hits

Tesla-aksjen kan eksplodere i 2017

kommentarer

08.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på Tesla-aksjen (ticker på Nasdaq-børsen: TSLA), og som nå har steget med over 20 prosent siden vår forrige positive analyse av aksjen for rundt to måneder siden, her den 05. november 2016: "Tesla aksjen kan 30 til 50 doble seg"
 
Den gang var Tesla-aksjen rundt USD 187,00, mens den fredag endte i USD 229,00, og aksjen har således steget med 22,5 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang.
 
Nå har vi i dag hos Aksjeanalyser.com altså sett nærmere igjen på det tekniske bildet for Tesla-aksjen, og som indikerer at aksjen kan stå foran et videre kraftig løft i tiden fremover.
 
Bryter aksjen opp i gjennom et svært viktig teknisk nivå rundt USD 280,00 så kan aksjen komme til å eksplodere slik den gjorde i 2013 da den hele femdoblet seg i løpet av bare seks måneder. Du kan lese mer om dette lenger ned i saken her.
 
 
Du kan lese vår tekniske analyse av Tesla-aksjen i dag nedenfor annonsen her...
 
Teknisk analyse av Tesla Motors Inc (ticker på Nasdaq-børsen: TSLA):
 
Tesla-aksjen har de seneste tre årene beveget seg innenfor en stor rektangel konsolideringsformasjon, mellom et støttenivå rundt USD 180,00 og et teknisk motstandsnivå rundt USD 280,00 (jf. diagram nederst i saken her).
 
Ved vår forrige positive tekniske analyse av Tesla-aksjen så var den altså lavt innenfor denne konsolideringsformasjonen, og nær det betydelige tekniske støttenivået rundt USD 180,00.
 
Aksjen har så den seneste tiden fått seg et kraftig løft, og har nå også utløst et teknisk kjøpssignal etter brudd opp i fra en stor fallende kile formasjon (jf. diagram nederst i saken her).
 
Videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen i tiden fremover, og da i første omgang gjerne opp for å teste det viktige tekniske motstandsnivået rundt USD 280,00-nivået.
 
Det som kjennetegner slike store rektangel konsolideringsformasjoner er at når aksjen bryter opp i fra en slik stor rektangel konsolideringsformasjon, ja så etterfølges dette ofte av en svært sterk utvikling for aksjen.
 
Dette så vi et godt eksempel på for Tesla-aksjen tilbake i 2013, da aksjen også hadde beveget seg i lengre tid innenfor en slik stor rektangel konsolideringsformasjon. Den gang mellom et teknisk støttenivå rundt USD 20,00 og et teknisk motstandsnivå rundt USD 37,00.
 
Da aksjen så i 2013 brøt opp i gjennom det viktige tekniske motstandsnivået rundt USD 37,00, og utløste et kraftig teknisk kjøpssignal fra denne store rektangel konsolideringsformasjonen.
 
Ja så nærmest eksploderte aksjen etter dette, og steg fra USD 37,00-nivået i begynnelsen av april 2013, og helt opp til USD 195,00 i begynnelsen av oktober 2013.
 
Tesla-aksjen hele femdoblet seg altså den gang, og det i løpet av bare en seks måneders tid.
 
Dersom Tesla-aksjen nå skulle klare å bryte opp fra denne store rektangel formasjonen som aksjen nå har beveget seg innenfor i rundt tre år, så vil det utløses et nytt slikt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.
 
I henhold til den langsiktige stigende trenden for Tesla-aksjen så vil den da ved et slikt brudd opp fra denne store rektangel konsolideringsformasjonen, ha potensiale til å kunne stige helt opp i mot USD 1.000,00. Dette da gjerne i løpet av bare en 1-2 års tid.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Tesla-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår tidligere positive analyse av aksjen.
 
Vi ser et kortsiktig (1-3 måneder) potensiale for aksjen opp mot USD 280,00, mens vi ser et langsiktig (1-2 år) potensiale for aksjen gjerne helt opp mot USD 1.000,00. Vi ser altså muligheter for mer enn en firedobling for Tesla-aksjen fra dagens kurs ved USD 229,00, og det gjerne bare på 1-2 års sikt.
 
 
En som har minst like stor tro på Tesla-aksjen er altså mangemilliardær og forvalter Ron Baron, i Baron Capital, og som vi skrev om i vår forrige positive analyse av Tesla-aksjen her den 05. november 2016: "Tesla aksjen kan 30 til 50 doble seg".
 
Ron Baron uttalte den gang om Tesla i et intervju hos CNBC: "kanskje et av de mest interessante" selskapene han noen gang har investert i  gjennom sin over 46 år lange karriere.
 
"Jeg tror at denne investeringen, og fra dagens nivå, kan gi oss 30 til 50 ganger investeringen i avkastning i løpet av de neste 15 årene", uttalte Ron Baron videre i intervjuet hos CNBC den gang.
 
"Aksjen var i USD 33,00 da vi begynte å investere", sa han videre. Han sa også at deres gjennomsnittlige kjøpskurs i dag for deres rundt 1,5 millioner Tesla aksjer var på litt over USD 200,00.
 
Med dagens aksjekurs for Tesla-aksjen så har Baron Capital sine 1,5 millioner aksjer i selskapet en verdi på rundt tre milliarder kroner.
 
 
 

Diagram over utviklingen for Tesla-aksjen siden 2011 og frem til i dag:
Kilde chart: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar