hits

Mørklagt solaksje kan åttedoble seg

kommentarer

06.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på solenergi-selskapet REC Silicon (ticker: REC) på Oslo Børs.
 
REC-aksjen har stupt fra en høyeste notering i slutten av 2007 ved 267 kroner, og til lavest en kurs ved 0,77 kroner i februar 2016.
 
Aksjen stupte altså med vanvittige 99,7 prosent fra en topp ved 267 kroner den 08. november 2007, og til en bunn ved 0,77 kroner den 08. februar 2016.
 
Nå indikerer imidlertid det tekniske bildet for aksjen at nedturen kan være over, og at aksjen nå kan stå foran en kraftig opptur, og det både på kort og lang sikt.
 
Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com altså sett nærmere igjen på REC-aksjen, og som våre betalende medlemmer kunne lese vår positive analyse av i en omfattende analysesak den 25. desember 2016, og hvor vi presenterte for dem våre favorittaksjer for 2017.
 
Våre betalende medlemmer kunne lese vår positive analyse av REC-aksjen blant våre 20 favorittaksjer for 2017 her den 25. desember 2016: "Våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs"
 
Våre 20 favorittaksjer vi presenterte i vår omfattende analysesak for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com den 25. desember 2016 har nå på bare to uker steget med i gjennomsnitt hele 17,61 prosent.
 
Til sammenligning så er Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) i samme siste to ukers periode opp med 2,18 prosent.
 
 
Litt før, den 04. desember 2016, så kom vi hos Aksjeanalyser.com med en annen omfattende analysesak kun tilgjengelig for våre betalende medlemmer, og hvor vi presenterte våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs (energi-sektoren på Oslo Børs består for øvrig i dag av cirka 60 selskaper): "Våre 15 favorittaksjer innen energi-sektoren på Oslo Børs"
 
Disse 15 favorittaksjene vi den gang presenterte for våre betalende medlemmer i en omfattende analysesak, den 04. desember 2016, har nå steget med i gjennomsnitt hele 38,1 prosent på altså bare de seneste fem ukene nå.
 
Til sammeligning så er Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) opp med 5,6 prosent i samme siste fem ukers periode, mens Oslo Energy Index er i samme periode opp med 8,4 prosent.
 
I dag så har vi altså sett nærmere igjen på en av våre 20 favorittaksjer for 2017, REC-aksjen, og som fredag ble en av dagens børsvinnere med en oppgang på hele 12,54 prosent til 1,41 kroner.
 
Kun slått av Funcom som vi hos Aksjeanalyser.com hadde en oppdatert positiv analyse av på torsdag, og som du kan lese her, og hvor aksjen fredag altså ble dagens børsvinner for andre dag på rad med en oppgang på hele 13,33 prosent til 2,38 kroner. Torsdag var Funcom-aksjen også dagens børsvinner på Oslo Børs og da steg aksjen med hele 18 prosent til 2,10 kroner.
 
Vi hadde allerede den 15. desember en positiv analyse av Funcom-aksjen hos Aksjeanalyser.com og som du kan lese her: "Spill-aksje kan gi kjempejackpot!"
 
 
Men i dag så har vi hos Aksjeanalyser.com altså sett nærmere igjen på solenergi-aksjen REC Silicon (ticker: REC) her hos Aksjeanalyser.com, og du kan lese vår oppdaterte tekniske analyse av aksjen i dag nedenfor annonsen her...
 

Teknisk analyse av REC Silicon (ticker på Oslo Børs: REC):
 
Slik vi skrev om i vår forrige positive tekniske analyse av REC-aksjen hos Aksjeanalyser.com så indikerer det samlede tekniske bildet for aksjen nå at den gjerne er i ferd med å etablere en bunn-formasjon rundt disse nivåene.
 
Fredag steg aksjen kraftig, og på høyt volum, og brøt opp i gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå ved 1,35 kroner.
 
Det er med dette blitt utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for REC-aksjen fra en stor dobbel-bunn formasjon (jf. diagram nederst i saken her).
 
Videre kraftig kursoppgang signaliseres nå for REC-aksjen, og det både på kort og mellomlang sikt.
 
På kort sikt (1-3 måneder) så indikeres nå videre oppgang for REC-aksjen opp i mot neste tekniske motstandsnivå av større betydning for aksjen, og som er rundt 2,00-2,15 kroner.
 
Dersom aksjen også skulle bryte opp i gjennom 2,15-nivået, så vil et nytt kraftig teknisk kjøpssignal utløses for REC-aksjen.
 
Da vil det tekniske bildet for aksjen indikere at den kan komme til å stige helt opp mot 4,50-5,00 kroner på 6-12 måneders sikt (jf. ukediagram nederst i saken her).
 
Det vil i så fall da innebære en dobling av aksjekursen fra dagens nivå ved 2,41 kroner.
 
Men virkelig solskinn over mange slitne REC-aksjonærer gjennom de seneste årene kan det bli om aksjen skulle bryte opp i gjennom 5,00-nivået.
 
Da vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for REC-aksjen, og som da vil møte lite teknisk motstand før helt opp mot 20,00-nivået.
 
Selv om REC-aksjen i løpet av de neste 2-3 årene skulle stige helt opp i mot 20,00 kroner, ja så vil det fortsatt være langt igjen fra toppen i november 2007 da aksjen var høyest i 267 kroner.
 
Skulle REC-aksjen stige helt opp i mot 20,00-nivået på 2-3 års sikt så vil det i så fall innebære rundt en åttedobling av aksjekursen fra dagens kursnivå ved 2,41 kroner. Vi hos Aksjeanalyser.com mener det ikke er urealistisk at aksjen kan stå foran en slik kraftig oppgang i løpet av de neste 2-3 årene.
 
Ellers så merker vi oss at sjefstrateg i Swedbank, Peter Hermanrud, har REC som en av sine favorittaksjer for 2017, og som man kunne lese om i går i DN. Hans øvrige favorittaksjer for 2017 er som følger: Golden Ocean Group (GOGL), Norsk Hydro (NHY), Yara International (YAR), og Storebrand (STB).
 
Golden Ocean Group hadde vi for øvrig en positiv analyse av hos Aksjeanalyser.com her den 13. november 2016: "Golden Ocean Group og Baltic Dry Index".
 
Den gang den 13. november 2016 så var Golden Ocean-aksjen i 34,90 kroner, mens den i dag 06. januar 2017 endte i 43,20 kroner. Aksjen har således steget med rundt 24 prosent siden vår positive analyse av aksjen den gang for mindre enn to måneder siden.
 
Vi hos Aksjeanalyser.com gjentar i dag vår tidligere positive analyse av REC-aksjen, og vi har altså REC-aksjen som en av våre 20 favorittaksjer for 2017.
 
Hva gjelder Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL) så gjentar vi også der vår tidligere positive analyse av aksjen, og Golden Ocean-aksjen er for øvrig en annen blant våre 20 favorittaksjer for 2017 på Oslo Børs, og vi ser en mulig flerdobling for Golden Ocean-aksjen i løpet av 2017.
 
 
 

Diagram over kursutviklingen for REC-aksjen (øverst: dagsdiagram, og nederst ukediagram):

Kilde Charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar