hits

20 favorittaksjer for 2017: Er nå opp 25 prosent

kommentarer

25.01.2017 - Vi hadde hos Aksjeanalyser.com for en måneds tid siden, den 25. desember 2016, en omfattende analysesak for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og hvor disse kunne lese den gang om våre 20 favorittaksjer for 2017 her...
 
Der presenterte vi altså våre 20 favorittaksjer for 2017, og som vi nå en måneds tid senere må kunne si oss svært godt fornøyd med resultatene av så langt i 2017.
 
I dag så endte tre av våre 20 favorittaksjer for 2017 blant topp fem av aksjene på vinnerlisten på Oslo Børs. Disse tre aksjene, og som alle altså er blant våre 20 favorittaksjer for 2017 endte opp som følger i dag:
 
  • Sevan Drilling (SEVDR): +41,73 prosent til 9,00 kroner.
  • Archer (ARCHER): +27,56 prosent til 16,20 kroner.
  • Farstad Shipping (FAR): +23,63 prosent til 4,50 kroner.
Disse 20 favorittaksjene våre, og som vi altså presenterte for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com den 25. desember, har nå steget med 24,75 prosent, og det altså i løpet av bare en måneds tid.
 
Til sammenligning så har Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode steget med 4,29 prosent.
 
Vi må således kunne si oss svært så fornøyd med utviklingen så langt for våre 20 favorittaksjer for 2017, og vi har fortsatt stor tro på en videre sterk utvikling for disse 20 favorittaksjene våre for 2017 videre i tiden fremover.
 
Vi hadde også en sak her på bloggen i forbindelse med vår omfattende analysesak om våre 20 favorittaksjer for 2017, og hvor vi presenterte gratis og åpent for alle å lese her på bloggen, fem av disse 20 favorittaksjene våre for 2017.
 
Denne saken kan du lese her: "Disse aksjene kan flerdobles i 2017"
 
 
 
Vi hos Aksjeanalyser.com lover å bestrebe oss videre på og levere så gode analyser og investeringsideer som mulig til både våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og til alle våre lesere her på vår tilknyttede blogg hos Nettavisen.
 
For å få tilgang til alle analyser hos Aksjeanalyser.com så må man være betalende medlem.
 
 

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar