hits

Tesla-aksjen kan mangedoble seg

kommentarer

04.04.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Tesla-aksjen (ticker på Nasdaq-børsen: TSLA).
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com hatt flere positive analyser av Tesla-aksjen siden i fjor høst.
 
Allerede her den 05. november 2016 hadde vi en positiv analyse av Tesla-aksjen: "Tesla aksjen kan 30 til 50 doble seg"
 
Ved vår analyse den gang for fem måneder siden så var Tesla-aksjen i USD 187,00, mens den i dag handles over USD 300,00.
 
Tesla-aksjen har da altså steget med hele 60 prosent de seneste fem måneder siden vår positive analyse av Tesla-aksjen den gang hos Aksjeanalyser.com.
 
Vi hadde videre en positiv analyse igjen av Tesla-aksjen her den 08. januar 2017: "Tesla-aksjen kan eksplodere i 2017"
 
Den gang var aksjen i 229 dollar, mens den i dag handles til 303 dollar. Aksjen har således steget med 32 prosent siden den gang.
 
 
I dag har vi altså sett nærmere igjen på Tesla-aksjen, og hvor det nå er utløst nye kraftige tekniske kjøpssignaler for aksjen.
 
Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...
 
 
Teknisk analyse av Tesla Inc. (Ticker på Nasdaq-børsen: TSLA):
 
Tesla-aksjen har de seneste tre årene beveget seg innenfor en stor rektangel konsolideringsformasjon, mellom et støttenivå rundt USD 178,00 og et teknisk motstandsnivå rundt USD 288,00 (jf. diagram nederst i saken her).
 
Det som kjennetegner slike store rektangel konsolideringsformasjoner er at når aksjen bryter opp i fra en slik stor rektangel konsolideringsformasjon, ja så etterfølges dette ofte av en svært sterk utvikling for aksjen.
 
Dette så vi et godt eksempel på for Tesla-aksjen tilbake i 2013, da aksjen også hadde beveget seg i lengre tid innenfor en slik stor rektangel konsolideringsformasjon. Den gang mellom et teknisk støttenivå rundt USD 20,00 og et teknisk motstandsnivå rundt USD 37,00.
 
Da aksjen så i 2013 brøt opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt USD 37,00, og utløste et kraftig teknisk kjøpssignal fra denne store rektangel konsolideringsformasjonen.
 
Ja så nærmest eksploderte aksjen etter dette, og steg fra USD 37,00-nivået i begynnelsen av april 2013, og helt opp til USD 195,00 i begynnelsen av oktober 2013.
 
Tesla-aksjen hele femdoblet seg altså den gang, og det i løpet av bare en seks måneders tid.
 
Nå som Tesla-aksjen bryter opp i fra denne store rektangel konsolideringsformasjonen som aksjen nå har beveget seg innenfor i rundt tre år, ja så utløses det et nytt slikt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden for Tesla-aksjen så har den nå ved et slikt brudd opp fra denne store rektangel konsolideringsformasjonen, et potensiale til å kunne stige helt opp i mot 1000 dollar i løpet av gjerne så kort tid som bare 1-2 år. Det innebærer i så fall mer enn en tredobling for aksjen fra dagens kursnivå rundt 300 dollar.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Tesla-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.
 
Vi ser et kortsiktig (2-3 måneder) potensiale for aksjen opp mot USD 400,00, mens vi ser et langsiktig (1-2 år) potensiale for aksjen gjerne helt opp mot USD 1.000,00.
 
Slik vi også har skrevet om i våre tidligere positive analyser av Tesla-aksjen hos Aksjeanalyser.com så ser vi altså muligheter for en flerdobling for Tesla-aksjen, og det gjerne i løpet av bare på 1-2 år.
 
 
En annen som har minst like stor tro på Tesla-aksjen er mangemilliardær og forvalter Ron Baron, i Baron Capital, og som vi skrev om i vår positiv analyse av Tesla-aksjen den 05. november 2016: "Tesla aksjen kan 30 til 50 doble seg".
 
Ron Baron uttalte den gang om Tesla i et intervju hos CNBC: "kanskje et av de mest interessante selskapene han noen gang har investert i  gjennom sin over 46 år lange karriere".
 
"Jeg tror at denne investeringen, og fra dagens nivå, kan gi oss 30 til 50 ganger investeringen i avkastning i løpet av de neste 15 årene", uttalte Ron Baron videre i intervjuet hos CNBC den gang. Les mer her...
 
"Aksjen var i USD 33,00 da vi begynte å investere", sa han videre. Han sa også at deres gjennomsnittlige kjøpskurs i dag for deres rundt 1,5 millioner Tesla aksjer var på litt over USD 200,00.
 
Med dagens aksjekurs for Tesla-aksjen så har Baron Capital sine 1,5 millioner aksjer i selskapet en verdi på nærmere fire milliarder kroner.
 

Diagram over kursutviklingen for Tesla-aksjen siden den ble notert på Nasdaq-børsen sommeren 2010 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar