de neste 3-6 måneder.

Diagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen (GOGL) siden 2005 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar