hits

Innsidere laster opp aksjer: Kan nå tredoble seg

kommentarer
 
22.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på det norske uavhengige energiselskapet North Energy ASA (ticker: NORTH).
 
Vi hadde allerede den 08. september 2016 en positiv analyse av North Energy-aksjen hos Aksjeanalyser.com, og hvor vi pekte på blant annet flere innsidekjøp av aksjer i selskapet.
 
Du kan lese vår analyse den gang den 08. september 2016 av North Energy her: "Aksjen kan doble seg på kort tid"
 
Slik vi skrev om den gang så gir slike kjøp av aksjer av innsidere i selskapet positive signaler for den videre kursutviklingen for aksjen.
 
Ved vår analyse den gang den 08. september 2016 så var aksjen i 1,69 kroner.
 
Vi skrev i vår analyse den gang blant annet: "Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 1,90 kroner på kort sikt (1-3 uker), mens vi ser et potensiale for aksjen helt opp mot 3,00 kroner på 3-6 måneders sikt."
 
Allerede fem dager senere var aksjen i høyest ved 3,00 kroner, og endte dagen da den 13. september i 2,45 kroner.
 
Siden har aksjen gått inn i en konsolideringsfase i form av en rektangel-formasjon, og et etablert brudd opp i gjennom 3,00-nivået vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for North Energy-aksjen.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com tror et slikt brudd opp i gjennom 3,00-nivået nå kan være nært forestående.
 
I uken som gikk kom nyheten om at flere av de samme innsiderne vi nevnte i vår analyse av aksjen den 08. september 2016
 
Ja flere av de samme innsiderne har nå i uken som gikk igjen hamstret flere aksjer i North Energy.
 
Det ble onsdag 18. januar 2017 meldt om følgende kjøp av aksjer i North Energy av disse innsiderne i selskapet:
 
- Anders Onarheim, og som er styreleder i North Energy har kjøpt 1,4 millioner aksjer i selskapet gjennom sitt heleide selskap AB Investments AB og 400.000 aksjer gjennom Liju Invest AS til 2,10 kroner pr aksje, opplyses det i en melding onsdag. Onarheim med tilknyttede parter eier dermed 17,421 millioner aksjer i North energy. Dette tilsvarer da 14,63 prosent av selskapet.
 
- Rachid Bendriss, finansiell rådgiver for selskapet, har kjøpt 526.900 aksjer i selskapet via Celisa Capital. Også dette kjøpet ble gjort til 2,10 kroner pr aksje. Han eier etter dette kjøpet totalt 5,164 millioner aksjer i selskapet, og som tilsvarer en eierandel på 4,34 prosent.
 
- Videre så ble det meldt at finansiell rådgiver Didrik Leikvang også økte eierandelen sin i selskapet gjennom Isfjorden AS. Etter å ha kjøpt 448.163 nye aksjer i selskapet har han også en eierandel på 4,34 prosent av North Energy. 
 
- Til slutt ble det i en børsmelding onsdag 18. januar 2017 opplyst at også administrerende direktør Knut Sæberg har kjøpt 50.000 aksjer til 2,10 kroner pr aksje, og sitter da med totalt 768.822 aksjer i selskapet.
 
At innsiderne igjen hamstrer aksjer i North Energy nå gir klart positive signaler for den videre utviklingen for North Energy-aksjen.
 
Når en person i et selskap sitt styre eller ledelse kjøper aksjer i selskapet, ja så gir det et signal om at vedkommende mener aksjen er billig.
 
Innsidere bør jo være de med best kunnskap om utviklingen i selskapet og markedet selskapet operer innenfor. Dermed kan man annta at de bør ha gode forutsetninger for å si om aksjen er billig eller dyr.
 
Når en innsider kjøper aksjer for større beløp så er det altså et tegn på at selskapet gjerne går bedre enn det aksjemarkedet synes å prise inn ved dagens aksjekurs.
 
Selskaper der innsidere har kjøpt aksjer for større beløp, kan således være gode kjøpskandidater.
 
Vi har etter de seneste innsidekjøp i North Energy sett nærmere igjen på det tekniske bildet for aksjen, og som nå indikerer at den kan stå foran et nytt kraftig løft i tiden som kommer.
 
Du kan lese mer om dette nedenfor annonsen her...
 
 
Først litt kort om selskapet North Energy ASA (ticker: NORTH) :
 
North Energy ASA (North) er et norsk, uavhengig energiselskap engasjert i letevirksomhet knyttet til olje og gass på norsk sokkel. Hovedkontoret er i Alta, med kontorer også i Tromsø, Stavanger og Oslo.
 
Du finner mer informasjon om selskapet på deres hjemmesider her: www.northenergy.no
 
Teknisk analyse av North Energy ASA (ticker: NORTH)
 
North Energy-aksjen har etablert en stigende trend, og hvor videre kursoppgang signaliseres for aksjen i tiden fremover innenfor denne stigende trenden.
 
I henhold til den stigende trenden (jf. diagram nederst i saken her) så indikeres et potensiale for aksjen opp mot 6,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Fredag endte altså aksjen i 2,14 kroner, og kan således ha potensiale til å nesten tredoble seg i løpet av bare de neste 6-12 måneder.
 
I det korte bildet så konsoliderer aksjen nå mellom et teknisk støttenivå rundt 1,80 kroner, og et teknisk motstandsnivå rundt 3,00 kroner.
 
Et etablert brudd opp i gjennom 3,00-nivået vil utløse et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for North Energy-aksjen.
 
Det samlede positive tekniske bildet for aksjen indikerer at et slikt brudd opp i gjennom 3,00-nivået kan være nært forestående.
 
Ved et slikt brudd opp i gjennom 3,00-nivået så vil videre oppgang opp mot 5,00-6,00 kroner signaliseres for North Energy-aksjen på 6-12 måneders sikt.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for North Energy-aksjen, og flere større innsidekjøp av aksjer i selskapet de seneste månedene, og som gir svært positive signaler for den videre kursutviklingen for aksjen.
 
Ja så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av North Energy, og vi har et kortsiktig kursmål for aksjen ved 3,00 kroner, mens vi ser et potensiale for aksjen opp mot 6,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
 

Diagram over kursutviklingen til North Energy aksjen (NORTH):
Kilde diagram: Vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar