hits

Børsvinner i fjor: Kan dobles igjen

kommentarer

23.02.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det norske bioteknologi selskapet Nordic Nanovector (Ticker: NANO).
 
Vi hadde allerede den 19. November 2015 vår første positive analyse av Nordic Nanovector hos Aksjeanalyser.com, og som du kan lese her...
 
Den gang var Nordic Nanovector-aksjen i 12,50 kroner, mens den i dag, torsdag formiddag handles rundt 106,50 kroner.
 
Aksjen har med dette steget med hele 750 prosent siden vår første positive analyse av aksjen den 19. november 2015.
 
Fra bunnen rundt 12,50 kroner i november 2015 så hele tidoblet aksjen seg til en topp ved 129,00 kroner i desember 2016.
 
Nordic Nanovector-aksjen ble den klare vinneren på Oslo Børs i 2016, og aksjen hvor aksjen steg med hele 586 prosent i løpet av 2016.
 
Etter å ha konsolidert de seneste månedene så har aksjen igjen fått seg et kraftig løft den seneste tiden.
 
Dette blant annet etter Reuters på mandag kom med en melding om at administrerende direktør Luigi Costa i Nordic Nanovector opplever økende interesse fra mulige kjøpere av selskapet. Dette altså i følge en melding fra nyhetsbyrået Reuters mandag.
 
- Vi snakker med en rekke selskaper, og ettersom dataene bedrer seg og selskapet utvikler seg, jo mer interesse er det så klart. Hvis de allerede gode dataene fortsetter å bli bekreftet, tror jeg interessen vil stige, uttalte Costa til nyhetstjenesten Reuters på mandag.
 
Nordic Nanovector utvikler og kommersialiserer innovativ behandling for krefttyper som er vanskelig å behandle. For tiden forbereder selskapet en siste testfase for et mulig legemiddel for å behandle Non-Hodgkin lymfon (NHL), som er designet for å feste seg til svulster på en ny måte før de blir drept med en dose av stråling.
 
Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for fjorårets børsvinner, Nordic Nanovector (NANO), og som du kan lese mer om nedenfor annonsen her...
 

Kort om Nordic Nanovector (ticker på Oslo Børs: NANO):
 
Nordic Nanovector utvikler og kommersialiserer innovativ behandling for krefttyper som er vanskelig å behandle, ved bruk av selskapets patentbeskyttede, målrettede teknologi. Selskapets fremste produktkandidat, Betalutin(TM), tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten til mennesker som lider av non-Hodgkin Lymfom (NHL).
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.nordicnanovector.com/
 
 
Teknisk analyse av Nordic Nanovector (NANO):
 
Nordic Nanovector aksjen beveger seg innenfor en langsiktig stiegnde trend (jf. diagram nederst i saken).
 
Videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne langsiktige stigende trenden i tiden fremover.
 
Etter å ha konsolidert i de seneste månedene så er det nå flere tekniske signaler om at aksjen kan stå foran et nytt kraftig løft på kort og mellomlang sikt.
 
Aksjen har de seneste månedene beveget seg innenfor en rektangel konsolideringsformasjon mellom et teknisk støttenivå rundt 93,00 kroner, og et teknisk motstandsnivå rundt 103,00 kroner.
 
Når aksjen nå bryter opp i gjennom dette viktige tekniske motstandsnivået rundt 103,00 kroner så utløses det et nytt teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
I første omgang signaliseres nå videre oppgang opp for å teste motstandsnivået ved forrige topp i fra desember 2016, rundt 125,00-129,00 kroner.
 
Aksjen er torsdag formiddag opp 3,40 prosent til 106,50 kroner.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet nå for Nordic Nanovector så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.
 
Nordic Nanovector-aksjen er for øvrig en av våre 20 favorittaksjer for 2017 hos Aksjeanalyser.com, og som våre betalende medlemmer kunne lese om i en omfattende analysesak her på Aksjeanalyser.com den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017"
 
Vi ser et kortsiktig (2-4 uker) potensiale for aksjen opp mot 129,00 kroner.
 
På mellomlang sikt (6-12 måneders sikt) så indikerer den langsiktige stigende trenden et potensiale for aksjen helt opp mot 220,00-260,00 kroner.
 
Aksjen kan altså ha et potensiale for å mer enn doble seg igjen i fra dagens kursnivå rundt 106,00 kroner.
Diagram over kursutviklingen for Nordic Nanovector (NANO):

Kilde chart: vikingen.se
Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar