hits

Oljeknøtt gav full jackpot på børsen

kommentarer

05.04.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det lille oljeselskapet African Petroleum Corporation Ltd. (ticker på Oslo Axess: APCL).
 
African Petroleum-aksjen har vært notert på Oslo Børs sin markedsplass, Oslo Axess, siden sommeren 2014 med ticker: APCL.
 
Onsdag endte aksjen opp 13,13 prosent til 7,15 kroner, og selskapet har med det en børsverdi på rundt 840 millioner kroner. Børsverdien for African Petroleum Corporation Ltd. har dermed steget med rundt 400 millioner kroner bare de seneste 17 dager.
 
 
Vi hadde for bare 17 dager siden en positiv analyse av African Petroleum Corporation (APCL), og hvor vi skrev blant annet som følger i vår positive analyse av aksjen her den 19. mars 2017:
 
"- Ja så indikeres nå et potensiale for aksjen på relativt kort sikt (3-6 måneder) opp mot 7,00-7,50 kroner. Det innebærer da en mulig dobling for aksjen som fredag endte opp 5,88 prosent til 3,78 kroner, og det gjerne i løpet av så kort tid som de neste 3-6 måneder."
 
Du kan lese vår positive analyse av aksjen for 17 dager siden, den 19. mars 2017, her: "Børs: Oljeknøtt kan gi jackpot"
 
I dag endte altså aksjen opp 13,13 prosent til 7,15 kroner, og aksjen har således nær doblet seg, og det i løpet av bare de seneste 17 dager.
 
 
Nå har vi i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for African Petroleum Corporation Ltd. (ticker på Oslo Axess: APCL).
 
Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...
 

Kort om African Petroleum Corporation Ltd. (ticker på Oslo Axess: APCL):
 
African Petroleum Corporation Limited er et uavhengig olje- og gasselskap med letevirksomhet i Vest Afrika. Selskapets portefølje har et betydelig verdipotensial, og består av åtte letelisenser i fire land i Vest Afrika: Elfenbenskysten, Senegal, Gambia og Sierra Leone. African Petroleum har hovedkontor i London, UK.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.africanpetroleum.com.au/
 
 
Teknisk analyse av African Petroleum Corporation Ltd. (APCL):
 
Slik vi skrev om i vår nylige positive analyse av African Petroleum Corporation så viser aksjen en positiv utvikling innenfor en stigende trend som startet i slutten av 2015.
 
Ved vår forrige positive analyse av aksjen (den 19. mars 2017) så hadde aksjen utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd opp fra en triangel konsolideringsformasjon.
 
Vi skrev altså den gang for bare 17 dager siden at vi mente aksjen ut i fra det kraftige tekniske kjøpssignal som var utløst for aksjen, at den kunne ha potensiale i henhold til den stigende trenden til å stige helt opp mot 7,00-7,50 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Nå 17 dager senere så har altså aksjen nådd vårt kursmål som var ved dette nivået mellom 7,00-7,50 kroner, og aksjen er nå overkjøpt på kort sikt i henhold til ulike momentum-indikatorer som RSI og Stochastics.
 
Det betyr nødvendigvis ikke at aksjen nå står foran et fall, og den underliggende trenden for aksjen, og den positive volumbalansen (stigende volum på stigende aksjekurs og vice versa) indikerer en underliggende sterk trend.
 
Aksjen er imidlertid nå kommet opp til et teknisk motstandsnivå som går i området mellom 7,00-7,50 kroner, og aksjen er kommet opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden som startet helt i slutten av 2015 (jf. diagram nederst i saken her).
 
Det samlede tekniske bildet for aksjen indikerer at det kan komme en kortsiktig korreksjon ned for aksjen, men som nevnt så er den underliggende trenden og volumbalansen i aksjen nå så sterk at det kan heller ikke utelukkes et brudd opp i gjennom dette motstandsnivået rundt 7,00-7,50 kroner.
 
Ved korreksjoner ned for aksjen så er det først ned mot 4,50-nivået at aksjen finner mer betydelig teknisk støtte.
 
Ved et etablert brudd opp i gjennom 7,50-nivået så vil videre oppgang opp mot tidligere topper rundt 15,00-nivået indikeres på 3-6 måneders sikt.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com mener aksjen altså kan ha potensiale til å doble seg igjen fra dagens nivå om den bryter opp i gjennom og etablerer seg over 7,50-nivået.
 
Det samlede tekniske bildet for aksjen indikerer imidlertid at det kan komme en konsolidering og gjerne en kortsiktig korreksjon ned for aksjen nå.
 
Vi informerer igjen som ved vår forrige analyse av aksjen at dette er en svært volatil aksje (svinger mye), og en investering i aksjen innebærer således svært høy risiko.
 
Diagram over kursutviklingen for African Petroleum-aksjen (APCL) siden sommeren 2014 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar