hits

Aksjetips som ville imponert Gordon Gekko

kommentarer

11.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på energi-sektoren på Oslo Børs (energi-sektoren på Oslo Børs består av totalt cirka 60 selskaper).
 
Det tekniske bildet for oljeprisen indikerer nå at denne kan stå foran en videre kraftig oppgang i ukene og månedene som kommer etter å ha konsolidert de seneste ukene nå.
 
Les også vår nylige analyse av Oslo Børs og oljeprisen her: "Børsen kan stige 50 prosent i 2017"
 
Vi har så sett nærmere igjen på energi-sektoren på Oslo Børs, og funnet frem til våre i dag 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs.
 
Dette er altså de 15 aksjer vi mener kan være blant aksjene i energi-sektoren på Oslo Børs med det største potensialet i de kommende 6-12 måneder.
 
Flere av disse 15 favorittaksjene våre innen energi-sektoren ser vi en mulig flerdobling for i løpet av de neste 6-12 måneder.
 
Vi gjorde stor suksess med en tilsvarende omfattende analysesak for en tid tilbake den 04. desember 2016, og hvor vi også da hadde gått i gjennom hele energi-sektoren på Oslo Børs.
 
Ja så presenterte vi da for rundt seks uker siden en omfattende analysesak, og for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs. Våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese denne saken her: "Våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs"
 

Tipset om 15 favorittaksjer: Er nå opp 35 prosent på seks uker mens børsen er opp 6 prosent

 
Disse 15 favorittaksjene våre innenfor energi-sektoren på Oslo Børs vi presenterte i vår omfattende analysesak den 04. desember har nå steget i gjennomsnitt med hele 34,8 prosent siden 04. desember 2016, altså i løpet av bare rundt seks uker.
 
Til sammenligning så er Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) i samme periode opp 5,7 prosent, mens Oslo Børs Energy Indeks (OSLENX) er opp 8,3 prosent i samme siste seks ukers periode.
 
Nå har vi altså i dag, og for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, sett nærmere igjen på energi-sektoren på Oslo Børs, og funnet frem til de 15 aksjer vi nå tror har det største potensialet de neste 6-12 måneder.
 
Vi presenterer her, og gratis for alle å lese, fem av disse 15 favorittaksjene våre innenfor energi-sektoren nå, og som du kan lese mer om nedenfor annonsen her.
 
For å få tilgang til alle våre analyser hos Aksjeanalyser.com m.m. så må man være betalende medlem.
 
 

Teknisk analyse av Archer (ARCHER):
 
Archer utløste for en tid tilbake et kraftig teknisk kjøpssignal fra en stor dobbel-bunn formasjon (jf. diagram nedenfor).
 
Potensialet for aksjen er i henhold til denne dobbel-bunn formasjonen opp mot 22,00 kroner, men aksjen møter imidlertid på begrenset med teknisk motstand nå før opp mot 37,00-nivået.
 
Onsdag endte aksjen opp 6,59 prosent til 13,75 kroner.
 
Archer-aksjen kan således ha et stort potensiale fra dagens kursnivå, og gjerne helt opp mot 37,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
På kort sikt (1-3 måneder) så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at potensialet for aksjen kan være opp mot 22,00 kroner. Det vil i å så fall innebære en opp side på hele 60 prosent fra dagens kursnivå, og altså på gjerne bare 1-3 måneders sikt.
 
Diagram over utviklingen for Archer-aksjen (ARCHER):

Teknisk Analyse av Avance Gas (AVANCE):
 
Avance Gas (AVANCE) har også utløst et kraftig teknisk kjøpssignal nylig, og det i fra en stor rettvinklet stigende triangel formasjon.
 
Potensialet for aksjen, og i henhold til denne rettvinklet stigende triangel formasjon som det nå er utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen fra, er opp mot 43,00 kroner.
 
Aksjen møter imidlertid på lite teknisk motstand oppover før helt opp mot 90,00 kroner.
 
Basert på det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen så har vi Avance Gas som en av våre 15 favorittaksjer også denne gangen.
 
Vi ser et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale for aksjen opp mot 43,00 kroner.
 
Onsdag endte aksjen opp 1,03 prosent til 29,40 kroner.
 
Vi ser således et potensiale for Avance Gas aksjen på nesten 50 prosent, og det i løpet av gjerne bare de neste 1-3 måneder.
 
På 12 måneders sikt så ser vi et potensiale for aksjen helt opp mot 90,00 kroner. Vi ser altså et potensiale for en tredobling for aksjen i løpet av de neste 12 måneder.
 
Diagram over utviklingen for Avance Gas-aksjen (AVANCE):

Teknisk analyse av DNO (DNO):
 
DNO-aksjen er en annen av våre 15 favorittaksjer hos Aksjeanalyser.com innenfor energi-sektoren på Oslo Børs i tiden fremover.
 
Aksjen er nær ved å fullføre etableringen av en stor omvendt hode-skulder formasjon (jf. diagram nedenfor), og et etablert brudd opp i gjennom 10,00-nivået vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for DNO-aksjen.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for DNO-aksjen så vurderer vi hos Aksjeanalyser.com at et slikt brudd opp i gjennom 10,00-nivået kan komme om svært kort tid.
 
Potensialet for aksjen ved et brudd opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået ved 10,00 kroner vil være helt opp mot 18,00-20,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
DNO-aksjen er altså en annen av våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden som DNO-aksjen beveger seg innenfor (jf. diagram nedenfor) så har aksjen potensiale til å kunne stige helt opp mot 30,00-nivået på 1-2 års sikt.
 
Diagram over utviklingen for DNO-aksjen (DNO):

Teknisk analyse av Fred Olsen Energy (FOE):
 
Fred Olsen Energy-aksjen har fått et kraftig løft de seneste månedene, og har brutt ut av den langsiktige fallende trenden (jf. diagram nedenfor).
 
Det er med dette utløst positive tekniske signaler for den videre kursutviklingen for aksjen i tiden fremover.
 
I det helt korte bildet fikk aksjen en kraftig korreksjon ned igjen, men finner betydelig teknisk støtte nå rundt dagens kursnivå (jf. diagram nedenfor).
 
Aksjen har potensiale opp mot 36,00 kroner på kort sikt (4-8 uker), mens vi basert på det samlede tekniske bildet for aksjen nå, vurderer potensialet for aksjen på 12 måneders sikt til å være opp mot 60,00-nivået.
 
Fred Olsen Energy er altså en annen av våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs.
 
Diagram over utviklingen for Fred Olsen Energy-aksjen (FOE):

Teknisk analyse av Petroleum Geo Services (PGS):
 
En annen av våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs fremover er PGS-aksjen.
 
Aksjen har etablert en bratt stigende trend i det korte bildet, og hvor videre kraftig oppgang for aksjen indikeres i tiden fremover.
 
Aksjen konsoliderer i det korte bildet mellom et støttenivå rundt 28,00 kroner, og et motstandsnivå rundt 32,00 kroner.
 
Det samlede positive tekniske bildet for aksjen nå indikerer at det snart kan komme et brudd opp i gjennom 32,00-nivået.
 
Da vil i så fall videre kraftig oppgang for aksjen indikeres, og potensialet for aksjen vil da basert på det samlede tekniske bildet for aksjen nå være opp mot 55,00 kroner på 6-12 måneders sikt.
 
Onsdag endte PGS-aksjen opp 0,30 prosent til 30,29 kroner.
 
Aksjen kan således ha potensiale til å kunne stige med hele 80 prosent på 6-12 måneders sikt.
 
PGS-aksjen får med dette en naturlig plass blant våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs i tiden fremover.
 
Diagram over utviklingen for Petroleum Geo Services-aksjen (PGS):

Dette var altså fem av våre totalt 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs på 6-12 måneders sikt nå, og for å få tilgang til alle våre analyser hos Aksjeanalyser.com så må man være betalende medlem.
 
 
Kilde Charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com
 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar