hits

Aksje femdoblet seg: Nå kan den flerdobles igjen

kommentarer

24.02.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på elektronikkprodusenten Kitron (KIT) på Oslo Børs.
 
Kitron kunne i en børsmelding fredag formiddag melde om en ny storkontrakt, og aksjen er i skrivende stund kort tid etter denne nyheten opp med 3,87 prosent til 7,24 kroner. De seneste to årene så har Kitron-aksjen nær femdoblet seg fra en kurs rundt 1,50 kroner ved årsskiftet 2014/2015, og til i dag en kurs rundt 7,24 kroner.
 
Nå ser vi hos Aksjeanalyser.com et kortsiktig (4-8 uker) potensiale for aksjen opp mot 10,00 kroner, mens vi ser muligheter for mer enn en tredobling for aksjen på 1-3 års sikt. Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her under våre tekniske analyse i dag av Kitron-aksjen.
 
Avtalen Kitron fredag formiddag kunne melde om er med Rheinmetall MAN Military Vehicles, og omfatter produksjon av elektronikk, måleinstrumenter og kontrollutstyr. 
 
Produksjonen vil finne sted ved Kitrons anlegg i Litauen, og selskapet oppgir den potensielle kontraktsverdien til 250 millioner kroner over en femårsperiode.
 
- For halvannet år siden annonserte vi en ny kontrakt med Rheinmetall Defence Electronics. God drift og evne til å oppfylle våre forpliktelser har åpnet nye muligheter i andre Rheinmetall-divisjoner. Denne nye kontrakten med Rheinmetall MAN Military Vehicles er et typisk eksempel på hvordan vi skaper mersalg gjennom horisontal integrasjon med eksisterende kunder, sier Tommy P. Storstein, konserndirektør salg og marked i Kitron ASA i meldingen.
 
Vi har altså hos Aksjeanalyser.com i dag sett nærmere på det tekniske bildet for Kitron-aksjen, og som indikerer at aksjen kan ha potensiale til å flerdoble seg.
 
Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her i vår tekniske analyse i dag av Kitron-aksjen.
 

Kitron (ticker på Oslo Børs: KIT)
 
Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for bransjene Energi, Forsvar, Industri, Medsinsk utstyr, Offshore/Marine og Telekom. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.kitron.com/
 
Teknisk analyse av Kitron (KIT):
 
Kitron viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend som startet rundt årsskiftet 2014/2015.
 
Videre kursoppgang signaliseres nå for Kitron-aksjen innenfor denne langsiktige stigende trenden i tiden fremover.
 
Aksjen har også nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd opp i gjennom et veldig viktig teknisk motstandsnivå rundt 6,00 kroner.
 
Det bør nå være betydelig teknisk støtte for aksjen ned mot 6,00-nivået ved eventuelle korreksjoner ned.
 
Nå indikerer imidlertid et samlet positivt teknisk bildet for Kitron at aksjen trolig står foran videre kursoppgang på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen har etter bruddet opp i gjennom 6,00-nivået også utløst et kraftig teknisk kjøpssignal fra en stor rektangel formasjon.
 
Brudd opp fra slike store rektangel formasjoner etterfølges i mange tilfeller av en svært sterk kursutvikling for aksjen, og som vi har skrevet om tidligere i analyser av forskjellige andre aksjer.
 
Potensialet for Kitron-aksjen kan i henhold til det kraftige tekniske kjøpssignal som nylig er utløst for aksjen være helt opp mot 20,00-25,00 kroner på 1-3 års sikt.
 
Vi har hos Aksjeanalyser.com et kortsiktig (4-8 uker) kursmål for Kitron-aksjen ved 10,00 kroner.
 
Videre så ser vi altså et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 20,00-25,00 kroner på 1-3 års sikt.
 
Kitron er for øvrig en av seks aksjer i vår nye 'Månedsporteføljen' hos Aksjeanalyser.com, og som vi startet opp nå fra februar 2017.
 
Denne månedsporteføljen vil bestå av seks aksjer, og som vi hos Aksjeanalyser.com ser et bra potensiale for på kort sikt, og porteføljen vil være tilgjengelig for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com 1-2 børsdager før starten på hver nye måned.
 
Våre betalende medlemmer kunne lese om vår første månedsportefølje for februar 2017 her søndag den 29. januar 2017: "Månedsporteføljen - Februar 2017"
 
Status for vår månedsportefølje for februar er hittil i måneden og nå fredag formiddag en avkastning på +6,04 prosent, mens Oslo Børs Benchmark indeks i samme periode er -2,94 prosent.

Diagram over kursutviklingen for Kitron (KIT):

Kilde chart: vikingen.se
Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar