hits

Biotek-feber på børsen: Aksjen kan flerdobles

kommentarer

26.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det norsk baserte bioteknologiselskapet Targovax (ticker på Oslo Axess: TRVX).
 
Vi hadde her hos Aksjeanalyser.com en positiv analyse av Targovax den 21. november 2016, altså for litt over to måneder siden, og som du kan lese her: "Høy biotek-feber herjer på børsen"
 
Den gang var Targovax-aksjen rundt 12,00 kroner, mens den i dag endte opp hele 18,88 prosent til 17,00 kroner.
 
Vi skrev i vår forrige positive analyse av Targovax den 21. november 2016: "Vi hos Aksjeanalyser.com mener aksjen har et potensiale til å kunne stige opp mot 17,00 kroner på gjerne så kort tid som de neste 1-3 måneder".
 
I dag vel to måneder senere så har altså Targovax-aksjen nådd vårt kortsiktige kursmål, og som den gang var ved 17,00 kroner.
 
Aksjen har da steget med litt over 40 prosent siden vår forrige positive analyse av aksjen den 21. november 2016.
 
Nå har vi i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på dette norsk baserte bioteknologiselskapet Targovax (ticker på Oslo Axess: TRVX).
 
Det tekniske bildet for aksjen indikerer nå at den kan stå foran et videre kraftig løft i tiden fremover, og som vi skrev i vår forrige positive analyse av aksjen så tror vi hos Aksjeanalyser.com at Targovax-aksjen har potensiale til å kunne flerdoble seg i løpet av 2017.
 
Saken fortsetter nedenfor annonsen her...

Kort om selskapet Targovax (ticker på Oslo Axess: TRVX):
 
Targovax er et klinisk immunonkologi-selskap som fokuserer på utvikling av målrettet immunterapi for kreftpasienter.
Targovax utvikler to komplementære tilnærminger innen immunonkologi: en peptid-basert immunterapibasert plattform for pasienter med RAS-mutert kreft og en virusbasert immunterapiplattform basert på genmodifiserte onkologiske virus utstyrt med potente immunstimulerende transgener for pasienter med faste svulster.
 
Noen fakta om Targovax:
 
  • Etablert i 2010 av Gustav Gaudernack og Jon Amund Eriksen. Gaudernack er fortsatt medisinsk rådgiver i firmaet.
  • Med utspring i forskning fra Radiumhospitalet, utviklet selskapet blant annet en vaksine mot kreft i bukspyttkjertelen.
  • Targovax har oppnådd en Orphan Drug status for sine produktkandidater mot bukspyttkjertelkreft, mesotheliom (lungesekkkreft) og eggstokkkreft, i USA og EU.
  • Targovax har hentet 414 millioner kroner i egenkapital fra investorer gjennom flere transaksjoner siden 2010.
  • De største investorene etter børsnoteringen er venturekapitalfondet HealthCap, en av Europas største bioteknologispesialiserte aktive eierfond, Radiumhospitalets Forskningsstiftelse og en rekke institusjonelle og profesjonelle finansielle investorer, blant annet Nordea.
 
 
Teknisk analyse av Targovax (TRVX):
 
Targovax-aksjen viser en sterk utvikling og har etablert en stigende trend siden høsten 2016 da aksjen var rundt 8,00 kroner.
 
Ved vår forrige positive analyse av aksjen den 21. november 2016 så hadde aksjen utløst et kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd opp i fra en symmetrisk triangel formasjon.
 
Potensialet fra det signalet er nå tatt ut, men aksjen har etter oppgangen i dag nå utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal i fra en stor rettvinklet stigende triangel formasjon.
 
Aksjen har brutt opp i gjennom motstandsnivået fra forrige topp rundt 15,50-15,70 kroner, og dette nivået representerer nå første tekniske støttenivå for aksjen ved korreksjoner ned.
 
Det er nå lite teknisk motstand for videre kursoppgang for Targovax-aksjen.
 
 
I henhold til det kjøpssignalet som nå er utløst for aksjen så vurderes potensialet for aksjen på 1-3 måneders sikt til å være opp mot 24,00-28,00 kroner.
 
Det er ellers positiv volumbalanse for aksjen med stigende volum ved kursoppgang og fallende volum ved korreksjoner ned for aksjen.
 
Dette forsterker ytterligere de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.
 
Basert på det samlede positiv tekniske bildet for Targovax-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av aksjen.
 
Vi ser altså et potensiale for aksjen på kort sikt nå (1-3 måneder) opp mot 24,00-28,00 kroner.
 
I løpet av de neste 12 måneder ser vi ikke bort i fra at Targovax-aksjen har potensiale til å flerdoble seg fra dagens kursnivå.
 
Det skal likevel avslutningsvis være nevnt at risikoen i denne typen aksjer og selskaper er veldig høy, og mye er avhengig av vellykkede kliniske tester av selskapets produktkandidater for å få en langsiktig lønnsom utvikling.
 
Så er det ellers et ordtak som heter: "Den som intet våger, intet vinner"...

Diagram over kursutviklingen for Targovax-aksjen (TRVX):

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og
 
Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar