hits

Børsen kan stige 50 prosent i 2017

kommentarer


27.12.2016 - Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs, og OBX-indeksen (indeks over 25 av de største og mest omsatte selskapene på Oslo Børs).

Vi har også sett nærmere på oljeprisen (Brent Spot).

Den langsiktige stigende trenden som OBX-indeksen beveger seg innenfor og har gjort de seneste 30 årene, helt siden 1987, er fortsatt inntakt.

Nå signaliserer denne langsiktige stigende trenden, og det samlede tekniske bildet for OBX-indeksen at 2017 kan gi en oppgang på kanskje så mye som 50 prosent for Oslo Børs.

I henhold til denne langsiktige stigende trenden for OBX-indeksen så indikeres imidlertid også at dette kan bli den siste fasen i oppgangsperioden for denne gang.

OBX-indeksen vil etter 2017 kunne være helt i toppen av denne langsiktige stigende trenden, og som altså har vedvart helt siden 1987.

Vi har altså i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på både OBX-indeksen på Oslo Børs, og på oljeprisen (Brent spot).

For litt over tre uker siden så hadde vi hos Aksjeanalyser.com en omfattende analysesak forbeholdt våre betalende medlemmer, og hvor vi presenterte våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs (energi-sektoren på Oslo Børs består for øvrig av cirka 60 selskaper).

Dette var en sak som kun våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com kunne lese om her...

Disse 15 favorittaksjene våre innenfor energi-sektoren på Oslo Børs som vi presenterte i en omfattende analysesak for vel tre uker siden har nå steget med i gjennomsnitt hele 35 prosent, og det altså bare i løpet av de seneste vel tre uker nå.

Våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs den gang for vel tre uker siden hos Aksjeanalyser.com var som følger, og har vist følgende utvikling:

Akastor (+16,6%)
Avance Gas Holding (+22,9%)
BW LPG (+24,6%)
BW Offshore (+36,9%)
Fred Olsen Energy (+131,8%)
Höegh LNG Holdings (+4,0%)
Kværner (+10,1%)
North Energy (-1,5%)
Norwegian Energy Company (+118,3%)
Ocean Yield (-5,8%)
Petroleum Geo Services (+14,2%)
Questerre Energy (+78,5%)
Sevan Drilling (+9,9%)
Songa Offshore (+30,0%)
Odfjell Drilling (+35,0%)

I gjennomsnitt så har altså våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs nå steget med hele 35 prosent, og det bare i løpet av de seneste tre ukene.

Til sammenligning så har Oslo Børs Benchmark indeks i samme vel tre ukers periode nå hatt en oppgang på 3,97 prosent, mens Oslo Energy index (OSLENX) har hatt en oppgang i samme periode på 7,24 prosent.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Så kom vi nå i julen, den 25. desember 2016, med en annen omfattende analysesak hos Aksjeanalyser.com, og forbeholdt våre betalende medlemmer å lese.

Her hadde vi sett nærmere på alle aksjer på hele Oslo Børs, og presenterte så våre 20 favorittaksjer på Oslo Børs for 2017.

Vi valgte å omtale fem av disse 20 favorittaksjene våre på Oslo Børs for 2017 her på bloggen, og gratis og tilgjengelig for alle å lese.

Av disse fem aksjene vi presenterte blant våre 20 favorittaksjer på Oslo Børs for 2017, og gratis for alle å lese på vår blogg her den 25. desember 2016, ja så utviklet disse seg slik i dag:

Archer Ltd (ARCHER):  +33,01 %
Awilco Drilling (AWDR): +6,81 %
Golden Ocean Group (GOGL): +5,57 %
Norske Skogindustrier (NSG): -0,69 %
Panoro Energy (PEN): +19,40 %

Ser vi på alle våre 20 favorittaksjer for 2017, og som vi presenterte i en omfattende analysesak for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com i julen nå, den 25. desember 2016.

Ja så hadde disse i gjennomsnitt en kursoppgang i dag på hele 6,94 prosent.

Til sammenligning så var Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i dag opp med 0,58 prosent.

Nå i dag så har vi altså hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på Oslo Børs OBX-indeks, og som er en indeks over de 25 største og mest omsatte selskapene på Oslo Børs.

Vi har også sett nærmere igjen på oljeprisen, og hvor en oppgang helt opp mot 70-75 dollar nå indikeres på gjerne bare 3-6 måneders sikt.

Du kan lese mer om dette og våre analyser av OBX-indeksen og oljeprisen nedenfor annonsen her...

Teknisk analyse av oljeprisen (Brent Spot):

Oljeprisen (Brent Spot) har utløst et kraftig teknisk kjøpssignal nå etter å ha brutt opp i fra en stor rektangel konsolideringsformasjon.

Oljeprisen konsoliderte lenge mellom et teknisk støttenivå rundt 42 dollar, og et teknisk motstandsnivå rundt 53 dollar.

Når oljeprisen nå nylig klarte å bryte opp i gjennom, og etablere seg over 53 dollar så ble det utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for oljeprisen.

Oljeprisen har så konsolidert noe de seneste ukene i overkant av det som nå er et betydelig teknisk støttenivå for oljeprisen rundt 53 dollar.

Videre oppgang for oljeprisen signaliseres nå i tiden fremover, og potensialet er helt opp mot 70-75 dollar på gjerne bare 3-6 måneders sikt.

Det er blant annet basert på disse svært positive tekniske signaler for oljeprisen at vi hos Aksjeanalyser.com for vel tre uker siden kom med en omfattende analysesak, og hvor vi etter å ha gått i gjennom hele energi-sektoren på Oslo Børs trakk frem våre 15 favorittaksjer innenfor sektoren.

Disse 15 aksjene har nå altså steget med hele 35 prosent i gjennomsnitt bare de seneste vel tre ukene.

Teknisk analyse av OBX-indeksen (indeks over 25 av de største og mest omsatte selskapene på Oslo Børs):

OBX-indeksen har vist en positiv utvikling de seneste 30 år innenfor en langsiktig stigende trend (jf. diagram lenger ned i saken her), og hvor videre oppgang nå signaliseres for OBX-indeksen og Oslo Børs i 2017.

Det er nå nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for OBX-indeksen etter at den har brutt opp fra en stor rektangel konsolideringsformasjon.

Det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for OBX-indeksen da den nylig brøt opp i gjennom 600-nivået.

Det vil nå være teknisk støtte for OBX-indeksen i området rundt 580-600 poeng ved eventuelle korreksjoner ned.

Etter dette kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for OBX-indeksen så indikeres altså videre oppgang for OBX-indeksen i 2017.

I henhold til den langsiktige stigende trenden for OBX-indeksen, og som har vedvart de seneste 30 år, så signaliseres nå et potensiale for OBX-indeksen helt opp mot 900 poeng i løpet av de neste 12 måneder.

I dag 27. desember 2016 så endte OBX-indeksen i 618 poeng, og i følge den langsiktige stigende trenden og det samlede positive tekniske bildet for OBX-indeksen så indikeres altså nå et potensiale på nærmere 50 prosent opp i løpet av 2017.

Vi hos Aksjeanalyser.com tror og mener altså at energi-sektoren kan bli en av vinnerne på Oslo Børs i 2017, og som kan bidra sterkt til en slik mulig kraftig oppgang på Oslo Børs i 2017.

Hvis vi skal trekke frem en annen sektor vi har stor tro på i 2017 så er det sjømat-sektoren.

Denne sjømat-sektoren trakk vi forresten frem som en mulig vinner-sektor på Oslo Børs for 2016 i en analyse her den 07. mai 2016: "Dette kan bli vinneraksjene i år"

I vår analyse den gang av sjømat-sektoren på Oslo Børs den 07. mai 2016 så kunne våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com lese om våre utvalgte fem favoritter innenfor sektoren her, og som var som følger og har vist følgende utvikling siden den gang:

  • Bakkafrost (BAKKA): +16,4 %
  • Grieg Seafood (GSF): +106,0 %
  • Havfisk (HFISK): +16,6 % (kjøpt opp av Lerøy Seafood Group i høst ved kurs 36,50 kr)
  • Marine Harvest Group (MHG): +22,0 %
  • Norway Royal Salmon (NRS): +86,4 %

Våre fem favoritter vi trakk frem innen sjømat-sektoren på Oslo Børs hos Aksjenalyser.com den 07. mai 2016 har altså siden den gang steget med i gjennomsnitt 49,5 prosent.

Til sammenligning så har Oslo Børs Benchmark Indeks (OSEBX) i samme periode siden 07. mai 2016 steget med 14,8 prosent, mens Oslo Seafood Index (OSLSFX) er opp 32,2 prosent i samme periode.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over utviklingen OBX-indeksen siden 1987 og frem til i dag:


Diagram over utviklingen for oljeprisen (Brent Spot):

Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar