hits

Aksjetipsene som knuste børsen

kommentarer

25.02.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs og oljeprisen (Brent Spot).
 
Vi har også sett nærmere på olje -og oljeservice sektoren på Oslo Børs, og så kommet frem til 15 utvalgte aksjer som vi tror kan bli blant vinneraksjene innenfor denne sektoren ved videre oppgang i oljeprisen i 2017.
 
Vi hadde en tilsvarende omfattende analysesak hos Aksjeanalyser.com for litt under tre måneder siden, og hvor vi så nærmere på energi-sektoren på Oslo Børs, og hvor vi så presenterte 15 utvalgte aksjer innenfor energi-sektoren som vi mente kunne bli blant vinnerne innenfor den sektoren i tiden fremover.
 
Denne omfattende analysesaken kunne våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com lese om den 04. desember 2016, altså for litt under tre måneder siden, i vår sak den gang hos Aksjeanalyser.com: "Våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs".
 
Disse 15 favorittaksjene innenfor energi-sektoren på Oslo Børs som vi presenterte den gang for litt under tre måneder siden er nå opp 25,9 prosent siden 04. desember 2016.
 
Til sammenligning så er Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) opp 4,5 prosent i samme periode, mens Oslo Børs Energi indeks (OSLENX) i samme periode bare er opp med beskjedne 1,5 prosent.
 
I dag har vi hos Aksjeanalyser.com altså sett nærmere igjen på Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX), oljeprisen (Brent Spot), og på olje og oljeserviceselskapene på Oslo Børs, og så funnet frem til 15 utvalgte aksjer innenfor den sektoren som vi tror kan bli blant vinneraksjene ved en videre oljeprisoppgang i 2017.
 
Hele denne omfattende analysesaken er kun tilgjengelig for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, men vi vil her presentere vår tekniske analyse av oljeprisen i dag samt tekniske analyser av fem av disse 15 favorittaksjene våres nå fremover innenfor olje -og oljeservice sektoren på Oslo Børs.
 
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...
 
 
Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):
 
Brent Spot har vist en positiv utvikling det seneste året innenfor en ny og langsiktig stigende trend som er etablert for oljeprisen (jf. diagram nedenfor).
 
Det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen da den brøt opp i fra en stor rektangel konsolideringsformasjon ved bruddet opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt USD 53,00.
 
Oljeprisen hadde da i lengre tid beveget seg innenfor en stor rektangel konsolideringsformasjon mellom et teknisk støttenivå rundt USD 43,00 og et teknisk motstandsnivå rundt USD 53,00.
 
Det er nå betydelig teknisk støtte for oljeprisen (Brent Spot) ned mot USD 53,00-nivået.
 
I det korte bildet så har oljeprisen konsolidert mellom dette tekniske støttenivået ved USD 53,00 og et teknisk motstandsnivå rundt USD 58,00.
 
Det samlede positive tekniske bildet for oljeprisen indikerer at et brudd opp i fra denne konsolideringen nå kan være nær forestående.
 
Ved et etablert brudd opp i gjennom USD 58,00-nivået så vil videre oppgang opp mot USD 65,00-70,00 signaliseres for Brent Spot på 3-6 måneders sikt.
 
Dette vil da som nevnt ovenfor her kunne bidra til en betydelig oppgang på Oslo Børs med godt bidrag fra olje og oljeserviceaksjer.
 
Da vi hos Aksjeanalyser.com tror oljeprisen snart kan stå foran videre oppgang, og gjerne helt opp mot USD 65,00-70,00-nivået på 3-6 måneders sikt.
 
Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent-Spot):
 
Teknisk analyse av BW Offshore (BWO):
 
BW Offshore har etablert en stigende trend siden sommeren 2016, og videre kursoppgang signaliseres for aksjen innenfor denne i tiden fremover.
 
Aksjen har fått en korreksjon ned i det korte bildet, men påtreffer et teknisk støttenivå rundt 20,00-nivået.
 
Det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal fra en stor omvendt hode-skulder formasjon for BW Offshore da aksjen for en tid tilbake brøt opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt 20,00 kroner.
 
Det samlede tekniske bildet for BW Offshore indikerer videre kursoppgang for aksjen på kort og mellomlang sikt.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer BW Offshore som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå.
 
Vi ser et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale for aksjen opp mot 30,00-33,00 kroner.
 
På litt lengre sikt (12 måneder) så indikerer den stigende trenden aksjen beveger seg innenfor et potensiale for aksjen opp mot 60,00-80,00 kroner.
 
Diagram over kursutviklingen for BW Offshore (BWO):

Teknisk analyse av Kværner (KVAER):
 
Kværner-aksjen viser også en positiv utvikling innenfor en langsiktige stigende trend, og som startet etter at aksjen bunnet ut rundt 4,00 kroner på høsten 2015.
 
Aksjen har konslidert i det helt korte bildet, men det samlede tekniske bildet for aksjen indikerer nå at denne konslideringen snart kan være over, og at aksjen kan stå foran videre oppgang på kort og mellomlang sikt innenfor den stigende trenden.
 
Aksjen møter noe teknisk motstand i området rundt 13,00-14,00 kroner, og deretter er neste tekniske motstandsnivå av større betydning opp mot tidligere topper fra 2012 og 2013, rundt 18,00 kroner.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor nå så indikeres imidlertid et potensiale for aksjen helt opp mot 21,00-24,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com Kværner-aksjen som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå.
 
Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 18,00 kroner på 3-6 måneders sikt, mens vi ser et potensiale for aksjen opp mot 21,00-24,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Kværner (KVAER):

Teknisk analyse av North Energy (NORTH):
 
North Energy viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend som er etablert for aksjen det seneste året.
 
Aksjen har nå fått en korreksjon ned i det korte bildet, og er nå lavt innenfor denne stigende trenden.
 
North Energy-aksjen kan således være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen på ved nå, og det er et betydelig teknisk støttenivå for aksjen rundt 2,50-nivået.
 
Aksjen gikk for øvrig ex-utbytte på 0,25 kroner per aksje nå på fredag 24. februar 2017.
 
I henhold til den stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor så indikeres et potensiale for aksjen opp mot 5,00-6,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for North Energy så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå.
 
Vi ser altså en mulig dobling for North Energy-aksjen på 3-6 måneders sikt fra dagens kursnivå.
 
Diagram over kursutviklingen for North Energy (NORTH):


Teknisk analyse av Panoro Energy (PEN):
 
Panoro Energy viser en positiv utvikling innenfor en stigende trend som startet i slutten av 2016.
 
Aksjen konsoliderer i det korte bildet, men finner betydelig teknisk støtte rundt 6,00-nivået.
 
På opp siden er første tekniske motstandsnivå av større betydning rundt 8,00 kroner.
 
I henhold til den stigende trenden så indikeres et potensiale for aksjen opp mot 11,00-12,00 kroner på gjerne bare 3-6 måneders sikt.
 
Aksjen har fått en korreksjon ned i det korte bildet, og kan nå være ved et gunstig nivå å kjøpe aksjen på.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer Panoro Energy-aksjen som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå.
 
Vi ser et potensiale for aksjen helt opp mot 11,00-12,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Diagram over kursutviklingen for Panoro Energy (PEN):
 

Teknisk analyse av Petroleum Geo Services (PGS):
 
PGS-aksjen har falt en del tilbake i det korte bildet, men er fortsatt i en stigende trend, og påtreffer nå et teknisk støttenivå rundt 22,00-23,00 kroner.
 
Videre ned så er neste betydelige tekniske støttenivå for aksjen rundt 20,00 kroner.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com vurderer aksjen som en interessant kjøpskandidat ved dagens kursnivå basert på det samlede tekniske bildet for aksjen.
 
Vi ser et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale for PGS-aksjen opp mot 30,00-32,00 kroner.
 
På litt lengre sikt (6-12 måneder) så ser vi et potensiale for aksjen opp mot 38,00-40,00 kroner.
 
Skulle aksjen bryte ned i gjennom 20,00-nivået så vil det utløses negative tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com tror, og basert på det samlede tekniske bildet for aksjen, at den gjerne vil ta i mot nå rundt dagens nivå, og at aksjen kan stå foran en ny vending opp i løpet av den nærmeste tiden.
 
Diagram over kursutviklingen for Petroleum Geo Services (PGS):

Kilde charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar