hits

Fredriksen-aksje fosser frem: Kan nå flerdoble seg

kommentarer
21.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group (GOGL) på Oslo Børs.
 
Golden Ocean Group-aksjen endte fredag opp 4,41 prosent til 45,00 kroner.
 
Vi hadde allerede den 13. september 2016 en positiv analyse av Fredriksen-aksjen Golden Ocean Group hos Aksjeanalyser.com, og som du kan lese her: "Fredriksen-aksje kan eksplodere"
 
Den gang var Golden Ocean Group (GOGL) aksjen i 32,20 kroner, mens den fredag altså endte i 45,00 kroner.
 
Aksjen har således steget med cirka 40 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang for rundt fire måneder siden.
 
 
Nå er det nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for Golden Ocean Group, og det samlede positive tekniske bildet for aksjen indikerer nå at den kan stå foran videre kraftig oppgang i tiden fremover.
 
Du kan lese mer om dette i vår tekniske analyse av aksjen i dag nedenfor annonsen her...
 
 
Kort om Golden Ocean Group Ltd.:
 
Golden Ocean Group Ltd. (GOGL) is a leading international dry bulk shipping company based in Bermuda, mainly operating in the Capesize, Panamax and Supramax segments. GOGL is listed on NASDAQ and the Oslo Stock Exchange. GOGL owns and controls a fleet of 70 vessels including newbuildings and vessels chartered in on long term time charter contracts. GOGL provide customers with flexible and reliable transportation services and develop strong industry relations with partners and customers.
 
Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.goldenocean.bm/
 
 
Teknisk analyse av Golden Ocean Group (GOGL):
 
Golden Ocean Group har som nevnt ovenfor her nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal, og det i fra en stor rettvinklet stigende triangel formasjon (jf. diagram nederst i saken her).
 
Det var da aksjen brøt opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået i denne formasjonen, rundt 37,00 kroner, at det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
Nå signaliserer det samlede positive tekniske bildet for aksjen at den kan stå foran et videre kraftig løft, og det både på kort (1-3 måneder) og mellomlang sikt (6-12 måneder).
 
Aksjen møter lite teknisk motstand videre oppover nå før ved 70,00-nivået, og deretter opp mot 120,00-125,00-nivået.
 
På kort sikt indikeres et potensiale for aksjen, og i henhold til nevnte kjøpssignal fra denne triangel formasjonen, opp mot 70,00 kroner.
 
Dette gjerne i løpet av så kort tid som bare 1-3 måneders sikt. Aksjen kan altså ha potensiale for å stige med rundt 55 prosent fra dagens kursnivå på 1-3 måneders sikt.
 
På litt lengre sikt (12 måneders sikt) så vurderes potensialet for aksjen, og i henhold til det samlede positive tekniske bildet for aksjen, å være opp mot 125,00 kroner.
 
Vi ser altså muligheter for nærmere en tredobling av aksjekursen på 12 måneders sikt.
 
Det vil for øvrig ikke være første gang i så fall at Golden Ocean Group-aksjen flerdobler seg, og som det fremkommer av diagrammet over aksjekursen siden 2005 og frem til i dag nederst i saken her.
 
Selv om Golden Ocean Group-aksjen skulle nærmere tredoble seg i løpet av de neste 12 måneder til 125,00 kroner.
 
Ja så vil den fortsatt være ned med nesten 80 prosent siden slutten av 2013 da den var i 570 kroner (jf. diagram nederst i saken her).
 
Golden Ocean Group har med dagens aksjekurs ved 45,00 kroner en børsverdi på rundt 4,8 milliarder kroner.
 
John Fredriksen som direkte og indirekte kontrollerer cirka 45 prosent av aksjene i selskapet har da aksjer i selskapet som i dag er verdt rundt 2,15 milliarder kroner.
 
Skulle vi få rett i vår positive analyse av aksjen her, og hvis den stiger opp mot 125,00 kroner på 12 måneders sikt.
 
Ja så vil verdien på John Fredriksen sine aksjer i Golden Ocean Group øke i verdi fra i dag rundt 2,15 milliarder kroner og til rundt seks milliarder kroner. Det vil da altså innebære en verdiøkning for Fredriksen sine aksjer i selskapet på nærmere fire milliarder kroner.
 
Så får vi rett i vår positive analyse av Golden Ocean-aksjen her så kan 2017 bli et svært så hyggelig år for både John Fredriksen med hans cirka 45 prosent eierandel i selskapet, og for alle andre Golden Ocean Group aksjonærer.
 
Golden Ocean Group er for øvrig en av våre 20 favorittaksjer hos Aksjeanalyser.com for 2017, og som du kan lese mer om her: "Disse aksjene kan flerdobles i 2017".
 
Våre 20 favorittaksjer for 2017, og som vi presenterte for våre betalende medlemmer her hos Aksjeanalyser.com den 25. desember 2016, er så langt opp 16,1 prosent i løpet av bare fire uker. Til sammenligning så er Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) i samme periode opp med 3,1 prosent.
 
 

Diagram over kursutviklingen for Golden Ocean-aksjen (GOGL):

Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har verken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar