hits

Fiskeaksjene kan sprette opp igjen

kommentarer

12.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på sjømatsektoren på Oslo Børs.
 
Sjømatsektoren var blant vinneraksjene på Oslo Børs i fjor, men har så fått en kraftig korreksjon ned de første månedene i år. Oslo Seafood indeks (OSESFX) er nå ned med rundt 14 prosent siden toppen i slutten av desember 2016.
 
Etter denne korreksjon ned så kan sjømatsektoren, og en del av aksjene i denne, igjen være ved gunstige nivåer å kjøpe disse aksjene på.
 
Vi har derfor sett nærmere igjen på sjømatsektoren i dag hos Aksjeanalyser.com, og funnet frem til våre fem favorittaksjer innen sektoren for de neste 6-12 måneder.
 
Vi hadde den 07. Mai 2016 en større sak hos Aksjeanalyser.com, og hvor vi også den gang presenterte våre fem favorittaksjer innen sjømatsektoren, og som våre betalende medlemmer kunne lese om her: "Dette kan bli vinneraksjene i 2016"
 
Disse fem favorittaksjene våre innen sjømatsektoren som vi presenterte for våre betalende medlemmer den gang er nå opp 33 prosent.
 
En solid oppgang altså til tross for en kraftig korreksjon ned for sjømatsektoren de seneste månedene.
 
Til sammenligning så er Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode opp 17 prosent, mens Oslo Seafood indeks (OSLSFX) er opp 15,9 prosent.
 
Våre fem favorittaksjer innen sjømatsektoren som vi presenterte den gang i mai 2016 er altså opp omtrent dobbelt så mye som Oslo Børs (OSEBX) og sjømatsektoren ved Oslo Seafood indeks (OSLSFX) er i samme periode.
 
 
Nå har vi altså sett nærmere igjen i dag hos Aksjeanalyser.com på de ti aksjer som nå utgjør Oslo Seafood indeks (OSLSFX), og vi har igjen funnet frem til våre nå fem favoritter innen sjømatsektoren for de neste 6-12 måneder.
 
Vi vil nedenfor her presentere to av disse fem favorittaksjene våre for de neste 6-12 måneder innen sjømatsektoren på Oslo Børs.
 
For å få tilgang til alle våre analyser så må man være betalende medlem hos Aksjeanalyser.com.
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 

Austevoll Seafood (AUSS)
 
The Austevoll Seafood group is a significant player in pelagic fishery, fishmeal/oil production, processing of fish for human consumption, sale of fish products and salmon farming.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.auss.no/
 
Teknisk analyse av Austevoll Seafood (AUSS):
 
Austevoll Seafood (AUSS) er i en stigende trend, og tester nå støttenivået rundt nedre trendlinje i denne.
 
Aksjen finner også teknisk støtte rundt 68,00-70,00 kroner.
 
Dersom aksjen klarer å ta i mot nå rundt dette nivået så indikeres et bra potensiale for aksjen innenfor den stigende trenden opp mot 90,00-100,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Aksjen fremstår samlet sett teknisk som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå, og med et potensiale gjerne opp mot 90,00-100,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Austevoll Seafood er en av våre fem favorittaksjer innen sjømatsektoren de neste 6-12 måneder.
 
Fredag endte aksjen i 69,25 kroner.
 
Diagram over kursutviklingen for Austevoll Seafood (AUSS):

Grieg Seafood (GSF)
 
Grieg Seafood ASA is one of the worlds leading fish farming companies, specializing in atlantic salmon. We have an annual production capacity of more than 90.000 tons gutted weight. The Group is today present in Norway, British Columbia (Canada) and in Shetland (UK), employing approximately 700 people.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.griegseafood.no/en/
 
Teknisk analyse av Grieg Seafood (GSF):
 
Grieg Seafood (GSF) viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend.
 
Aksjen har korrigert noe mindre ned enn en del andre aksjer i sjømatsektoren under den senere tids korreksjon ned for sektoren.
 
Aksjen er ned med 11,8 prosent siden toppen ved 85,00 kroner i slutten av desember.
 
Fredag endte aksjen i 75,15 kroner.
 
Aksjen er samlet sett positiv teknisk og vi hos Aksjeanalyser.com vurderer aksjen som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå.
 
Det som vil kunne utløse negative tekniske signaler for aksjen er om den skulle bryte ned i gjennom et viktig teknisk støttenivå ved 68,00 kroner.
 
Basert på den stigende trenden så indikeres et potensiale for aksjen opp mot 110,00-115,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Dersom aksjen bryter opp i gjennom det tekniske motstandsnivået ved tidligere topper rundt 85,00 kroner så vil det være lite teknisk motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden.
 
Grieg Seafood er en av våre fem favorittaksjer innen sjømatsektoren på Oslo Børs de neste 6-12 måneder.
 
Diagram over kursutviklingen for Grieg Seafood (GSF):

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar