hits

Oslo Børs: Aksje opp 3200 prosent

kommentarer
 
04.03.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på seks aksjer, og som vi hadde positive analyser av for ni måneder siden, og som våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese om i en større analysesak her...
 
Disse seks aksjene vi presenterte i en større analysesak hos Aksjeanalyser.com den 12. juni 2016 var som følger:
 
Selskap / (Ticker) / Endring siden 12.06.16
 
  • AF Gruppen (AFG):  +18 %
  • Aker ASA (AKER):  +87 %
  • Asetek (ASETEK):  +230 %
  • ContextVision (COV):  +140 %
  • Nordic Nanovector (NANO):  +232 %
  • Norske Skogindustrier (NSG):  -8 %
Sammenlagt så har disse seks aksjene nå steget med hele 116 prosent siden våre positive analyser av aksjene for ca. ni måneder siden.
 
Til sammenligning så er Oslo Børs i samme periode opp med 14 prosent.
 
 
En av aksjene vi hadde positiv analyse av i denne omfattende analysesaken den 12. juni 2016 hos Aksjeanalyser.com var altså AF Gruppen (AFG).
 
AF Gruppen-aksjen har steget fra rundt 5,00 kroner i 2002, og til høyest rundt 165,00 kroner den seneste tiden (jf. diagram lenger ned i saken her). Aksjen har altså steget med vanvittige 3.200 prosent de seneste 15 årene.
 
For å illustrere hvor høy avkastning vi her snakker om så kan vi ta et eksempel: Hvis man hadde kjøpt aksjer i AF Gruppen for 10.000 kroner ved aksjekurs rundt 5,00 kroner i 2002, så ville disse aksjene i dag hatt en verdi på hele 330.000 kroner.
 
Hadde man hatt pengene i banken til i gjennomsnitt si 5,00 prosent rente de seneste 15 år så ville 10.000 kroner i 2002 ha vokst til ca. 21.000 kroner i dag.
 
Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com altså sett nærmere igjen på det tekniske bildet for disse seks aksjene, og som du kan lese om nedenfor annonsen her...
 

Kort om AF Gruppen (ticker på Oslo Børs: AFG):

AF Gruppen er et av Norges største entreprenørselskaper. Selskapet er inndelt i seks virksomhetsområder: Anlegg, Miljø, Bygg, Eiendom, Energi og Offshore. AF Gruppen har til sammen cirka 3.000 ansatte i Norge, Sverige, UK, Litauen og Kina.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.afgruppen.no/

Teknisk analyse av AF Gruppen (AFG):

AF Gruppen (AFG) viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen har konsolidert i det korte bildet, men nå indikerer det samlede positive tekniske bildet for aksjen at den kan stå foran videre oppgang på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen møter noe teknisk motstand ved 165,00-nivået, og et etablert brudd opp i gjennom det nivået vil utløse et nytt teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
Det vil ved et brudd opp i gjennom 165,00-nivået være lite teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt 250,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen fortsatt som en interessant kjøpskandidat.
 
Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 250,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Fredag endte aksjen i 160,00 kroner, og vi ser således et potensiale for aksjen på litt over 50 prosent på 6-12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for AF Gruppen-aksjen (AFG):

Kort om Aker ASA (ticker på Oslo Børs: AKER):

Aker ASA er et industrielt investeringsselskap, og utøver aktivt eierskap. Aker representerer finansiell styrke og industriell kompetanse. Målet som aktiv eier er å være en strategisk motor i utviklingen av robuste og verdifulle operative selskaper. Aker er en pådriver i strukturelle prosesser og gjennomføring av industrielle transaksjoner, oppkjøp og fusjoner og rendyrking av virksomheter. Dette skaper verdier for aksjeeierne, kundene, medarbeiderne og samfunnet.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: https://www.akerasa.com/

Teknisk analyse av Aker ASA (AKER):

Aker (AKER) viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend (jf. diagram nedenfor).
 
En fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen på kort og mellomlang sikt innenfor denne bratt stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor.
 
Aksjen nærmer seg et teknisk motstandsnivå fra tidligere topper i 2007, rundt 400,00-410,00 kroner.
 
I henhold til den bratt stigende trenden så indikeres i midlertid et potensiale for aksjen opp mot 500,00-550,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Det vil gjerne kunne komme noe konslidering rundt motstandsnivået fra tidligere topper i 2007, rundt 400,00-410,00 kroner.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Aker-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen fortsatt som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.
 
Vi ser et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale for aksjen opp mot 410,00 kroner.
 
På litt lengre sikt (6-12 måneder) så ser vi et potensiale for Aker-aksjen opp mot 500,00-550,00 kroner.
 
Fredag endte aksjen i 371,00 kroner, og vi ser således et potensiale for aksjen på 35-50 prosent opp fra dagens nivå på 6-12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Aker-aksjen (AKER):

Kort om Asetek AS (ticker på Oslo Børs: ASETEK):

Asetek is the global leader in liquid cooling solutions for computers. Aseteks server products enable OEMs to offer cost effective, high performance liquid cooling data center solutions. Its PC products are targeted at the gaming and high performance desktop PC segments. With over 3.5 million liquid cooling units deployed, Aseteks patented technology is being adopted by a growing portfolio of OEMs and channel partners. Founded in 2000, Asetek is headquartered in Denmark.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.asetek.com/

Teknisk analyse av Asetek (ASETEK):

Asetek (ASETEK) viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend (jf. diagram nedenfor).
 
En fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen, og det både på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen møter lite teknisk motstand før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt 110,00-120,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Fredag endte aksjen i 81,50 kroner.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Asetek så ser vi fortsatt hos Aksjeanalyser.com et bra potensiale for aksjen.
 
Vi vurderer potensiale for aksjen til å være opp mot 120,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Vi ser altså et mulig potensiale for Asetek-aksjen på rundt 50 prosent på 3-6 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Asetek-aksjen (ASETEK):

Kort om ContextVision ASA (ticker på Oslo Børs: COV):

ContextVision is a medical technology company specializing in image analysis and artificial intelligence. Its cutting-edge technology helps doctors accurately interpret medical images, a crucial foundation for better diagnosis and treatment. The present product portfolio includes state-of-the-art image enhancement software for 2D/3D/4D Ultrasound, MRI, X-Ray and Mammography which is used by leading equipment manufacturers worldwide.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.contextvision.com/

Teknisk analyse av ContextVision (COV):

ContextVision (COV) viser en meget sterk utvikling innenfor en bratt stigende trend.
 
Aksjen brøt i uken som gikk også opp i gjennom et viktig teknisk motstandsnivå rundt 65,00 kroner.
 
Dersom aksjen etablerer seg over 65,00-nivået den nærmeste tiden nå så vil et nytt kraftig teknisk kjøpssignal utløses for aksjen.
 
Da vil det være lite teknisk motstand videre oppover for aksjen før opp mot tidligere topper helt tilbake til 1998 da aksjen var høyest rundt 150,00 kroner.
 
Fredag endte aksjen i 69,50 kroner, og aksjen kan således ha potensiale til å mer enn doble seg enda en gang i løpet av de neste 12 måneder.
 
Aksjen har nå hele syvdoblet seg siden bunnen rundt 10,00 kroner under høsten 2013.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com ContextVision-aksjen fortsatt som en spennende investering ved dagens kursnivå.
 
Vi ser et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 150,00 kroner på 12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for ContextVision-aksjen (COV):

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 89.000 Euro) [sponset lenke]:

Kort om Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO):

Nordic Nanovector utvikler og kommersialiserer innovativ behandling for krefttyper som er vanskelig å behandle, ved bruk av selskapets patentbeskyttede, målrettede teknologi. Selskapets fremste produktkandidat, Betalutin(TM), tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten til mennesker som lider av non-Hodgkin Lymfom (NHL).

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.nordicnanovector.com/

Teknisk analyse av Nordic Nanovector (NANO):

Nordic Nanovector (NANO) har vi hatt mange positive analyser av hos Aksjeanalyser.com, og første gang allerede da aksjen var rundt 12,50 kroner den 19. november 2015, og som du kan lese her...
 
Fredag endte aksjen i 90,50 kroner, mens den har vært høyest i 129,00 kroner i desember 2016.
 
Nordic Nanovector-aksjen har siden toppen i desember i fjor beveget seg innenfor en konsolideringsformasjon (jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen er imidlertid fortsatt innenfor en langsiktig bratt stigende trend, og hvor en fortsatt sterk utvikling signaliseres for aksjen på mellomlang og lang sikt.
 
Aksjen beveger seg nå mellom et viktig teknisk støttenivå rundt 80 kroner, og et teknisk motstandsnivå rundt 125,00-130,00 kroner.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Nordic Nanovector-aksjen fortsatt som en interessant investering ved dagens kursnivå.
 
Vi ser et mulig potensiale for aksjen, og i henhold til den langsiktige stigende trenden, opp mot 200,00-240,00 kroner på 12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Nordic Nanovector-aksjen (NANO):

Kort om Norske Skogindustrier ASA (ticker på Oslo Børs: NSG):

Norske Skog er en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir. Selskapet har 8 fabrikker i 6 land og en produksjonskapasitet på 2,7 millioner tonn papir per år.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.norskeskog.com/

Teknisk analyse av Norske Skogindustrier (NSG):

Norske Skog-aksjen er den eneste av de seks aksjer i vår analysesak fra den 12. juni 2016 som har vist en negativ avkastning i perioden, og aksjen er ned åtte prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang.
 
Aksjen har siden den gang brutt ut av den stigende trenden som da var etablert for aksjen, og har så etablert en ny og fallende trend (jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen skal gjerne ned og teste neste viktige tekniske støttenivå som nå er rundt 2,00 kroner.
 
Basert på det samlede tekniske bildet for aksjen så indikeres en mulig test av støttenivået rundt 2,00 kroner på kort sikt (4-8 uker).
 
Dersom aksjen kommer ned mot 2,00 kroner, og viser tegn til å ta godt i mot ved det betydelige tekniske støttenivået som er for aksjen rundt det nivået.
 
Ja så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at aksjen igjen kan bli en interessant investering rundt 2,00 kroner, og med et da kortsiktig (1-3 måneder) potensiale ved 2,50-2,70 kroner.

Diagram over kursutviklingen for Norske Skog-aksjen (NSG):

Kilde charts: vikingen.se


Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar