hits

Disse aksjene kan flerdobles i 2017

kommentarer


25.12.2016 - Vi har hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på alle selskapene på Oslo Børs, og så kommet frem til våre 20 favorittaksjer for 2017.

Dette er altså de aksjene vi hos Aksjeanalyser.com ser det største potensialet for i 2017.

Vi tror mange av disse 20 favorittaksjene våres på Oslo Børs for 2017 har potensiale til å kunne både doble og flerdoble seg i løpet av 2017. Mange av våre favorittaksjer for 2017 er for øvrig å finne innenfor energi-sektoren på Oslo Børs.

Vi tror denne sektoren og mange av aksjene her kan stå foran en kraftig reprising i løpet av 2017, og med utsikter til en oljepris opp mot 70 dollar i løpet av 2017.

For bare tre uker siden kom vi hos Aksjeanalyser.com med en omfattende analysesak forbeholdt våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com, og hvor vi presenterte våre 15 favorittaksjer innenfor energi-sektoren på Oslo Børs (som består av totalt cirka 60 selskaper), og som våre betalende medlemmer kunne lese her på Aksjeanalyser.com

Våre 15 utvalgte aksjer den gang innenfor energi-sektoren på Oslo Børs har nå i løpet av bare tre uker steget med i snitt rundt 30 prosent.

I samme siste tre ukers periode så har for øvrig Oslo Børs (OSEBX) steget med 3,37 prosent, mens Oslo Energy Index (OSLENX) er +6,14 prosent.

Les også: "Bli rik på aksjer: -Følg innsiderne"

Nå har vi altså hos Aksjeanalyser.com gått i gjennom samtlige selskaper på hele Oslo Børs, og kommet frem til de 20 selskapene som vi mener kan ha det største potensialet på Oslo Børs i 2017.

Mange av våre favoritter for 2017 er  altså å finne innenfor energi-sektoren, og som henger sammen med blant annet at det tekniske bildet for oljeprisen indikerer at denne kan komme til å stige opp mot 70 dollar per fat, og det gjerne i løpet av bare de neste 3-6 måneder.

Les i den sammenheng gjerne også vår nylige analyse av oljeprisen og to av Fredriksen-aksjene innenfor energi-sektoren her: "Oljeprisoppgang: Fredriksen-aksjer kan flerdoble seg"

Hele denne omfattende analysesaken vi presenterer her i dag på Aksjeanalyser.com med analyser av våre totalt 20 favorittaksjer på Oslo Børs for 2017 er kun tilgjengelig for våre betalende medlemmer hos Aksjeanalyser.com.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Vi vil likevel gjengi her, og gratis for alle våre lesere på bloggen her, fem av disse analysene av våre 20 favorittaksjer på Oslo Børs for 2017.

Du kan lese disse analysene nedenfor annonsen her...


Kort om Archer (ticker på Oslo Børs: ARCHER):

Archer is a global oil services company with a heritage in drilling and well services that stretches back over 40 years. Employing more than 5,000 people at 40 locations in 19 countries, from drilling services, well integrity & intervention, plug & abandonment to decommissioning, Archer is focused on safely delivering the highest quality services and products to the drilling and well service markets.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.archerwell.com/

Teknisk analyse av Archer Ltd (ARCHER):

Archer Ltd (ARCHER) har vist en meget svak utvikling siden toppen i januar 2011 da aksjen var høyest rundt 400 kroner.

På det laveste så har aksjen vært i 2,58 kroner i mars 2016.

Siden har aksjen vist klare tegn til å gjerne være i ferd med å etablere en bunn-formasjon i form av en rettvinklet stigende triangel formasjon.

Aksjen har nå i uken som gikk brutt opp i gjennom motstandslinjen i denne formasjonen ved 9,00-kroner, og med dette utløst et kraftig teknisk kjøpssignal.

Det er samtidig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen fra en større dobbel-bunn formasjon.

Potensialet for aksjen er i første omgang opp mot 20,00 kroner, og det er lite teknisk motstand for aksjen nå før opp mot dette nivået.

Skulle aksjen også bryte opp i gjennom 20,00-nivået så vil videre oppgang opp mot 35,00-nivået signaliseres for aksjen.

Basert på det kraftige tekniske kjøpssignal som nå er utløst for Archer-aksjen, og det betydelige potensialet som nå indikeres for aksjen på både kort og mellomlang sikt.

Ja så er Archer en av våre klare favoritter på Oslo Børs for 2017 her hos Aksjeanalyser.com.

Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 20,00 kroner på gjerne bare 1-3 måneders sikt, mens vi ser et potensiale for aksjen helt opp mot 35,00 kroner på 6-12 måneders sikt.

Diagram over kursutviklingen for Archer-aksjen:


Kort om Awilco Drilling (ticker på Oslo Axess: AWDR):

Awilco Drilling is UK-based drilling contractor. The Company owns and operates the two semi-submersible rigs WilPhoenix and WilHunter. Awilco Drilling's head office is located in Aberdeen, Scotland

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.awilcodrilling.com/

Teknisk analyse av Awilco Drilling (AWDR):

Awilco Drilling (AWDR) har brutt ut av den langsiktige fallende trenden, og har nå også utløst et kraftig teknisk kjøpssignal fra en stor omvendt hode-skulder formasjon.

Det ble nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal for Awilco Drilling-aksjen da den brøt opp i gjennom motstandslinjen ved 35,00 kroner i en stor omvendt hode-skulder formasjon.

Potensialet for aksjen i henhold til denne formasjonen er nå i første omgang opp mot 60,00-nivået.

Fredag før Jul så endte aksjen i 36,70 kroner, og kan således ha et stort potensiale i månedene fremover.

Det er imidlertid lite teknisk motstand for aksjen videre oppover, og aksjen er en av våre favoritter på Oslo Børs for 2017 hos Aksjeanalyser.com.

Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 60,00 kroner på 3-6 måneders sikt, mens vi ser et potensiale for aksjen opp mot 90,00 kroner på 12-18 måneders sikt.

Diagram over kursutviklingen for Awilco Drilling-aksjen:


Kort om Golden Ocean Group (ticker på Oslo Børs: GOGL):

Golden Ocean Group Limited er et Bermudaselskap stiftet i 1996, som driver transport av tørrbulklast. Gjennom sine datterselskaper eier og driver Golden Ocean en flåte bestående av 77 tørrbulkskip,inkludert nybygg, time charter in og skip i joint venture. Hver av Golden Oceans skip er registrert under Marshalløyene eller Hong Kong flagg. Total kapasitet for selskapets flåte er ca. 10.6 millioner dødvekttonn.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://goldenocean.bm/

Teknisk analyse av Golden Ocean Group (GOGL):

Fredriksen-aksjen og tørrlastrederiet Golden Ocean Group (GOGL) har vist en svært svak utvikling de seneste årene.

Aksjen har falt i fra en topp rundt 570 kroner i 2014, og til lavest rundt 21 kroner i februar 2016.

Men siden bunnen i februar i år så har Golden Ocean-aksjen vist klare tegn til å gjerne være i ferd med å etablere en bunn-formasjon rundt disse nivåene.

Det er etablert en større rettvinklet stigende triangel formasjon, og som aksjen nå synes å være i ferd med å bryte opp i gjennom motstandslinjen ved rundt 39-40 kroner.

Et etablert brudd opp i gjennom 40,00-nivået vil utløse et kraftig teknisk kjøpssignal for Golden Ocean-aksjen.

Det vil da være lite teknisk motstand for videre kursoppgang for aksjen før helt opp mot 120,00-nivået.

Aksjen kan således ha et potensiale til å kunne tredoble seg fra dagens nivå, og det gjerne i løpet av bare de neste 12-18 måneder.

Golden Ocean Group er altså en av våre favorittaksjer på Oslo Børs for 2017 hos Aksjeanalyser.com.

Vi ser altså et potensiale for aksjen helt opp mot 120,00 kroner, og på bare 12-18 måneders sikt.

Diagram over kursutviklingen for Golden Ocean Group-aksjen:


Kort om Norske Skogindustrier (ticker på Oslo Børs: NSG):

Norske Skog er en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir. Selskapet har 8 fabrikker i 6 land og en produksjonskapasitet på 2,7 millioner tonn papir per år.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.norskeskog.com/

Teknisk analyse av Norske Skogindustrier (NSG):

Norske Skog-aksjen er en annen aksje som har utløst flere positive tekniske signaler de seneste månedene.

Aksjen har brutt ut av den langsiktig fallende trenden, og har med dette gitt de første tekniske signaler om at aksjen kan være i ferd med å etablere en bunn rundt disse nivåene.

Aksjen har også brutt opp i gjennom, og etablert seg over, et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 2,70 kroner.

Aksjen synes nå og finne god teknisk støtte ned mot 2,70-nivået.

Det er videre etablert en stigende trend for aksjen i løpet av høsten, og hvor aksjen nå ligger ned mot støttenivået ved nedre trendlinje i denne.

Norske Skog-aksjen kan således være ved et gunstig nivå nå og kjøpe aksjen ved.

Potensialet for aksjen, og i henhold til den kortsiktige stigende trenden, er i første omgang opp mot 7,00  kroner på 3-6 måneders sikt.

Dersom aksjen også skulle bryte opp i gjennom 7,00-nivået så vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen.

Da vil videre kursoppgang for aksjen helt opp mot 20,00-22,00 kroner signaliseres på 6-12 måneders sikt fra et slikt eventuelt brudd opp i gjennom 7,00-nivået måtte finne sted.

Norske Skog-aksjen fremstår altså som en spennende aksjen teknisk sett nå, og med et betydelig potensiale både på kort og lang sikt.

Norske Skog-aksjen er altså en annen av våre favorittaksjer på Oslo Børs for 2017 her hos Aksjeanalyser.com.

Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 7,00 kroner på 3-6 måneders sikt, mens vi ser et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 20,00-nivået på 12-18 måneders sikt.

Selv om aksjen skulle stige opp mot 20,00-nivået så vil den fortsatt være ned over 80 prosent siden toppen i 2007 da aksjen var rundt 120,00 kroner.

Nå kan du få 1-års medlemskap hos Aksjeanalyser.com, SignalListen.com, og BullogBear.no, og tilgang til alle våre analyser m.m. for KUN 1.998,-!

Diagram over kursutviklingen for Norske Skog-aksjen:


Kort om Panoro Energy (ticker på Oslo Børs: PEN):

Panoro Energy ASA is an independent E&P company listed on the Oslo Stock Exchange with ticker PEN with a primary office in London. The Company holds high quality production, exploration and development assets in West Africa, namely the Dussafu License offshore southern Gabon, and OML 113 offshore western Nigeria. As well as the existing discovered hydrocarbon resources both assets also hold significant exploration potential.

Du kan lese mer om selskapet på deres hjemmesider her: http://www.panoroenergy.com/

Teknisk analyse av Panoro Energy (PEN):

Panoro Energy-aksjen har brutt ut av en fallende trend, og med det gitt de første signaler om en mulig positiv vending for aksjen i tiden fremover.

Aksjen har nå også utløst et kraftig teknisk kjøpssignal etter å ha brutt opp i gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 5,00 kroner.

Det bør nå være god teknisk støtte for aksjen ned mot 5,00-nivået ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

Videre oppgang for aksjen opp mot 11,00-nivået signaliseres nå på 3-6 måneders sikt.

Dersom aksjen skulle bryte opp i gjennom 11,00-nivået så vil et nytt kraftig teknisk kjøpssignal utløses for aksjen.

Aksjen vil da ha potensiale til å kunne stige helt opp mot neste tekniske motstandsnivå av større betydning, rundt 24,00 kroner.

Fredag før jul endte aksjen i 5,36 kroner, og aksjen kan således ha et stort potensiale nå, og det både på kort og lang sikt.

Aksjen får plass blant våre favorittaksjer på Oslo Børs for 2017 her hos Aksjeanalyser.com.

Vi ser et potensiale for aksjen opp mot 11,00 kroner på 3-6 måneders sikt, mens vi ser et mulig potensiale for aksjen helt opp mot 24,00 kroner på 12-18 måneders sikt.

Se diagram over kursutviklingen for Panoro Energy-aksjen nedenfor annonsen her...

Nå er tiden inne for å kjøpe bolig i Spania - Finn din drømmebolig i Spania her (Nye leil. fra kun 104.000 Euro) [sponset lenke]:

Diagram over kursutviklingen for Panoro Energy-aksjen:


Kilde Charts: vikingen.se


Disclaimer:

Analysene er utarbeidet av Aksjeanalyser.com. Aksjeanalyser.com garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysene. Eventuell eksponering i henhold til anbefalingene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors egen regning og risiko. Aksjeanalyser.com er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av bruk av Aksjeanalyser.com sine analyser.

Analysene baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Aksjeanalyser.com garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i analysene reflekterer Aksjeanalyser.com sin oppfatning på det tidspunkt analysene ble utarbeidet, og Aksjeanalyser.com forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Analysene skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi.

Våre analyser på Aksjeanalyser.com er basert på teknisk analyse, og vi har hverken anledning til (krever egen konsesjon for investeringsrådgivning) eller mulighet for å gi personlige råd om aksjeinvesteringer til enkeltinvestorer.

Vi har mange tusen lesere av våre analyser hver måned, og ville således heller ikke hatt noen mulighet for å følge opp alle disse på personlig basis, og gi personlige anbefalinger om hva den enkelte investor bør gjøre av investeringer.

Våre analyser, som altså baserer seg på teknisk analyse, må kun ses på som investeringsideer, og ikke noe mer enn det. Hver enkelt investor må selv skaffe seg den nødvendige innsikt og forståelse for børs og finansmarkedene generelt, og de enkeltaksjer man selv velger å investere i, og gjerne få råd fra sin investeringsrådgiver eller megler annet sted før man gjør sine aksjeinvesteringer.

Opplysninger om eventuelle interessekonflikter, som egne beholdninger og posisjoner i de omtalte investeringsobjektene, vil fremgå av analysene. Ved eventuelle spørsmål rundt analysene og/eller annet vennligst ta kontakt med oss på mail: post [at] aksjeanalyser.com

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar