hits

Børs: Oljeknøtt kan gi jackpot

kommentarer

Foto: African Petroleum Corporation
 
19.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det lille oljeselskapet African Petroleum Corporation Ltd. (ticker på Oslo Axess: APCL).
 
African Petroleum-aksjen har vært notert på Oslo Børs sin markedsplass, Oslo Axess, siden sommeren 2014 med ticker: APCL.
 
Fredag endte aksjen opp 5,88 prosent til 3,78 kroner, og selskapet har med det en børsverdi på rundt 443 millioner kroner. Aksjen var høyest i 15,50 kroner under sommeren 2014.
 
Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for African Petroleum-aksjen, og som nå indikerer at aksjen kan stå foran en dobling på kort sikt.
 
Du kan lese mer om dette i vår tekniske analyse av aksjen lenger ned i saken her.
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her.

Kort om African Petroleum Corporation Ltd. (ticker på Oslo Axess: APCL):
 
African Petroleum Corporation Limited er et uavhengig olje- og gasselskap med letevirksomhet i Vest Afrika. Selskapets portefølje har et betydelig verdipotensial, og består av åtte letelisenser i fire land i Vest Afrika: Elfenbenskysten, Senegal, Gambia og Sierra Leone. African Petroleum har hovedkontor i London, UK.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.africanpetroleum.com.au/
 
 
Teknisk analyse av African Petroleum Corporation Ltd. (ticker på Oslo Axess: APCL):
 
African Petroleum-aksjen brøt i begynnelsen av 2016 ut av den fallende trenden som aksjen hadde beveget seg innenfor siden 2014.
 
Aksjen har så siden begynnelsen av 2016 etablert en ny og stigende trend.
 
Videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne stigende trenden, og det både på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen har i uken som gikk utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd opp fra en triangel konsolideringsformasjon.
 
Oppgangen den seneste tiden har skjedd på stigende volum (antall aksjer omsatt), og dette er med og forsterker det positive tekniske bildet for aksjen.
 
I henhold til dette kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for African Petroleum, og den stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor.
 
Ja så indikeres nå et potensiale for aksjen på relativt kort sikt (3-6 måneder) opp mot 7,00-7,50 kroner.
 
Det innebærer da en mulig dobling for aksjen som fredag endte opp 5,88 prosent til 3,78 kroner, og det gjerne i løpet av så kort tid som de neste 3-6 måneder.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for African Petroleum-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en spennende kjøpskandidat på dagens kursnivå.
 
Vi ser altså et potensiale for aksjen opp mot 7,00-7,50 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Vi informerer til slutt om at aksjen er volatil (svinger mye), og en investering i aksjen innebærer således høy risiko.
 

Diagram over kursutviklingen for African Petroleum-aksjen (APCL) siden sommeren 2014 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se
Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar