hits

Aksjen kan bli en børsrakett i 2017

kommentarer
24.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Next Biometrics Group (NEXT) på Oslo Børs.
 
Next Biometrics Group (NEXT) er for øvrig en av våre 20 favorittaksjer for 2017, og som vi presenterte for våre betalende medlemmer her den 25. desember 2016.
 
Den gang var Next Biometrics Group-aksjen i 120,00 kroner, mens den i dag endte opp 6,82 prosent til 141,00 kroner.
 
Aksjen har med dette nå løftet seg med 17,5 prosent siden vår forrige positive analyse av aksjen den 25. desember 2016, og hvor vi presenterte Next Biometrics Group (NEXT) som en av våre 20 favorittaksjer for 2017 for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com.
 
Disse 20 favorittaksjene våre for 2017 er nå opp med 15,4 prosent bare i løpet av bare en måneds tid, mens Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) til sammenligning er opp med  3,2 prosent i samme periode.
 
I dag steg altså Next Biometrics Group-aksjen kraftig, og vi har så i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Next Biometrics Group-aksjen.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet nå for Next Biometrics Group-aksjen, og et kraftig teknisk kjøpssignal som ble utløst for aksjen i dag.
 
Ja så tror vi hos Aksjeanalyser.com at Next Biometrics Group-aksjen kan bli en av de neste børsrakettene på Oslo Børs i tiden fremover nå.
 
Det samlede positive tekniske bildet for aksjen signaliserer nå altså at aksjen kan stå foran et kraftig løft, og det både på kort og mellomlang sikt. Du kan lese mer om dette i våre tekniske analyse av aksjen i dag nedenfor annonsen her...
 

Kort om Next Biometrics Group (NEXT):
 
NEXT Biometrics Group ASA tilbyr sensorer for fingeravtrykksautentisering. Selskapets sensorer brukes i en lang rekke produkter inklusive PCer, tablets, mobiltelefoner, USB-tokens, keyfobs og løsninger for adgangskontroll. Selskapet har en unik og patentert teknologi som muliggjør salg av høykvalitetssensorer til massemarkedskompatibel prising. Selskapet har hovedkontor i Oslo, med datterselskaper i Seattle, Taipei, Shanghai, München, og Praha.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: http://nextbiometrics.com/
 
 
Teknisk analyse av Next Biometrics Group (NEXT):
 
Next Biometrics Group har nylig utløst positive tekniske signaler etter å ha brutt ut av en kortsiktig fallende trend (jf. diagram nedenfor her).
 
Etter den kraftige oppgangen for aksjen i dag så er det utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for Next Biometrics Group-aksjen.
 
Aksjen brøt i dag opp gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 135,00 kroner, og det ble også utløst et teknisk kjøpssignal for aksjen fra en dobbel-bunn formasjon.
 
Aksjen brøt i dag også opp gjennom både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og som gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen på kort og mellomlang sikt.
 
På helt kort sikt (1-2 uker) så signaliseres videre oppgang opp mot 155,00 kroner.
 
På 1-3 måneders sikt så indikeres nå videre oppgang for aksjen opp for en ny test av et annet svært viktig teknisk motstandsnivå ved 180,00-nivået.
 
Den underliggende trenden for Next Biometrics Group-aksjen er klart positiv, og aksjen beveger seg innenfor en stor rettvinklet stigende triangel formasjon (jf. diagram nedenfor).
 
Ved et etablert brudd opp i gjennom 180,00-nivået så vil det utløses et svært kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen, og det vil da være lite teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen.
 
Potensialet for aksjen, og ved et slikt brudd opp i gjennom 180,00-nivået, vurderes til å være helt opp mot 450,00-500,00 kroner på 12-18 måneders sikt.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com tror det gjerne kan komme et slikt brudd opp i gjennom 180,00-nivået i løpet av de neste 1-3 måneder, og vi har aksjen som en av våre klare favorittaksjer for 2017.
 
Vi ser altså et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale for aksjen opp mot 180,00-nivået, mens vi altså ser et potensiale for aksjen helt opp mot 450,00-500,00 kroner på 12-18 måneders sikt.
 
Hvis man synes det høres voldsomt ut at aksjen skal kunne ha potensiale til å stige fra i dag en kurs rundt 140,00 kroner, og helt opp mot 450,00-500,00 kroner på 12-18 måneders sikt.
 
Ja så kan vi nevne at aksjen høsten 2015 steg fra rundt 40 kroner i slutten av august 2015, og til en topp rundt 180 kroner i midten av oktober 2015. Den gang altså mer enn firedoblet aksjen seg, og det i løpet av bare et par måneder.
 

Diagram over utviklingen for Next Biometrics Group-aksjen (øverst: dagdiagram, nederst: ukediagram):

Kilde chart: vikingen.se
Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar