hits

Spillaksje kan gi kjempe jackpot

kommentarer

05.01.2017 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere igjen på spillselskapet Funcom på Oslo Børs.
 
Vi hadde den 15. desember en positiv analyse av spillselskapet Funcom (ticker: FUNCOM) hos Aksjeanalyser.com, og som du kan lese her: "Spillaksje kan gi kjempejackpot!"
 
Vi skrev i vår analyse den gang den 15. desember av spillselskapet Funcom blant annet: "Nå indikerer imidlertid det tekniske bildet for aksjen at den kan ha potensiale til å flerdoble seg i løpet av de neste 6-12 måneder."
 
Videre skrev vi i vår analyse den 15. desember: "Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på det tekniske bildet for Funcom-aksjen, og som nå indikerer at aksjen kan stå foran et kraftig løft i tiden fremover."
 
I dag, 05. januar 2017 så ble aksjen dagens børsvinner med en oppgang på hele 18 prosent til 2,10 kroner.
 
 
Vi har så sett nærmere igjen i dag hos Aksjeanalyser.com på denne spill-aksjen Funcom på Oslo Børs, og hvor det tekniske bildet for aksjen nå indikerer at den kan komme til å stige med gjerne så mye som 50 prosent bare i løpet av noen uker nå.
 
Du kan lese vår analyse i dag av Funcom nedenfor annonsen her...
 

Kort om spillselskapet Funcom (ticker på Oslo Børs: FUNCOM):
 
Funcom er et børsnotert dataspillselskap med hovedkontor i Oslo, grunnlagt i 1993.
 
Kjent for spill som «The Secret World», «Age of Conan», «Anarchy Online» og «Lego Minifigures».
 
Funcom hentet inn rundt 8 millioner kroner i en emisjon i august. De hentet også rundt 50 millioner kroner i mai, i en rettet kriseemisjon med svært stor rabatt. Det fikk aksjen til å falle 60 prosent.
 
Den rettede emisjonen på 95,97 millioner nye aksjer ble gjort til kurs 0,55 kroner per aksje og gav et bruttoproveny på 52,8 millioner kroner.
 
Pengene som ble hentet inn skal bidra til å videreutvikle spillene og lansere nye. Funcom jobber med en større oppdatering for The Secret World som skal lanseres i første halvdel av 2017, for å motvirke fallende inntekter.
 
I oktober lanserte de spillet Hide and Shriek, og har lagt vekt på å spre det via profilerte Youtub-kjendiser. "Millioner av brukere har blitt eksponert for spillet uten finansielle kostnader", skriver selskapet i sin presentasjon.
 
Selskapet jobber også med å få Anarchy Online over på Stream-plattformen, og utvikler et nytt spillområde for Age of Conan. Lisensavtalen med Lego gikk imidlertid ut 1. oktober, så spillet Lego Minifigures Online er avsluttet.
 
Fremover jobber selskapet mot lansering av spillet Conan Exiles.
 
Du kan lese mer om Funcom på deres hjemmesider her: http://www.funcom.com/
 

Teknisk analyse av Funcom-aksjen:
 
Funcom-aksjen har nå brutt opp fra en triangel konsolideringsformasjon, og med dette utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal.
 
Slik vi skrev om i vår forrige analyse av aksjen den 15. desember, så møter aksjen nå lite teknisk motstand før opp mot 3,00 kroner.
 
Aksjen kan således ha potensiale til å stige med rundt 50 prosent fra dagens nivå rundt 2,00 kroner, og det gjerne i løpet av bare de nærmeste ukene.
 
Ved et eventuelt brudd opp i gjennom 3,00-nivået så vil enda et nytt kraftig teknisk kjøpssignal bli utløst for Funcom-aksjen, og som da kan stige helt opp mot 7,00 kroner på gjerne bare 3-6 måneders sikt.
 
Basert på det samlede positive tekniske bildet for Funcom-aksjen så gjentar vi i dag hos Aksjeanalyser.com vår nylige positive analyse av aksjen fra den 15. desember 2016.
 
Vi har et kortsiktig (4-8 uker) kursmål for aksjen ved 3,00 kroner, mens vi ser et potensiale for aksjen helt opp mot 7,00 kroner på 3-6 måneders sikt.
 
Vi ser altså et mulig stort potensiale for aksjen både på kort og mellomlang sikt.
 
Basert på det tekniske bildet for aksjen så kan den altså ha potensiale til å mer enn tredoble seg i løpet av de neste 3-6 måneder.
 
Vi vil avslutningsvis understreke at aksjen er svært volatil og at en investering i aksjen innebærer svært høy risiko.
 


Diagram over kursutviklingen for Funcom-aksjen (øverst: dagsdiagram, og nederst ukediagram):
 
Kilde Charts: vikingen.se

Disclaimer:
 
Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.
 
Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.
 
Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.
 
Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.
 
Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.
 
Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar