hits

Kjendisinvestorer hamstrer aksjer: Nå eier de 55,6 %

kommentarer

31.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det lille oljeservice selskapet Badger Explorer, og som er dagens klare børsvinner med en oppgang på hele 41 prosent tirsdag formiddag.
 
I dag kom nyheten om at nok en kjendisinvestor, Arne Blystad, har kjøpt seg tungt inn i det lille oljeservice-selskapet Badger Explorer (notert på Oslo Axess med ticker: BXPL).
 
Det er i dag blitt meldt i en børsmelding at Arne Blystads Spencer Trading Inc har kjøpt 25 millioner aksjer i Badger Explorer. Arne Blystads Spencer Trading Inc eier med dette kjøpet nå 6,6 prosent av selskapet.
 
For kort tid siden (den 09. januar 2017) ble det kjent at Øystein Stray Spetalen, Arne Fredly, Ketil Grim Skorstad og Kristian G Lundkvist kjøpte seg tungt inn i selskapet i forbindelse med en emisjon i selskapet.
 
Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier A/S hadde blitt tildelt 56 millioner aksjer i den rettede emisjonen og som tilsvarer 14,79 prosent av selskapet. Fredlys Apollo Asset Ltd. ble også tildelt 56 millioner aksjer i likhet med Spetalen. Middelborg Invest AS ble tildelt 36,8 millioner aksjer, tilsvarende 9,72 prosent av selskapet, og Ketil Skortstads Tigerstaden AS ble også tildelt 36,8 millioner aksjer.
 
Til sammen kontrollerer disse fem kjendisinvestorene nå da hele 55,62 prosent av Badger Explorer.
 
Badger Explorer-aksjen er tirsdag formiddag opp med hele 41,18 prosent til 1,20 kroner.
 
Vi hadde hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av Badger Explorer-aksjen her den 20. desember 2016: "Aksjen kan være bedre enn Lotto"
 
Den gang var aksjen i 74 øre, mens den nå altså handles til 1,20 kroner. Aksjen har da steget med rundt 60 prosent siden vår positive analyse av aksjen den 20. desember 2016, altså for bare litt over en måned siden.
 
En annen aksje som er blant børsvinnerne på Oslo Børs tirsdag er spillselskapet Funcom, og hvor aksjen i skrivende stund er opp rundt 20 prosent til 3,46 kroner.
 
Funcom-aksjen har da doblet seg siden vår positive analyse av Funcom-aksjen her den 15. desember 2016, altså for bare halvannen måned siden, og som du kan lese her: "Spill-aksje kan gi kjempejackpot!"
 
Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Badger Explorer-aksjen, og som indikerer at aksjen kan stå foran dobling, og det gjerne i løpet av så kort tid som bare 1-3 måneders sikt.
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Først litt kort om selskapet Badger Explorer (ticker på Oslo Axess: BXPL):
 
Badger Explorer er et olje-service selskap med fokus på utvikling av produkter for billigere og enklere måter å bore etter olje og gass på.
 
Badger Explorer ASA er et norsk selskap som utvikler en metode for effektivisering av leting etter, og kartlegging av olje- og gassforekomster. Selskapet er notert på Oslo Axess med tickeren BXPL.
 
Selskapet utvikler et verktøy med samme navn, «Badger Explorer», som skal bore seg ned og befeste seg i havbunnen. Et stort antall sensorer er festet på verktøyet for å måle og registrere nødvendig informasjon. Metoden skal gi «en betydelig lavere risiko, kostnad og grad av kompleksitet i forhold til å operere en dyr borerigg».
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmeside her: http://www.bxpl.com/
 
 
Teknisk analyse av Badger Explorer (ticker på Oslo Axess: BXPL):
 
Badger Explorer (BXPL) beveger seg innenfor en langsiktig fallende trend, men viser klare tegn til å gjerne være i ferd med å etablere en bunn rundt dagens nivå (jf. diagram nedenfor i saken her).
 
Aksjen har etablert en stor rektangel formasjon, og beveger seg mellom et støttenivå rundt 74 øre, og et teknisk motstandsnivå rundt 2,60 kroner.
 
Det er etablert en kortsiktig stigende trend for aksjen nå, og hvor videre oppgang for aksjen signaliseres i tiden fremover.
 
En ny test av det viktige tekniske motstandsnivået rundt 2,60 kroner vil gjerne kunne komme i løpet av så kort tid som de neste 1-3 måneder.
 
Dette indikerer da et solid potensiale for aksjen som kan doble seg fra dagens kursnivå, og det altså gjerne i løpet av bare de neste 1-3 måneder.
 
Ved et brudd opp i gjennom 2,60-nivået så vil et nytt kraftig teknisk kjøpssignal utløses for Badger Explorer-aksjen, og som det tekniske bildet da indikerer at kan ha potensiale til å stige opp mot neste tekniske motstandsnivå av større betydning, og som da vil være opp mot 5,50-6,00 kroner.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen på kort og mellomlang sikt så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com våre tidligere positive analyser av aksjen.
 
Vi ser altså en mulig dobling for aksjen på gjerne så kort tid som 1-3 måneders sikt, og vi ser videre et potensiale for aksjen gjerne helt opp mot 5,50-6,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 

Diagram over utviklingen for Badger Explorer aksjen (BXPL):

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar