hits

Fredriksen-aksje falt 99 prosent: Fosser nå frem

kommentarer
 
05.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL).
 
Golden Ocean-aksjen er en typisk syklisk aksje, og som er svært volatil, og den har hatt både kraftige oppgangsperioder og nedgangsperioder (jf. diagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen nederst i saken her).
 
Aksjen har høyest (justert for aksjespleis 5 til 1 den 01.08.2016) vært i 1.500 kroner i slutten av 2007, mens den var lavest rundt 21,00 kroner i begynnelsen av 2016. Golden Ocean-aksjen stupte altså med vanvittige 98,6 prosent fra toppen i 2007 til bunnen ved 21,00 kroner i begynnelsen av 2016.
 
Nå kan imidlertid aksjen stå foran en kraftig oppgang på kort og mellomlang sikt. Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her under vår oppdaterte tekniske analyse av Golden Ocean-aksjen hos Aksjeanalyser.com i dag.
 
Siden begynnelsen av 2016 har aksjen vist klare tegn til å være i ferd med å etablere en bunn-formasjon, og vi har hos Aksjeanalyser.com hatt flere positive analyser av Golden Ocean-aksjen det seneste halvåret.
 
Vi hadde den 13. september 2016 en positiv analyse av Golden Ocean-aksjen, og som du kan lese her: "Fredriksen-aksje kan eksplodere"
 
Den gang ved vår analyse den 13. september 2016 så var aksjen i 32,20 kroner, mens den fredag endte i 58,00 kroner.
 
Aksjen har altså steget med hele 80 prosent siden vår positive analyse av Golden Ocean Group den gang for cirka et halvt år siden.
 
 
Golden Ocean Group har med fredagens sluttkurs ved 58,00 kroner en børsverdi på rundt 6,2 milliarder kroner.
 
John Fredriksen som direkte og indirekte kontrollerer cirka 45 prosent av aksjene i selskapet har da sett verdien på sine Golden Ocean-aksjer øke i fra 1,6 milliarder kroner den 13. september 2016 da aksjen var ved 32,20 kroner, og til i dag 2,8 milliarder kroner.
 
Fredriksen kan altså glede seg over en økning i verdien på sine Golden Ocean-aksjer på cirka 1,2 milliarder kroner det seneste halvåret.
 
Skulle vi hos Aksjeanalyser.com få rett med vår analyse av aksjen, og hvis den når vårt 6-12 måneder kursmål ved 120,00 kroner (les mer i vår tekniske analyse lenger ned i saken her).
 
Ja så kan Fredriksen se frem i mot en videre verdiøkning på sine Golden Ocean-aksjer på ytterligere tre milliarder kroner i løpet av de neste 6-12 måneder.
 
Så får vi rett i våre positive analyser av Golden Ocean-aksjen så kan 2017 bli et svært så hyggelig år for både John Fredriksen med hans cirka 45 prosent eierandel i selskapet, og for alle andre Golden Ocean-aksjonærer.
 
Golden Ocean Group er for øvrig en av våre 20 favorittaksjer hos Aksjeanalyser.com for 2017, og som våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese om i en omfattende sak her på Aksjeanalyser.com den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs".
 
 
Den seneste tiden har flere andre analytikere, banker og meglerhus fått øynene opp for Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group, og seneste nå den 01. mars 2017, Danske Bank Markets.
 
Danske Bank Markets oppjusterte da sitt kursmål på Golden Ocean-aksjen ifølge TDN Finans.
 
Dansk Bank Markets fastholder en kjøpsanbefaling på Golden Ocean. Kursmålet ble imidlertid oppjustert til 10,7 dollar (tilsv. ca NOK 90,-), fra tidligere 6,2 dollar, ifølge en oppdatering onsdag 01. mars 2017.
 
Danske Bank Markets viser blant annet til bedrede fundamentale forhold for tørrbulkmarkedet.
 
Skipsmeglerhuset Clarksons Platou venter også at tørrbulkmarkedet vil bedre seg.
 
Skipsmeglerhuset er positive til Golden Ocean, og tror aksjekursen kan nå 75 korner ved en normalisering, og hele 130 kroner dersom markedet når de samme nivåene som i 2013 og 2014, ifølge en artikkel i Finansavisen den 21. februar 2017.
 
Vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Golden Ocean-aksjen, og som indikerer at aksjen kan stå foran en dobling i løpet av de neste 6-12 måneder.
 
Du kan lese mer om dette i vår oppdaterte tekniske analyse i dag av Golden Ocean-aksjen nedenfor annonsen her...
 
 
Kort om Golden Ocean Group (GOGL):
 
Golden Ocean Group Ltd. (GOGL) is a leading international dry bulk shipping company based in Bermuda, mainly operating in the Capesize, Panamax and Supramax segments. GOGL is listed on NASDAQ and the Oslo Stock Exchange. GOGL owns and controls a fleet of 70 vessels including newbuildings and vessels chartered in on long term time charter contracts. GOGL provide customers with flexible and reliable transportation services and develop strong industry relations with partners and customers.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.goldenocean.bm/

Teknisk analyse av Golden Ocean Group (GOGL):
 
Golden Ocean-aksjen viser en sterk utvikling i det korte bildet innenfor en bratt stigende trend som er etablert for aksjen i løpet av de seneste månedene.
 
Rundt årsskiftet ble det utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen fra en stor bunn-formasjon i form av en rettvinklet-stigende triangel formasjon.
 
Det ble da utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for Golden Ocean-aksjen da den brøt opp i gjennom, og etablert seg over et viktig teknisk motstandsnivå rundt 38,00 kroner.
 
Det er nå begrenset med teknisk motstand for Golden Ocean-aksjen før opp mot 120,00-nivået.
 
Fredag endte aksjen i 58,00 kroner, og den kan således ha potensiale for en dobling, og det i løpet av de neste 6-12 måneder.
 
På bakgrunn av det samlede positive tekniske bildet for Golden Ocean-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.
 
Vi ser et potensiale for Golden Ocean-aksjen opp mot 120,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
Diagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen (GOGL) siden 2005 og frem til i dag:

Kilde chart: vikingen.se
Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar